Ulighed i sundhed – er det et patientsikkerhedsproblem?

Ulighed i sundhed er et hovedtema! I Danmark og internationalt. Ulighed i sundhed var også et gennemgående tema på den netop afsluttede National Forum konference, som Institute for Healthcare Improvement igen i år afholdt i Orlando, Florida. I den forbindelse er det interessant at se, at man i en række sammenhænge kan gribe problemer med ulighed an på samme måde som man arbejder med andre forbedringer i og af sundhedsvæsenet – ved brug af forbedringsmetoden.

I en årrække har lighed i sundhed været et perspektiv, der har været set på i sundhedsvæsenet. Med vekslende styrke har det været i fokus i regioner, i kommuner og hos ministre. Med udsendelsesrækken ”En syg forskel” i DR blev emnet atter aktualiseret i Danmark.  En undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen i 2013 viste, at personer med en kort uddannelse har flere besøg hos praktiserende læge, flere indlæggelser på hospitaler og et større forbrug af receptpligtig medicin sammenlignet med personer, der har en lang uddannelse. Vi ved også, at der er en massiv overdødelighed hos personer med psykisk sygdom som følge af bl.a. uopdaget somatisk sygdom, og at der i det hele taget er større forsinkelse (delay) i diagnostik blandt personer med højere sygdomsrisiko (den såkaldte ”sociale gradient”).

I denne måned fejrer Dansk Selskab for Patientsikkerhed 15 års fødselsdag. Selskabet er stiftet i et samarbejde med aktørerne i sundhedsvæsenet, og den dag i dag støtter aktørerne op om patientsikkerhedsdagsordenen. Der er skabt resultater via en lang række indsatser og samarbejder om patientsikkerheden, og det skal fejres.

Når vi går ind i det nye år skal Selskabet udarbejde en ny strategi, og det vil være oplagt at se på, hvordan man kan kombinere den tilgang, som har givet resultater i det øvrige patientsikkerhedsarbejde til at være med til at løsne op for den gordiske knude, der handler om at skabe mere lighed i sundhed. Også i den sammenhæng kan vi bl.a. bygge videre på den internationale erfaring og inspiration, som IHI og f.eks. Skotland kan bibringe. Vi glæder os til et fortsat godt og tillidsfuldt samarbejde om at styrke patientsikkerheden og skabe forbedringer i sundhedsvæsenet i 2017. Rigtig glædelig jul og godt nytår.