Infomøde

Informationsmøde om Sikker Medicinering

Dette informationsmøde afholdes også den 26. april.

Tilmeld dig informationsmødet

Nyt projekt har til formål at skabe “Sikker Medicinering” på botilbud og midlertidige pladser. På infomøderne kan I høre mere om projektets indhold og organisering, samt hvordan I kan søge om at komme med.

Kort om projektet

Med støtte fra Helsefonden ønsker PS! at skabe en varig platform for sikker medicinering på botilbud og midlertidige pladser.

Projektet Sikker Medicinering har et mål om at øge sikkerheden i håndteringen af medicin på botilbud og midlertidige døgnpladser gennem en forbedring af de fysiske rammer for medicinhåndteringen, styrkelse af medarbejdernes kompetencer vedrørende medicin og medicinhåndtering samt en sikring af robuste arbejdsgange for medicinhåndteringen. Dette vil desuden kunne føre til en væsentlig forøgelse af borgernes værdighed og medarbejdernes arbejdsglæde.

Læs mere om projektet og find ansøgningsskema her