Vi arbejder for et sikkert sundhedsvæsen for borgere, patienter og personale

Hvad er vigtigt for dig? – Et værdifuldt spørgsmål at få, uanset om man er borger, patient, pårørende eller medarbejder i sundhedsvæsenet

Vi skal spørge borgere og patienter året rundt, hvad der er vigtigt for dem og møde dem som hele personer, da det skaber bedre resultater for plejen og behandlingen.

Det skriver Dorte Lee, konsulent i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Kommende arrangementer

Vores bestyrelse repræsenterer