Webinar om patientsikkerhed og telemedicin

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har i samarbejde med Center for Innovativ Medicinsk Teknologi indsamlet erfaringer i krydsfeltet mellem hjemmebaseret telemedicin og patientsikkerhed i international litteratur og inden for de danske telemedicinske initiativer. Projektet er støttet af fondsmidler fra Helsefonden og Steno Diabetes Center Odense.

Ved et webinar den 11. juni var 60 deltagere samlet for at høre om projektet og komme med input til det videre arbejde. Formålet med webinaret var at præsentere foreløbige resultater omkring udfordringer ved hjemmebaseret telemedicin samt indhente supplerende informationer fra deltagerne.

De inviterede deltagere var en blandet gruppe af bl.a. klinikere med erfaring inden for telemedicin, medarbejdere inden for kvalitets- og patientsikkerhedsarbejde, kliniknære beslutningstagere, forskere og teoretikere inden for telemedicin og/eller patientsikkerhed samt sundhedsmyndigheder.

Se oplæg fra webinaret her:

Poster om patientsikkerhed og telemedicin

Første større bevilling til coronaforskning i det primære sundhedsvæsen

Find mere om