Video: Vejen til at få vejet borgerne i Frederiksberg Kommunes hjemmepleje

Vejning af borgere kan være med til at forebygge uplanlagt vægttab. Og i Frederiksberg Kommune troede gruppe 23 i hjemmeplejen, at de vejede borgerne. Men først nu efter mange afprøvninger og ændringer af arbejdsgange ved de, at de får vejet alle de borgere, der vil vejes.

Underernæring kan føre til øget sygelighed og større risiko for fald og knoglebrud. Men en målrettet indsats i forhold til ernæring og behandling kan bidrage til, at borgere med underernæring eller risiko herfor kan bevare evnen til at klare sig selv og holde sig raske.

Derfor handler en del af ernæringsindsatsen i I sikre hænder om at få vejet borgerne, så uplanlagte vægttab kan opspores og forebygges.

Det har de bl.a. arbejdet med i gruppe 23 i Frederiksberg Kommunes hjemmepleje.

– Vi troede, at vi vejede borgerne, siger teamleder Jeannette Flatau, der dog hurtigt blev opmærksom på, at sådan forholdt det sig ikke.

Video: Vejen til systematiske vejninger i Frederiksberg Kommunes hjemmepleje

Se video fra gr. 23, hvor teamleder Jeannette Flatau fortæller om arbejdet med at nå frem til systematiske vejninger som del af ernæringsprojektet i regi af I sikre hænder.

Social- og sundhedshjælper Chalotte Groth demonstrerer, hvordan de tester, at vægtene virker, og social- og sundhedshjælper Jeanalene Tosoc Hansen viser, hvordan de nu har de relevante oplysninger i kørelisterne.

Mange afprøvninger undervejs

Frederiksberg Kommune var en del af ernæringsprojektet i regi af I sikre hænder fra 2019-2020, og her blev vejning hurtigt et af omdrejningspunkterne for indsatsen.

– Vi taler om mange afprøvninger, for man skal opdage, at tingene ikke fungerer, siger Jeannette Flatau.

De forskellige afprøvninger har bl.a. ført til ændring af ydelsen i kørelisten, tjeklister, synlige vægte og et generelt øget fokus.

– Der er processer hele tiden, for det er ikke et stillestående arbejde. Det vil sige, at fokus er fuldstændig essentielt. For en ting er at veje borgeren, men så er næste opgave: Hvad gør vi så? Så skal observationen skrives ned og sendes til visitator, siger Jeannette Flatau.

Forståelse for opgaven

Ifølge teamlederen har det været vigtigt at sikre en forståelse i medarbejdergruppen for, hvorfor vejningen er vigtig. Så det ikke bliver en opgave, der skal løses, bare fordi hun siger det.

– SOSU-hjælperne har taget den her opgave til sig for fuld skrue, og det har været fra dag 1. De har forståelsen af, hvorfor de skal gå ud at veje, så de ikke gør det, fordi jeg beder dem om det, men fordi de ved, at de er med til at gøre en forskel og opspore utilsigtet vægttab og gøre noget ved det, siger Jeannette Flatau.

Erfaringerne fra gruppe 23 kan nu spredes til resten af hjemmeplejen i Frederiksberg Kommune, så de kommer alle borgerne til gavn.