12 nøglekompetencer, der kan styrke diagnostisk sikkerhed


Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, PS! Her holder vi vores læsere orienterede om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. Fagligt Nyt udsendes ca. seks gange årligt.

Tilmeld dig nyhedsbrevet Fagligt Nyt


De sundhedsfaglige uddannelser kan med fordel formidle viden og kompetencer i den diagnostiske proces, mener en tværfaglig ekspertgruppe fra en række hospitaler og organisationer i USA. Faktuel viden om de enkelte sygdomme er nødvendigt for en sikker diagnostik, men ikke tilstrækkelig, mener ekspertgruppen. der har identificeret 12 kompetencer, der i højere grad kan ruste sundhedsvæsenet og de ansatte til en sikker diagnoseproces. Af de 12 kompetencer er seks individuelle, tre er teambaserede og tre systemrelaterede.

Blandt de individuelle kompetencer er evnen til at indsamle de relevante informationer og formulere en diagnostisk hypotese, inklusive differential diagnoser. Desuden kompetencer i at anvende beslutningsstøtte redskaber og opsøge second opinion hvis nødvendigt. Og evne til at reflektere og tænke kritisk i forbindelse med den diagnostiske proces.

Blandt teamkompetencerne er inddragelse af patient og pårørende, samarbejde med relevante kolleger og sikker overlevering af patienter og underøsgelsesresulater.

Blandt de systemrelaterede kompetencer er forståelse for, hvordan menneskelige faktorere spiller ind i den diagnostiske proces, udvikling af en kultur med psykologiski tryghed og åbenhed omkring og læring af diagnostiske fejl.

Ekspertgruppen pointerer, at disse kompetencer er relevante ikke blot for læger, men –  i tilpasset form – for alle der arbejder sundhedsvæsenet.

Ekspertgruppen har derudover identificeret en række menneskelige attituder, der er fremmende for den diagnostiske proces, fx ydmyghed, empati, nysgerrigehed og tålmodighed.

Competencies for improving diagnosis: an interprofessional framework for education and training in health care

https://www.degruyter.com/view/j/dx.2019.6.issue-4/dx-2018-0107/dx-2018-0107.xml


Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, PS!, og udkommer 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. Mere Fagligt Nyt

5. marts 2020

Nyheder