Udvidet medicingennemgang forebygger genindlæggelser – og det betaler sig!

Medicingennemgang efter en udvidet pakke er dokumenteret at reducere genindlæggelser. Det fremgår af OPTIMIST-studiet. En tilhørende sundhedsøkonomisk analyse viser, at det også kan betale sig.

Mere end 20% af de ældre intern medicinske patienter genindlægges indenfor en måned efter udskrivelsen. For denne patientgruppe, udgør de lægemiddel-relaterede problemer en væsentlig årsag.  En skrøbelig kommunikation mellem de sundhedsprofessionelle i forbindelse med sektorovergange udgør dertil en særlig risiko.

Så hvordan kan man tilrettelægge en indsats, der reducerer risikoen for medicinrelaterede genindlæggelser for denne patientgruppe?

Det er blevet undersøgt i det hidtil største randomiserede studie udgående fra Odense/SDU – OPTIMIST-studiet.

I studiet indgår 1500 patienter indlagt på medicinske afdelinger, som er i behandling med mere end fem lægemidler dagligt. Studiet markerer sig ved at følge patienterne i seks måneder.

Patienterne blev randomiseret i tre forskellige grupper, og det viser sig, at man ved at udføre en udvidet pakke, der indeholder en motiverende samtale ved farmakonom/farmaceut, medicingennemgang ved udskrivelsen, skriftlig overlevering til almen praksis og endelig telefonisk follow-up med patienten to gange efter udskrivelsen og/eller telefonisk follow-up med egen læge én gang, kan reducere risikoen for medicinrelateret genindlæggelse 30 og 180 dage efter udskrivelsen.

Læs mere her https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29379953

Økonomisk gevinst

Det er en ekstensiv pakke af flere elementer, der viser sig at kunne reducere risikoen for medicinrelaterede genindlæggelser efter udskrivelse, og som det fremgår af OPTIMIST-studiet, er det ikke er muligt at isolere, hvilke dele af den samlede ekstensive pakke, der er den virksomme. Derfor er det et spørgsmål om at indføre hele pakken. Og de mange elementer får det til at lyde dyrt.

For at lette vejen fra forskning til implementering i den kliniske hverdag, er der derfor udført en sundhedsøkonomisk analyse. For hvad koster det? Og hvad vinder vi? Udover livskvalitet og patienttilfredshed?

Analysen viser, at denne måde at udøve medicingennemgangsarbejdet på, er forbundet med en direkte sundhedsøkonomisk gevinst, idet ressourcerne anvendt til den fulde pakke i OPTIMIST-modellen er langt mindre end de omkostninger, der er forbundet ikke at gøre det (genindlæggelser, øget medicinforbrug og øget ressourceforbrug i almen praksis).

Læs mere her https://accpjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jac5.1042

Men til trods for, at modellen er økonomisk fornuftig, har det vist sig vanskeligt at implementere den i hospitalsvæsenet. Årsagen kan meget vel være, at finansieringen falder i én afdeling, mens gevinsten vil falde i en anden afdeling.

Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af PS!, og som udkommer ca. 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. 
Tilmeld dig Fagligt Nyt

Find mere om