Om Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Dansk Selskab for Patientsikkerhed – PS! – er en almennyttig forening med det formål at fremme og styrke patientsikkerheden i et samlet sundhedsvæsen. PS! skal fungere som organisatorisk ramme og virke samlende og inspirerende for arbejdet med patientsikkerhed.

PS! er stiftet af fremtrædende aktører i det danske sundhedsvæsen. Det er disse organisationer, der står bag PS!, og som gennem PS!’ virke understøtter arbejdet med at fremme patientsikkerheden i Danmark.

Læs mere

Særlig rabat for danske deltagere ved International Forum Copenhagen 2023

Dansk Selskab for Patientsikkerhed er strategisk partner for International Forum Copenhagen 2023, og vi har derfor mulighed for at tilbyde alle danskere en særlig rabat på 25-30% på konferenceprisen.

Følg linket, udfyld formularen og få direkte besked, når du kan tilmelde dig International Forum Copenhagen 2023 med rabat

Rabatkampagnen for danske deltagere løber af stablen fra 1. november til 7. december, og rabatkoden offentliggøres 12. december.

Jo flere danskere der i perioden 1. november til 7. december tilkendegiver deres interesse for at deltage i konferencen i maj, jo større rabat kan vi sammen opnå, så spred gerne ordet til dine kollegaer.

Læs mere om den særlige rabat

Nyt på bloggen: Politikerne skal ikke bestemme behandlingsniveauet for den enkelte patient

Et indslag på TV 2 i bedste sendetid har fået overlæge Ove Gaardboe og direktør Inge Kristensen til tasterne. For indslaget gav det indtryk, at politikerne ønskes på banen for at beslutte, hvor meget behandling patienter skal tilbydes. Det vil de fraråde, selvom selve emnet om overbehandling er vigtigt.

Billede
Billede
Billede
Billede

Kollegial frygt forhindrer dialog om forsinkede kræftdiagnoser

En række barrierer forhindrer, at læger kommunikerer konstruktivt om sager, hvor patienter får stillet en kræftdiagnose for sent. Det viser en ny amerikansk undersøgelse, hvor man har gennemført fokusgruppeinterview med deltagelse af alment praktiserende læger, og hospitalslæger inden for medicinsk og kirurgisk kræftbehandling.

Læs mere i Fagligt nyt – november 2017

 

 

Fagligt nyt nov 2017

  • 20 års erfaringer med patientflow samlet i ny IHI-rapport
  • Feedback fra patientsikkerhedsrunder forebygger udbrændthed hos personalet
  • Patienter har behov for at blive hørt, når de har været udsat for en skade
  • Læger skriver flere recepter, når de har fået gaver fra medicinalfirmaer

Fagligt nyt

Sikkert Patientflow

12 akutsygehuse har skabt mere sikre og sammenhængende patientforløb uden unødig ventetid. Konkret arbejder sygehusene med at afholde korte, daglige tavlemøder i alle afsnit og en fælles kapacitetskonference på sygehusniveau. Metoderne skaber bedre forløb for patienterne og bedre arbejdsmiljø hos personalet.

Forbedringsledelse i sundhedsvæsenet

Jason Leitch: Ledere på alle niveauer i sundhedsvæsenet spiller en altafgørende rolle i patientsikkerhedsarbejdet. De skal overordnet sikre fremdrift og har ansvaret for, at forbedringer fastholdes på langt sigt.

Projekter

Mental sundhed for sundhedsprofessionelle

Projektet Mental sundhed for sundhedsprofessionelle har til formål at styrke den mentale sundhed hos medarbejdere i sundhedsvæsenet og give sundhedsprofessionelle bedre redskaber til at klare de psykiske belastninger, som jobbet kan indebære.

Projektet er et samarbejde mellem Afdelingen for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling på Herlev Hospital, CAMES og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Det er muliggjort af en bevilling fra Velliv Foreningen.

Læs mere her

Klar til samtalen

PS! har stået i spidsen for to store projekter på henholdsvis sygehuse og i kommuner, som skal gøre sundhedsprofessionelle Klar til samtalen med døende patienter og deres pårørende. Projekterne blev finansieret af TrygFonden og Fremfærd Sundhed og Ældre.

Læs mere her

Kvalitet og forenkling af dokumentation

Der er potentiale for at frigive mere tid til omsorg og nærvær i ældreplejen gennem forenkling af dokumentationen. Det viser projektet ”Forenkling og kvalitet styrker omsorg og nærvær for borgeren” i Sønderborg Kommune fra 2021-2022.

PS! har været samarbejdspartner i projektet og har bistået Sønderborg Kommune med foranalyse, workshops og sparring. Derudover står PS! bag et inspirationskatalog til gavn for andre, der også ønsker at arbejde med kvalitet og forenkling af dokumentation.

Læs mere her

Medicinsikre botilbud

10 kommuner deltager i projektet Medicinsikre botilbud, hvor formålet er at højne sikkerheden for borgere på botilbud i forbindelse med håndtering af borgernes medicin. Rent praktisk er målet at reducere antallet af medicinfejl.

Det er KL, FOA og Socialpædagogerne i regi af Fremfærd Borgere med særlige behov, der i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed står bag projektet Medicinsikre botilbud.

Læs mere her
Se alle projekter
patientsikkerhed

Den pårørende som partner