Patientsikkerhedskonferencen:
10 år med forbedringsarbejde i sundhedsvæsenet

Se program - og tilmeld dig konferencen

Ulighed i sundhed - er det et patientsikkerhedsproblem?

Ulighed i sundhed er et hovedtema! I Danmark og internationalt. Ulighed i sundhed var også et gennemgående tema på den netop afsluttede National Forum konference, som Institute for Healthcare Improvement igen i år afholdt i Orlando, Florida. I den forbindelse er det interessant at se, at man i en række sammenhænge kan gribe problemer med ulighed an på samme måde som man arbejder med andre forbedringer i og af sundhedsvæsenet – ved brug af forbedringsmetoden.

Læs Inge Kristensens blog

Fælles beslutningstagning får hjertepatienter til at vælge ambulant udredning

Et redskab til fælles beslutningstagning øger patienternes viden og får dem til at vælge fortsat ambulant forløb frem for indlæggelse til yderligere undersøgelser. Det viser en randomiseret, kontrolleret afprøvning af redskabet blandt patienter med brystsmerter, gennemført på seks akutafdelinger i USA.

Fagligt nyt

 

Fagligt nyt december 2016

  • En mindretal af sundheds-it-løsninger har gavnlig effekt på patientsikkerheden
  • Bør karkirurgiske højrisikopatienter tilbydes palliative samtaler ved indlæggelsen?
  • Vigtigheden af empati, værdighed og respekt i sundhedsvæsenet
  • Mange patienter med førstegangs-apopleksi har ikke fået behandlet risikofaktorer

Fagligt Nyt

Sikkert Patientflow

12 akutsygehuse har skabt mere sikre og sammenhængende patientforløb uden unødig ventetid. Konkret arbejder sygehusene med at afholde korte, daglige tavlemøder i alle afsnit og en fælles kapacitetskonference på sygehusniveau. Metoderne skaber bedre forløb for patienterne og bedre arbejdsmiljø hos personalet.

I sikre hænder

86-årige Ida Ottosen var så dårlig, at man besluttede at stoppe behandlingen, og Ida kom hjem for at dø. Men ved hjælp af metoderne fra projekt I sikre hænder og et tæt samarbejde med familien fik hjemmeplejen i Sønderborg Kommune livsgnisten tilbage i Ida. Det betød, at Ida fik en værdig sidste tid.

Forbedringsledelse i sundhedsvæsenet

Jason Leitch: Ledere på alle niveauer i sundhedsvæsenet spiller en altafgørende rolle i patientsikkerhedsarbejdet. De skal overordnet sikre fremdrift og har ansvaret for, at forbedringer fastholdes på langt sigt.

patientsikkerhed

Godt du er der

Projekter

Forbedringsagentuddannelsen

Dansk Selskab for Patientsikkerhed udbyder en dansk uddannelse til forbedringsagent med inspiration fra Institute for Healthcare Improvements Improvement Advisor Professional Development program.

Læs mere her

Sikker Psykiatri

Projektet arbejder for, at mennesker med psykisk sygdom får en bedre og mere sikker behandling.

Læs mere her

European Network (PaSQ)

Projekt i alle 28 EU-lande (2012-2014)

Læs mere her

Hej Sundhedsvæsen

Et initiativ, der skal skabe en god dialog mellem sundhedsvæsenet og patienter og pårørende

Læs mere her
Se alle projekter
patientsikkerhed

Den pårørende som partner

“Kan du forklare det med andre ord?”

Godt du spør’ hjælper dig med at forberede og stille de spørgsmål, der er vigtige for dig – til lægen, sygeplejersken og de andre medarbejdere du møder i sundhedsvæsenet.

Vi har samlet nogle spørgsmål, som andre har fundet værdifulde. Brug dem til inspiration og tænk over, hvilke spørgsmål, du særligt gerne vil have svar på.