Utilsigtede hændelser ved brug af it: mere end halvdelen kan forebygges

Af Tatjana Sandreva, læge, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Sundhedsteknologi er som et tveægget sværd. Den besidder potentialet for både at forbedre sundhedsvæsenet men også for at introducere nye risikofaktorer, som kan påvirke patientsikkerheden.

En gruppe forskere har analyseret data fra England og Wales for at skabe et overblik over de indrapporterede utilsigtede hændelser relateret til sundheds-informationsteknologi (sundheds-it). Deres fund blev for nyligt publiceret i The Lancet Digital Health og lægger op til en relevant debat om nødvendighed i en kulturændring, hvor sundheds-it ikke opfattes blot som en patientjournal tilsat strøm. Sundheds-it bør ses som en grundlæggende søjle i det komplekse sundhedsvæsen, hvor robuste og sikre arbejdsgange er nødvendige for at underbygge patientsikkerhed.

Et datatræk fra engelsk pendant til Dansk Patientsikkerheds Database afslørede 2627 indrapporterede utilsigtede hændelser i relation til sundheds-it, hvoraf 75% blev vurderet til at kunne have blevet forebygget. Størstedelen (82%) af hændelserne medførte ingen skade på patienter. Knap 2 % af hændelserne havde resulteret i alvorlig skade eller dødelig udgang, 13% medførte mild skade, 4% medførte moderat skade. Eksemplerne på hændelser strækker sig fra it-systemers nedbrud og deraf forsinket udskrivelsesnotat, registreret data i en forkert patients elektroniske journal (fx blodprøvesvar eller røntgenbilleder) og uhensigtsmæssig lang tid med systemnedbrud pga. manglende adgang til it-hotline grundet helligdage/weekend. Men der er også hændelser, hvor manglende adgang til patientens journal, eller manglende svar på essentielle prøver resulterer i fejldiagnoser, underdiagnosticering og/eller fejlbehandling/underbehandling, som har store negative konsekvenser for patienter og i fire konkrete tilfælde endte med dødsfald.

Forskergruppen har overordnet identificeret tre kategorier af sundheds-it-relaterede risikomomenter og kommer med tre forslag, som vurderes at kunne reducere både hyppigheden og den skadelige effekt. Løsningerne er: at investere i gode it-systemer fra starten, at udarbejde robuste arbejdsgange ved it-systemnedbrud og at sikre tilgængelighed af it-support.

Man kan læse mere om resultaterne, studiets styrker og svagheder her:

The effects and preventability of 2627 patient safety incidents related to health information technology failures: a retrospective analysis of 10 years of incident reporting in England and Wales

https://www.thelancet.com/journals/landig/article/PIIS2589-7500(19)30057-3/fulltext

 


Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, PS!, og udkommer 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. Mere Fagligt Nyt

23. august 2019

Fagligt Nyt