10 kommuner udvalgt til Medicinsikre botilbud

Interessen har været stor, og 10 kommuner er nu udvalgt til projektet Medicinsikre botilbud. Målet er at højne medicinsikkerheden for borgere på botilbud ved at mindske antallet af medicinfejl.

Flere kommuner, der har arbejdet med medicinindsatsen i I sikre hænder, har afprøvet forskellige metoder til at sikre arbejdsro for at mindske risikoen for medicinfejl.

10 kommuner er nu udvalgt til at deltage i projektet Medicinsikre botilbud. Projektet tager afsæt i erfaringer fra I sikre hænder, hvor en række botilbud allerede har vist, at det kan lade sig gøre at udrydde medicinfejl, der kræver lægekontakt.

Over en 2-årig periode vil medarbejdere fra de 10 kommuner lære forbedringsmetoder til at systematisere arbejdsgange, indsamle tidstro data og løbende lave afprøvninger af tiltag. Derudover vil deres kompetencer og viden om medicinsikkerhed samt medicins virkning og bivirkninger blive styrket.

De 10 kommuner er Assens, Frederikshavn, Holstebro, København, Norddjurs, Rebild, Ringkøbing-Skjern, Skive, Slagelse og Vesthimmerland.

Stor interesse for at være med

Hele 24 kommuner havde søgt om at blive del af projektet, og det viser, at der er en stor interesse for at styrke medicinindsatsen på botilbud.

– Den store interesse for at deltage i projektet er et tydeligt tegn på, hvor vigtigt det er for fagfolk på socialområdet at få oprustet de sundhedsfaglige indsatser, men på en måde, så det spiller godt sammen med kerneopgaven på tilbuddene. Og det er tilgangen i I sikre hænder netop så velegnet til. Den store interesse taler sit eget sprog, og jeg tænker, at vi skal gøre, hvad vi kan, for at stille den nødvendige rådgivning og støtte til rådighed for tilbuddene, siger Janet Samuel, kontorchef i KL’s Center for Sundhed og Socialpolitik.

Det er KL, FOA og Socialpædagogerne i regi af Fremfærd Borgere med særlige behov, der i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed (PS!) står bag projektet Medicinsikre botilbud.

Også hos FOA ser man de mange ansøgninger som et positivt tegn.

– Vi er rigtig glade for, at der er kommet så mange gode ansøgninger til projektet. Det viser, at kommunerne har fokus på at styrke patientsikkerheden på bostederne, og at de er klar til at række ud for at få den nødvendige støtte. Det her projekt er rigtig godt, fordi det har fokus på at skabe en læringskultur og på at øge medicinsikkerheden i samspil med både sundhedsfaglige og socialpædagogiske kompetencer, siger Torben Klitmøller Hollmann, der er formand for social- og sundhedssektoren i FOA.

Også Socialpædagogerne lægger lægt på samspillet mellem det sundhedsfaglige og socialpædagogiske.

– Borgere på botilbud kan have mange psykiske, somatiske og kognitive udfordringer, og for en del af borgerne er medicin en vigtig del af livet. Derfor skal medicinen altid håndteres korrekt. Men borgerne er først og fremmest mennesker og ikke patienter – og derfor er jeg også meget glad for, at så mange kommuner har ønsket at være med i dette projekt, hvor vi finder veje til at få de sundhedsfaglige opgaver til at passe ind i den socialpædagogiske kerneopgave på bostederne, siger Benny Andersen, forbundsformand for Socialpædagogerne.

Markante resultater inden for rækkevidde

I løbet af perioden vil kommunerne deltage i 7 læringstræf, hvor medarbejdere og ledere modtager undervisning i bl.a. Forbedringsmodellen og har mulighed for at arbejde med lokale indsatser.

Derudover vil de i løbet af projektperioden modtage 5 besøg fra PS!’ konsulenter, der står for at bistå kommuner og botilbud med forbedringsarbejdet.

– Det har været en fornøjelse at læse ansøgningerne og mærke kommunernes motivation for at være med. Vi glæder os også til at komme i gang. Vores erfaring fra I sikre hænder er, at det er muligt at opnå markante resultater og reducere medicinfejl betragteligt, og det er så godt, at vi nu får mulighed for at udbrede de metoder til botilbud i foreløbig 10 kommuner, siger Inge Kristensen, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Indledningsvis vil konsulenter fra PS! i samarbejde med bostedernes medarbejdere foretage en gennemgang og analyse af de nuværende arbejdsgange omkring medicinering.

Den 19. november 2020 afholdes første læringstræf virtuelt for de 10 kommuner.

Nyt projekt skal skabe ”Medicinsikre botilbud”

Find mere om