Godt du spør'
Når du får medicin

Få inspiration til spørgsmål

Luk


Patientsikkerhed i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Se vores 5 mål og anbefalinger
Billede
Billede
Billede
Billede

About the Danish Society for Patient Safety

The Danish Society for Patient Safety is a non-profit organization working to ensure that patient safety is an aspect of all decisions made in Danish healthcare. Established in 2001 we have pioneered patient safety and healthcare quality, not only in Denmark but internationally as well.

With partners, domestic and international, we have implemented a wide range of quality projects in hospitals and primary care, as well as legislative work. We provide advice to legislators and stakeholders, arranged training programs and conferences, suggest standards for safe operation, create consensus and initiate projects. (Read more)

patientsikkerhed

Hver eneste skadede patient er en for meget

Ulighed i sundhed - er det et patientsikkerhedsproblem?

Ulighed i sundhed er et hovedtema! I Danmark og internationalt. Ulighed i sundhed var også et gennemgående tema på den netop afsluttede National Forum konference, som Institute for Healthcare Improvement igen i år afholdt i Orlando, Florida. I den forbindelse er det interessant at se, at man i en række sammenhænge kan gribe problemer med ulighed an på samme måde som man arbejder med andre forbedringer i og af sundhedsvæsenet – ved brug af forbedringsmetoden.

Læs Inge Kristensens blog

Britisk anæstesilæge rejser debat om uhøflig tone blandt kolleger

Uhøflig optræden, kritiske bemærkninger og fjendtlig attitude. Der kan være ubehagelig stemning, når ét behandlerteam overleverer en patient til et nyt behandletteam,  Den britiske anæstesilæge Andrew Al Rais rejser i et blogindlæg i BMJ debat om begrebet “overleveringsfjendtlighed”.

Fagligt nyt – april 2017

Læs blog-indlægget

Fagligt nyt -april 2017

  • Derfor er det svært for hospitalspersonale at gennemføre forbedringer
  • Ny rapport sætter fokus på belastningen af pårørende i den britiske ældrepleje
  • Antidepressiv medicin er forbundet med hoftefraktur hos ældre
  • Dødeligheden er lav under akkrediteringsbesøg på amerikanske hospitaler

Fagligt nyt

Sikkert Patientflow

12 akutsygehuse har skabt mere sikre og sammenhængende patientforløb uden unødig ventetid. Konkret arbejder sygehusene med at afholde korte, daglige tavlemøder i alle afsnit og en fælles kapacitetskonference på sygehusniveau. Metoderne skaber bedre forløb for patienterne og bedre arbejdsmiljø hos personalet.

I sikre hænder

86-årige Ida Ottosen var så dårlig, at man besluttede at stoppe behandlingen, og Ida kom hjem for at dø. Men ved hjælp af metoderne fra projekt I sikre hænder og et tæt samarbejde med familien fik hjemmeplejen i Sønderborg Kommune livsgnisten tilbage i Ida. Det betød, at Ida fik en værdig sidste tid.

Forbedringsledelse i sundhedsvæsenet

Jason Leitch: Ledere på alle niveauer i sundhedsvæsenet spiller en altafgørende rolle i patientsikkerhedsarbejdet. De skal overordnet sikre fremdrift og har ansvaret for, at forbedringer fastholdes på langt sigt.

Projekter

Forbedringsagentuddannelsen

Dansk Selskab for Patientsikkerhed udbyder en dansk uddannelse til forbedringsagent med inspiration fra Institute for Healthcare Improvements Improvement Advisor Professional Development program.

Læs mere her

Triple Aim

Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden arbejder på et Triple Aim-initiativ, som skal forebygge, opspore og behandle depression blandt mennesker over 65 år. Initiativet udvikles i samarbejde med Faaborg-Midtfyn, Horsens, Thisted og Aarhus Kommuner.

Projektet anvender Triple Aim-tilgangen, som hviler på en forståelse af, at vi ved at forfølge tre ligeværdige dimensioner samtidigt kan skabe nye veje til bedre sundhed for udvalgte befolkningsgrup­per.

Læs mere her

Sikker Psykiatri

Projekt Sikker Psykiatri forebygger medicinfejl, tvang, selvmord samt sikrer effektiv diagnostik og behandling af somatiske (fysiske) sygdomme i psykiatrien. Det sker ved, at de sundhedsprofessionelle får metoder til at systematisere deres arbejdsgange, og i det arbejde samarbejder personalet systematisk med patienter og pårørende.

Psykiatriske enheder fra de fem regioner og Færøerne deltager i Sikker Psykiatri, og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, TrygFonden, Det Obelske Familiefond og Danske Regioner står bag projektet.

Læs mere her

Hej Sundhedsvæsen

Hej Sundhedsvæsen er et samarbejde mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden, der har som mål at øge patientsikkerheden ved at fremme, at patienter og pårørende får mere indflydelse på egen behandling og forløb og er med til at undgå fejl.

Vi vil øge patientsikkerheden ved at samle og dele gode råd, viden, redskaber og inspiration til, hvordan man som patient eller pårørende kan være med til at undgå fejl og sikre, at man får den bedst mulige behandling, når man er i kontakt med sundhedsvæsenet.

Læs mere her
Se alle projekter
patientsikkerhed

Den pårørende som partner

“Kan du forklare det med andre ord?”

Godt du spør’ hjælper dig med at forberede og stille de spørgsmål, der er vigtige for dig – til lægen, sygeplejersken og de andre medarbejdere du møder i sundhedsvæsenet.

Vi har samlet nogle spørgsmål, som andre har fundet værdifulde. Brug dem til inspiration og tænk over, hvilke spørgsmål, du særligt gerne vil have svar på.