WHO udnævner 2020-2030 til patientsikkerheds-årti


Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, PS! Her holder vi vores læsere orienterede om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. Fagligt Nyt udsendes ca. seks gange årligt.

Tilmeld dig nyhedsbrevet Fagligt Nyt


WHO har udnævnt det kommende årti, 2020-2030, til “Decade of Patient Safety”, patientsikkerheds-årti. Det skete på et WHO-møde om patientsikkerhed i slutningen af februar.

Præsention fra lanceringen

I løbet af patientsikkerheds-årtiet vil WHO arbejde for at opfylde resolutionen Global Action on Patient Safety, der blev vedtaget sidste år ved WHO’s 72. generelforsamling. Som led i arbejdet med ”Decade for Patient Safety” vil WHO udarbejde en global handleplan, der netop skal sikre implementeringen af resolutionen fra 2019. Dansk Selskab for Patientsikkerhed vil følge dette arbejde fremadrettet og bidrager også med perspektiver og erfaringer.

Resolutionen opfordrer medlemslandene til at anerkende patientsikkerhed som et område, der bør have høj prioritet i sundhedsplanlægningen og har en række anbefalinger til, hvordan området kan prioriteres. WHO betragter patientsikkerhed som et centralt element i arbejdet for “universal health coverage“, sundhed for alle, som er et vigtigt mål for WHO.

“Dansk Selskab for Patientsikkerhed støtter de globale initiativer omkring patientsikkerhed, hvor forbedringer i patientsikkerhed er afgørende for udviklingen af sundhedsvæsener verden over. WHO’s resolution fra 2019 et stort skridt i den rigtige retning. Vores opgave er også at konkretisere de politiske beslutninger til faktiske forbedringer for borgere og patienter i det danske sundhedsvæsen,” siger Simon Feldbæk Peitersen, leder af staben i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

WHO’s resolution om patientsikkerhed

The International Society for Quality in Healthcare (ISQua) og International Hospital Federation (IHF) har begge udtryklt deres støtte til WHO-initiativet.

Støtteerklæring fra ISQua og IHF


Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, PS!, og udkommer 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. Mere Fagligt Nyt

5. marts 2020

Fagligt NytNyheder