Konference, Tidligere arrangementer

Brug af borgerskabte data i klinikken (aflyst)

Konferencen afholdes af Nationalt Netværk for Borgerskabte data.

Konferencen er aflyst

AFLYST. Konferencen er for alle folk med faglig indsigt og interesse i praktisk anvendelse af data til fremme af personlig medicin, behandling, forebyggelse og egenomsorg.

Konferencen er desværre blevet aflyst. Hold øje med Nationalt netværk om borgerskabte data for lignende arrangementer.

Borgerskabte data er i voldsom vækst, og det samme gælder den offentlige og private interesse for potentialet ved anvendelse af borgerskabte data. Men hvad er borgerskabte data? Borgerskabte data kan forstås som GDPR-regulerede data, som borgeren selv ‘skaber’ via forskelligt udstyr, apps og personlige sundhedsteknologier.

Man kan betragte borgerskabte data som en ny type sundhedsdata, som er skabt og ejet af borgeren. Borgerskabte data er indsamlet af borgeren på eget udstyr og initiativ og placerer derfor borgeren i centrum. Borgerskabte data kan sammenlignet med PRO- og PROM-data give et mere komplet og mangesidigt billede af helbredstilstanden og livskvaliteten.

Når vi dertil lægger adfærdsdata såsom finansielle data, indkøbsdata, data fra fysisk aktivitet, mv., så tegner der sig et billede af en markant udvikling, som rummer store muligheder. Ikke mindst på sundhedsområdet, hvor der blandt klinikere og forskere er en stigende interesse for at bruge data til:

  • fremme af personlig medicin med patienten i centrum
  • forskning
  • udvikling af datadrevne use cases til behandling, forebyggelse og egenomsorg

Denne konference handler om borgerskabte data. Fokus er på brugen af data i forbindelse med forbedret diagnostik, behandling, forebyggelse af sygdom og egenomsorg. Formålet er at skabe inspiration til nye kliniske use cases og at øge samarbejde.

PS!-direktør Inge Kristensen holder oplæg om, hvorfor borgerskabte data er vigtigt for patienter og sundhedsområdet.

Der vil derudover være tre forskellige faglige sessioner med udgangspunkt i konkrete use cases og tidligere erfaringer samt pitches fra deltagere i konferencen (baseret på indsendte abstracts). Der er inspiration fra keynotes og god tid til debat.

Konferencen arrangeres af Nationalt netværk om borgerskabte data, som PS! er medstifter af.

Læs mere om netværket