Undersøgelse i Region Syddanmark: Hvad er vigtigt ved livets afslutning?

Ældre danskere er generelt villige til at tale om deres præferencer, hvad angår pleje og behandling ved livets afslutning. Det viser en interviewundersøgelse gennemført blandt 31 ældre over 65 år i Region Syddanmark. Der er gennemført fem fokusgruppeinterview med tilsammen 22 ældre hjemmeboende og ni personlige interview med ældre på plejehjem og ældre, der blev akut indlagt på hospital. Hovedparten af de interviewede er interesserede i at kommunikere deres ønsker omkring livets afslutning til familie venner, praktiserende læge eller gennem et livstestamente. Generelt ønsker de ældre dialog om præferencerne – især hvad angår hjertestop-behandling – i forbindelse med akut indlæggelse på hospital, og de udtrykker ønske om, at sundhedspersonalet tager initiativ til samtalen. Det er vigtigt for de interviewede, at der bliver afsat tilstrækkelig tid til samtalen, og der er forslag om, at en del af personalet kan have en særlig uddannelse til at tage fat på emnet. Undersøgelsen er offentliggjort i Gerontology & Geriatric Medicine.

Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af PS!, og som udkommer ca. 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. 
Tilmeld dig Fagligt Nyt


Hanson S. et al: What Matters at the End of Life: A Qualitative Study of Older Peoples Perspectives in Southern Denmark, Gerontol Geriatr Med. 2019 Jan-Dec; 5: 2333721419830198.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6381425/

Find mere om