Konference om patientsikkerhed i det sammenhængende sundhedsvæsen 7.-8. oktober

Nærhed, sammenhæng og sikkerhed: mantra for fremtidens sundhedsvæsen

Deltagere på konference med oplægsholder på scenen

“Nærhed, sammenhæng og sikkerhed: mantra for fremtidens sundhedsvæsen” er overskriften for efterårets konference om patientsikkerhed i det sammenhængende sundhedsvæsen

Sundhedsvæsenet står over for store omvæltninger. Opgaver flyttes mellem fagområder. Mellem sektorer. Det kræver nye måder at indrette og tænke vores sundhedsvæsen.

Med konferencen om patientsikkerhed i det sammenhængende sundhedsvæsen ønsker vi at sætte fokus på aktuelle og fremtidige udfordringer for patientsikkerheden, og vi ønsker at formidle løsninger og viden, som sundhedsvæsenet kan finde inspiration i.

Blogindlæg: Det kræver kompetencer at møde en sårbar patient: – Man ved jo alt for godt, at man ikke er nem at ”fixe”, så hvorfor ikke være fælles om det faktum?

Sundhedsvæsenet er ikke indrettet til at møde den sårbare patient på patientens præmisser. Den sårbare patient skal lære at begå sig i sundhedsvæsenet, men det burde være omvendt, mener Lise Christiansen, der betragter sig selv som en sårbar patient.

Kommende arrangementer

Vores bestyrelse repræsenterer