USA: Arbejdsmiljø og patientsikkerhed er forbundet på fødegangen

I alt var det en tredjedel af sygeplejersker, der gav deres afdeling topkarakteren ”excellent” i patientsikkerhed i en undersøgelse på amerikanske fødeafdelinger. Men blandt de sygeplejersker, der mente, at deres arbejdsmiljø var dårligt, var det kun en sjettedel, der mente, at patientsikkerheden var i top. Det er resultatet af en rundspørge blandt 1165 sygeplejersker på 166 fødeafsnit i Californien, New Jersey, Pennsylvania og Florida. Hele 65 % af de adspurgte sygeplejersker havde opfattelsen af, at de blev bebrejdet for deres eventuelle fejl. Analysen er et delresultat fra Panel Study of Effects of Changes in Nursing on Patient Outcomeset stort projekt hvor man undersøger sygeplejerske-ressourcer og sammenhængen til kvalitet i pleje og behandling.

Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af PS!, og som udkommer ca. 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. 
Tilmeld dig Fagligt Nyt


Association of Clinical Nursing Work Environment with Quality and Safety in Maternity Care in the United States

Panel Study of Effects of Changes in Nursing on Patient Outcomes