Utilsigtede hændelser kan ikke alene tilskrives travlhed, mener direktør for Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Inge Kristensen. Hør hendes pointer i videoen længere nede.

Travlhed alene giver ikke fejl og skader i sundhedsvæsenet: Processen skal også være i orden

Travlhed er til fare for patientsikkerheden. Det er budskabet i en ny dokumentar fra TV 2. Årsagerne til de utilsigtede hændelser skal dog ikke findes i travlhed alene, for robuste arbejdsgange og solid planlægning skal til, uanset bemanding. Men personalemangel er måske den allerstørste udfordring i sundhedsvæsenet pt., og der skal arbejdes på mange fronter for at dæmme op for udfordringen.

Af Maria Lillesø Jepsen, kommunikationskonsulent

I den nye TV 2-dokumentar ”Opråb fra sygehuset” bliver det fremlagt, hvordan travlhed og personalemangel går ud over patienterne og medfører fejl og skader i en presset hverdag. Der bliver lagt op til, at travlhed alene giver utilsigtede hændelser (UTH’er) i sundhedsvæsenet.

Så enkelt kan det dog ikke stilles op. Det er budskabet fra direktør for Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Inge Kristensen, der medvirker i dokumentarens andet program.

– Det er ikke så simpelt, at travlhed i sig selv giver UTH’er. Vi ser også, at der sker rigtig mange utilsigtede hændelser, der hvor ressourcerne sådan set er i orden, lyder det fra Inge Kristensen.

Mere om dokumentaren på tv2.dk

Pas på med de hurtige konklusioner
TV 2 har efter samtaler med 45 sygeplejersker og læger erfaret, at travlhed er til fare for patientsikkerheden. I en undersøgelse fra TV 2 svarer 46,7 procent af de adspurgte 1745 overlæger, at de det seneste år har oplevet situationer, hvor travlhed eller underbemanding har medvirket til, at en patients tilstand blev forværret.

I en artikel fra Zetland er en af pointerne, at ikke alle har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, og at man kan godt forestille sig, at de, der oplever at have travlt, er mere tilbøjelige til at svare på et spørgeskema om travlhed.

En anden pointe er, at spørgeskemaundersøgelserne er baseret på respondenternes subjektive oplevelser og vurderinger. At en læge eller sygeplejerske vurderer, at travlhed og underbemanding har medvirket til en patients død, er altså ikke nødvendigvis ensbetydende med, at det forholder sig sådan.

Artiklen fra Zetland: Så hvor slemt står det til på sygehusene? Nu har vi måske et svar

De forhastede konklusioner kan hurtigt blive draget, når årsagerne til de utilsigtede hændelser skal findes.

– Det er rigtig vigtigt, når vi arbejder med utilsigtede hændelser, at finde ud af, hvorfor der sker fejl og skader. Så vi rent faktisk ved, hvad det er, der er grund til det, og at vi griber fat i de rigtige ting. Ellers har vi en tendens til at gribe fat der, hvor det er nemmest, eller hvor man måske tror, der er et problem, forklarer PS!-direktøren og fortsætter:

– Vi skal vide langt mere om det. Så når der bliver rapporteret, at der sker fejl på grund af travlhed, så skal vi finde ud af, hvad der ligger bag det, før vi begynder at løse problemet. Og her er det vigtigt at bruge data, men også tale med de pågældende, og så se på resultaterne på afdelingen.

Robuste arbejdsgange kan reducere fejl ved travlhed
En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som fører en skade med sig eller risikoen for en skade, og som selvfølgelig er utilsigtet, da de sundhedsprofessionelle ikke har haft til hensigt at skade patienten. Formålet med at rapportere de utilsigtede hændelser er at understøtte en kultur i sundhedsvæsenet, hvor man lærer af de fejl, der bliver begået. Og derfor er det vigtigt, at det er de rigtige fejl, som man lærer af.

Inge Kristensen anerkender budskabet fra de sundhedsprofessionelle, men mener også, at årsagerne til de utilsigtede hændelser ikke nødvendigvis skal findes i travlhed alene, og at løsningen ikke nødvendigvis kun handler om at tilføre flere ressourcer.

– Vi kan stille nogle barrierer op og lave systemer, så risikoen, for at der sker fejl og skader, bliver reduceret markant. Det handler om at få nogle robuste arbejdsgange. Det handler om, at man kender rollerne og ved, hvad det er, der skal ske – også når vi har travlt. Personalemangel er ikke desto mindre en af de største udfordringer for sundhedsvæsenet – også for patientsikkerheden. At personalet er trygge i deres funktioner og roller er helt afgørende – også for at fastholde og rekruttere personale, slutter Inge Kristensen.

Dokumentarens to afsnit bliver vist på TV 2 den 21. og 28. oktober 2021, men allerede nu kan du se begge afsnit på TV 2 PLAY.

Styrkelsen af psykologisk tryghed kan være en af løsningerne på rekrutteringsproblemerne – hør mere til Patiensikkerhedskonferencen 2021 den 8.-9. november

Hør, hvorfor de utilsigtede hændelser ikke alene skyldes travlhed ifølge Inge Kristensen.

22. oktober 2021

Nyheder