Mærkedag

Hvad er vigtigt for dig?-dagen

What Matters To You er en international bevægelse, der sætter fokus på personcentrering i sundhedsvæsenet.

Mere end 49 lande deltager hvert år i den internationale What Matters To You-dag. Her spørger sundhedsvæsenet borgere, patienter og pårørende: Hvad er vigtigt for dig?

Hvad er vigtigt for dig? Når man stiller dette spørgsmål, oplever borgeren eller patienten at blive mødt som et helt menneske – og ikke som en sygdom, et handicap, et organ eller et laboratorieresultat.

Selve spørgsmålet – eller variationer herover – stiller sundhedspersonale året rundt, men vi den internationale Hvad er vigtigt for dig?-dag til at minde os selv og hinanden om vigtigheden af at tage udgangspunkt i mennesket foran os, så det har et vedvarende fokus i sundhedsvæsenet.

Find materialer og inspiration

Læs mere om dagen, og hvordan I kan markere den i vores patientsikkerhedsværktøjskasse.

Her finder I også materialer, som er til fri afbenyttelse, ligesom I kan læse om, hvordan andre har markeret dagen tidligere – både i regioner, kommuner og almen praksis.