Mærkedag, Tidligere arrangementer

Hvad er vigtigt for dig?-dagen

Mere end 49 lande deltager hvert år i den internationale What Matters To You-dag. Her spørger sundhedsvæsenet borgere, patienter og pårørende: Hvad er vigtigt for dig?

What Matters To You er en international bevægelse, der sætter fokus på personcentrering i sundhedsvæsenet.

Hvad er vigtigt for dig? Når man stiller dette spørgsmål, oplever borgeren eller patienten at blive mødt som et helt menneske – og ikke som en sygdom, et handicap, et organ eller et laboratorieresultat.

Selve spørgsmålet – eller variationer herover – stiller sundhedspersonale året rundt, men vi den internationale Hvad er vigtigt for dig?-dag til at minde os selv og hinanden om vigtigheden af at tage udgangspunkt i mennesket foran os, så det har et vedvarende fokus i sundhedsvæsenet.

Hos PS! håber vi, at I vil deltage i begivenheden og være med til at markere dagen og det vigtige emne. På vigtigtfordig.dk kan du læse mere om og få inspiration til, hvordan I kan være med til at markere dagen. I kan bl.a. downloade gratis materialer, finde og dele erfaringer og inspiration samt få svar på ofte stillede spørgsmål i en Q&A.

49 lande spørger: Hvad er vigtigt for dig?

Det er en begivenhed, der på kort tid har spredt sig til mere end 49 lande over hele verden. Vi håber, at I vil være med til at sætte ekstra fokus på alt det, der er vigtigt for patienter, borgere og brugere af det danske sundhedsvæsen!

Danmark kom for alvor med i Hvad er vigtigt for dig-bevægelsen for et par år siden, og de mange danske idéer og erfaringer bliver delt i det internationale netværk omkring eventen. Til inspiration for andre.

Dagen afholdes hvert år den 6. juni (bortset fra de år hvor d. 6. falder i weekenden. Der rykkes dagen til 9. juni)

Find materialer og inspiration

Læs mere om dagen, og hvordan I kan markere den i vores patientsikkerhedsværktøjskasse.

Her finder I også materialer, som er til fri afbenyttelse, ligesom I kan læse om, hvordan andre har markeret dagen tidligere – både i regioner, kommuner og almen praksis.

Logo med hvad er vigtigt for dig?