Konference, Tidligere arrangementer

Konference om patientsikkerhed i det sammenhængende sundhedsvæsen 2023

Konferencen er udsolgt!

Tilmeld dig #PSsammen23

Hjemmebehandling, teknologi og ulighed i patientsikkerhed er de overordnede temaer for efterårets konference om patientsikkerhed i det sammenhængende sundhedsvæsen. #PSsammen23

Konferencen er udsolgt.

Sundhedsvæsenet står over for store omvæltninger. Opgaver flyttes mellem fagområder. Mellem sektorer. Og behandling flyttes fra hospitalet til eget hjem. Det kræver nye måder at indrette og tænke vores sundhedsvæsen. Og nye løsninger inden for blandt andet hjemmebehandling og teknologi.

Med konferencen om patientsikkerhed i det sammenhængende sundhedsvæsen ønsker vi at sætte fokus på aktuelle og fremtidige udfordringer for patientsikkerheden, og vi ønsker at formidle løsninger og viden, som sundhedsvæsenet kan finde inspiration i.

Konferencen er for alle, der arbejder med – og har interesse i – at skabe patientsikkerhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet.

Hjemmebehandling, teknologi og ulighed i patientsikkerhed

I år er de overordnede temaer for konferencen: Hjemmebehandling, teknologi og ulighed i patientsikkerhed.

Hjemmebehandling og nye digitale løsninger til at forbedre plejen, behandlingen og effektiviteten i sundhedsvæsenet er i rivende udvikling i Danmark og internationalt.

Vi sætter fokus på, hvilken betydning det har for patientsikkerheden, at behandlingen flytter hjem i borgerens eget hjem, og at der udrulles nye teknologiske løsninger til at overvåge, diagnosticere, behandle og pleje borgere og patienter. Vi kigger på, hvilke muligheder og udfordringer der for patientsikkerheden.

Konferencen sætter også fokus på den ulighed i patientsikkerhed, der eksisterer i sundhedsvæsenet. Alle borgere i Danmark har ikke den samme adgang til de rette sundhedsydelser, og vi ser også, at udsatte grupper i befolkningen får dårligere kvalitet og oplever flere utilsigtede hændelser.

Vi dykker ned i, hvordan man på tværs af sundhedsvæsenet kan arbejde med at reducere ulighed i patientsikkerhed.

Andre temaer

Konferencen vil desuden have fokus på:

• Sikker medicinering på tværs af sundhedsvæsenet
• Omsorgstræthed i sundhedsvæsenet – hvordan påvirker det patientsikkerheden?
• Dokumentation og patientsikkerhed
• Sammenhængende patient- og borgerforløb.

Keynotes på konferencen

David Levine

MD, MPH, MA, Associate Professor, Harvard Medical School

Hospitalsbehandling i eget hjem (Hospital at Home) er i rivende udvikling internationalt og nationalt. Der er stort potentiale i hjemmebehandling, og flere initiativer er i gang i udlandet og i Danmark. Alt peger på, at initiativerne og prioriteringen af disse vil blive større fremadrettet.

David Levine, MD, MPH, MA og Assistant Professor på Harvard Medical School, sætter spot på det højaktuelle emne i sin keynote.

Levine er en internationalt anerkendt ekspert i at designe og implementere avanceret hjemmebaseret pleje og behandling ved at bruge digital sundhedsteknologi.

Han er ansat ved Brigham & Women’s Hospital og Harvard Medical School, hvor han grundlagde og leder Brighams hjemmehospitalsprogram. Han var medstifter og medformand for Hospital at Home Users Group, der er et samarbejde mellem hjemmebehandlingsprogrammer i hele USA og Canada. Levine er en del af fakultetet ved Ariadne Labs, der er et center for sundhedssysteminnovation på Harvard School of Public Health.

Læs interview med David Levine

Kristian Larsen

Professor ved folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet og forskningsleder i Center for sundhedsfaglig forskning på Rigshospitalet.

I dag har socialt udsatte markant dårligere sundhed og trivsel end befolkningen generelt, og socialt udsatte dør i gennemsnit ca. 20 år før andre i befolkningen.

Keynote-taler Kristian Larsen, der forsker i ulighed i sundhedssektoren og er forfatter til bogen ”Sundhedskapital”, vil i sin keynote zoome ind på ulighed i sundhed.

Han vil bl.a. tage udgangspunkt i sit debatindlæg “Lighed i adgang til sundhedsvæsenet er en illusion”, som blev bragt i Kristeligt Dagblad i april 2023, hvor han bl.a. skriver:

– Det er velkendt, at dem, der kæmper for deres ret, får nogen fortrin. Det gælder også inden for sundhedsområdet. Ved siden af de krævende borgere har vi de mange tavse borgere, der bare ligger i systemet som et stykke papir. De bliver naturligvis taberne. Det er hverken rimeligt eller smukt, men det er sådan, det er. Den lighedsideologi, vi har i sundhedsvæsenet, kamuflerer for, at vi faktisk ikke behandler alle lige.

Læs interview med Kristian Larsen

Program – mandag 20/11

Kl. 09.15 – 09.30: Velkommen

Kl. 09.30 – 10.30: Keynote: David Levine

Kl. 11.00 – 12.30: Formiddagssessioner

Kl. 13.30 – 15.00: Eftermiddagssessioner

Kl. 15.15 – 16.00: Keynote: Kristian Larsen

Kl. 18.00 – 20.00: Netværksmiddag (kræver tilmelding)

Program – tirsdag 21/11

Kl. 8.00 – 15.00: Workshops – hele dagen

Kl. 8.00 – 15.00: Site visit – hele dagen*

*Transport med bus t/r fra Comwell Hotel.

Der tages forbehold for ændringer.

Dag 1 – sessioner – gentages hhv. for- og eftermiddag

Session 1: Sikker medicinering på tværs af sundhedsvæsenet
I 2022 blev der rapporteret 368.418 utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerhedsdatabase. De fleste handler om medicinering – for kommunerne er det mere end 70 % af indrapporteringerne. Utilsigtede hændelser opstår i medicineringsprocesserne hos borgere i forskellige situationer, på hospitaler, i hjemmeplejen, på plejecentre, på botilbud og på midlertidige pladser. Det er velkendt, at sundhedsvæsenet har udfordringer med at skabe sikre overgange mellem sektorer.

På denne session præsenterer vi 2 eksempler på, hvordan man har skabt sikre og stabile arbejdsgange for medicinering, dels på et kommunalt botilbud og dels på en enhed for midlertidige pladser. Erfaringerne fra botilbud handler om at udvikle en læringskultur i en tværfaglig personalegruppe – en læringskultur, der er båret af viden og data om medicineringsprocesserne. På midlertidige pladser er hverdagen præget af akutte forløb og et tæt samarbejde mellem sektorer. Erfaringerne fra midlertidige pladser viser hvilke samarbejdsformer internt og på tværs af sektorer, der gør en forskel for borgerne.

Sessionen belyser og drøfter erfaringer med at sikre en sikker medicinering på tværs af sundhedsvæsenet.

Det får du ud af sessionen:
– Du får inspiration fra et kommunalt botilbud, hvor man i en tværfaglig gruppe har udviklet en læringskultur båret af data og samarbejde.
– Du får inspiration fra en hverdag på midlertidige pladser præget af akutte forløb og betydningen af et tæt tværfagligt samarbejde 24/7 og et samarbejde på tværs af sektorer.
– Du får indsigt i, hvordan du i din hverdag kan arbejde med at skabe sikre arbejdsgange i medicinering af betydning for borgernes patientsikkerhed og personalets trivsel.

Patientperspektivet:
Effekten for borgerne af indsatserne er omdrejningspunkt i sessionen.

Til dig, der arbejder som:
– Direktionsmedarbejder, afdelingsleder/afsnitsleder, frontpersonale, kvalitets-/udviklingskonsulent

Oplægsholdere:
– Finn Rønholt, Læge, Kildegården, Midlertidige pladser, Gladsaxe Kommune
– Camilla van Doorn Schmidt, socialfaglig administrativ medarbejder, Tilbuddene i Aalestrup, Vesthimmerlands Kommune
– Hanne Lildal Mejlholm, sygeplejerske, Tilbuddene i Aalestrup, Vesthimmerlands Kommune
Session 2: Omsorgstræthed i sundhedsvæsenet: Hvordan påvirker det patientsikkerheden, og hvordan kan vi forebygge det?
De senere år er der kommet større fokus på omsorgstræthed i sundhedsvæsenet. På denne session får du indsigt i, hvad omsorgstræthed er, hvilke tegn i organisationen der kan være udtryk for omsorgstræthed, samt hvordan det kan påvirke patientsikkerheden i negativ retning.

Der vil være eksempler på resultater fra projektet ”Omsorg i balance” på Børne- og ungehospice Strandbakkehuset, som aktivt har arbejdet med omsorgstræthed blandt medarbejderne, til gavn for patienterne. Strandbakken vil fortælle, hvad de har opnået i arbejdet, og hvilke konkrete tiltag du som deltager kan arbejde med i din egen organisation for at mindske omsorgstræthed.

Du får indsigt i og viden om:
– hvad omsorgstræthed er, herunder hvilke tegn der kan være udtryk for omsorgstræthed.
– hvordan et børnehospice har arbejdet med forebyggelse af omsorgstræthed i praksis.
– hvordan omsorgstræthed kan påvirke patientsikkerheden i en negativ retning.
– konkrete tiltag, du kan anvende i din hverdag/praksis, som styrker arbejdet med at mindske omsorgstræthed.

Til dig, der arbejder som:
– Direktionsmedarbejder
– Afdelingsleder/afsnitssleder
– Frontpersonale
– Kvalitets-/udviklingskonsulent
– Politiker/beslutningstager

Oplægsholdere:
– Susanne Sondrup Eriksen, konsulent, Eriksen & Sondrup ApS
– Lise Marie Witt Udsen, specialkonsulent, cand.Scient.pol, Defactum
– Bensaide Vincent Jlil, Facilitator – ambassadør for compassion og visdom, Bensaid Vincent ApS
Session 3: Hvad betyder hjemmebehandling for patientsikkerheden?
Hvad betyder det for patientsikkerheden, når vi flytter behandlingen til borgernes hjem? Hvilke muligheder er der for patientsikkerheden i en øget brug af hjemmebehandling for sundhedsvæsenet, patienter, borgere, pårørende og personale? Og hvilke faldgruber og udfordringer er der? Disse spørgsmål søger denne session at svare på.

Sessionen består af et oplæg om telemedicin af Kristian Kidholm, der er professor og forskningsleder på Klinisk Institut på Syddansk Universitet.
Den digitale platform pleje.net er et godt eksempel, hvor hjemmebehandling og patientsikkerhed bliver tydelig. Derfor indgår et case-oplæg om pleje.net fra sårsygeplejerske Else Sværke Henriksen, Nykøbing Falster Sårambulatorie, og fra en sårspecialist fra Vordingborg Kommune. De kommer bl.a. ind på implementering, organisering, det tværsektorielle samarbejde og på pleje.nets betydning for kvalitet og patientsikkerhed i behandlingen.

Der trækkes afslutningsvist tråde til telemedicin generelt, så der er pointer at hente til brug i andre kontekster.

Du får indsigt i:
– den forskningsbaserede viden på området
– perspektiver på brug af fælles digital platform
– betydningen for kvalitet og patientsikkerhed

Patientperspektivet:
Der er inviteret en patientambassadør med som tilhører, der har en særlig rolle ift. at stille spørgsmål med afsæt i patientperspektivet.

For dig, der arbejder som:
– Direktionsmedarbejder
– Afdelingsleder/afsnitsleder
– Frontpersonale
– Kvalitets-/udviklingskonsulent
– Politiker/beslutningstager

Oplægsholdere:

– Kristian Kidholm, professor og forskningsleder på Klinisk Institut, Syddansk Universitet
– Else Sværke Henriksen, koordinerende sårsygeplejerske, Nykøbing Falster Sygehus
– Maja Juul Larsen, sårspecialist, Vordingborg kommune

Moderator:
– Kristian Kidholm, professor og forskningsleder på Klinisk Institut, Syddansk Universitet
Session 4: Kan ny teknologi og kunstig intelligens redde sundhedsvæsenet?
I takt med at ny teknologi spiller en stadig større rolle i sundhedssektoren, er det afgørende at udforske, hvordan kunstig intelligens kan anvendes til at forbedre kvaliteten og forudsige, forebygge og minimere fejl og skader i patientbehandlingen.
 
I denne session vil vi udforske AI’s potentialer og risici for patientsikkerheds- og kvalitetsarbejdet. Deltagerne vil få mulighed for at høre fra eksperter og virksomheder om de nyeste fremskridt inden for området. Vi vil undersøge, hvordan kunstig intelligens kan bruges til at analysere store mængder sundhedsdata, identificere risikofaktorer og forudsige potentielle komplikationer.
 
Vi vil desuden diskutere de etiske og juridiske udfordringer ved at integrere kunstig intelligens i patientsikkerheds- og kvalitetsarbejdet.
 
Sessionen vil være relevant for sundhedspersonale, forskere, beslutningstagere og alle med interesse i at fremme patientsikkerhed ved hjælp af kunstig intelligens.
 
Du får indsigt i:
– AI’s potentialer og risici for patientsikkerheds- og kvalitetsarbejdet
– Hvordan kunstig intelligens kan bruges til at analysere store mængder sundhedsdata, identificere risikofaktorer og forudsige potentielle komplikationer
– Etiske og juridiske udfordringer ved at integrere kunstig intelligens i patientsikkerheds- og kvalitetsarbejdet.
 
Til dig, der arbejder som:
– Læge, sygeplejerske og anden sundhedsprofessionel, der er involveret i patientbehandling og sundhedspleje
– Kvalitets-/udviklingskonsulent
– Virksomhedsleder eller teknologiske udvikler inden for sundheds- og medicinindustrien
– Forsker, der arbejder inden for medicinsk forskning, dataanalyse og kunstig intelligens i sundhedssektoren
–  Politiker/beslutningstager

Oplægsholder:
– Michael Eriksen Benros, professor, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet
– Benjamin Rasmussen, assoc. Prof. Ph.D. MD. Og Head of Clinical Research, CAI-X
– Sabine Morris Delhez, forsker, CAI-X
Session 5A: Ledersession – kun for inviterede (kun formiddag)
Hospitalsbehandling i eget hjem er i rivende udvikling internationalt og nationalt. Der er stort potentiale i hjemmebehandling, og flere initiativer er i gang i udlandet og i Danmark. Alt peger på, at initiativerne og prioriteringen af disse vil blive større fremadrettet.
 
Ledersessionen giver dig en exceptionel mulighed for at tale med professor og ekspert i hjemmebehandling David Levine i en mindre kreds af ledere. David Levine, MD, MPH, MA og Assistant Professor på Harvard Medical School, er en internationalt anerkendt ekspert i at designe og implementere avanceret hjemmebaseret pleje og behandling ved at bruge digital sundhedsteknologi.

Sessionen vil give dig indsigt i de ledelsesmæssige implikationer ift. løsninger til at flytte ydelser fra et hospital/en fast organisation med fuldtidsmedarbejdere til behandling i borgerens eget hjem.
 
Session 5B: Sådan gik det med kvaliteten og patientsikkerheden, da covid-19 hærgede Danmark (kun eftermiddag)
Da covid-19 hærgede Danmark, hvordan stod det da til med kvaliteten og patientsikkerheden for andre sygdomme, herunder kræftsygdomme, hjerte-kar-sygdomme, kroniske sygdomme og psykiske lidelser? Og hvordan gik det med den forventede levetid under covid-19?
Sundhedsvæsenet har som en kerneaktør i håndteringen af covid-19 gennemlevet ændringer, pres og omstillinger, som sjældent ses. Krisen blev et forstørrelsesglas for allerede kendte kvalitets- og patientsikkerhedsudfordringer, men det gav også en mulighed for nyskabelse og for at høste erfaring og læring.

PS! initierede i foråret 2020 dialog med en række aktører fra sundhedsvæsenet med det formål at fastholde den læring, der er opsamlet under covid-19. Det mundede ud i bogen Kvalitet og patientsikkerhed under covid-19.

På sessionen vil Jan Mainz, direktør for Patientforløb og Kvalitet i Psykiatrien i Region Nordjylland og en del af bogens redaktørgruppe, give et indblik i, hvordan bogens 7 temaer er relevante for højaktuelle udfordringer i sundhedsvæsenet. Derudover vil det blive præsenteret, hvordan man på sygehuse og i kommuner kan bruge læring fra bogen aktivt i fremtidens arbejde med en lang række områder indenfor kvalitet og patientsikkerhed.

Det får du ud af sessionen:
– Du får indsigt i, hvordan det gik med kvaliteten og patientsikkerheden for kræftsygdomme, hjerte-kar-sygdomme, kroniske sygdomme og psykiske lidelser, da covid-19 hærgede Danmark.
– Du får et indblik i, hvordan bogens 7 temaer er relevante for højaktuelle udfordringer i sundhedsvæsenet.
– Du får inspiration til, hvordan man i sundhedsvæsenet kan bruge bogen og dens læringer aktivt i fremtidens arbejde med en lang række områder indenfor kvalitet og patientsikkerhed.

Oplægsholdere:
– Jan Mainz, direktør, Patientforløb og Kvalitet i Psykiatrien, Region Nordjylland
– Søren Valgreen Knudsen, læge, sociolog, ph.d., Region Nordjylland

Dag 2 – workshops og site visit

Workshop 1: Ulighed i patientsikkerhed – Hvordan sikrer vi et patientsikkert sundhedsvæsen for alle?
På workshoppen stiller vi skarpt på ulighed i patientsikkerhed. Der har længe – i både det danske sundhedsvæsen og internationalt – været et stort fokus på ulighed i sundhed, og hvordan sociale faktorer er med til at betinge, at der er grupper i befolkningen, der bliver tidligere syge, mærker større konsekvenser af sygdomme og dør i en tidligere alder.

Der har i mindre grad været fokus på ulighed i patientsikkerhed, og hvordan sociale forhold også har betydning for den sikkerhed, som patienter og borgere oplever, når de bliver behandlet af sundhedsvæsenet.

Der er mere og mere, der tyder på, at utilsigtede hændelser fordeler sig skævt i forhold til forskellige sociale forhold. En amerikansk undersøgelse viser f.eks., at sorte patienter har 28 % større chance for at opleve en blodprop under operation sammenlignet med hvide patienter på det samme hospital. De har desuden 24 % større chance for at få sepsis.

Undersøgelser viser også, at etniske minoriteter har en større risiko for at få hospitalserhvervede infektioner, medicinfejl og tryksår. På denne måde er sundhedsvæsenet mindre patientsikkert for nogle grupper af patienter og borgere sammenlignet med andre.
På workshoppen får du indsigt i og international og dansk viden om ulighed i patientsikkerhed og mulighed for at indgå i en dialog om de udfordringer, der eksisterer. Workshoppen vil desuden have fokus på at udvikle en række konkrete anbefalinger og forslag til, hvordan sundhedsorganisationer kan sikre, at alle patienter får adgang til patientsikker pleje, behandling og kvalitet.
Workshoppen vil have patienter som en integreret del af workshoppen, der løbende vil give sit perspektiv på udfordringer og løsninger.

Det får du ud af workshoppen:
– indsigt i ulighed i patientsikkerhed, hvad det er, og hvad der driver uligheden
– international og dansk viden om ulighed i patientsikkerhed og de udfordringer, der eksisterer
– patienternes perspektiv på ulighed i sundhed
– igennem dialog og drøftelser en række konkrete anbefalinger og forslag til, hvordan der i sundhedsorganisationer kan arbejdes med at reducere ulighed i patientsikkerhed.

Til dig, der arbejder som:
Sundhedskonsulent, udviklingskonsulent, leder, forsker eller er engageret i at forbedre patientsikkerhed og reducere ulighed i sundhedsvæsenet.

Oplægsholdere:
– Søren Valgreen Knudsen, læge, sociolog, ph.d., Region Nordjylland
– Vibeke Andersen, patientambassadør
– Lise Christiansen, patientambassadør
Workshop 2: Hjemmebehandling, hvordan giver vi det bedste tilbud?
På workshoppen ser vi nærmere på, hvordan der kan arbejdes med digital inklusion i sundhedsvæsenet. Vi drøfter, hvordan både det digitale tilbud og alternativet kan være af høj kvalitet og patientsikkert for patienterne.

Der vil være oplæg fra Digitaliseringsstyrelsen og fra forskningsprojektet Telepal som grundlag for drøftelserne. Oplægget om Telepalliation er samtidig et inspirationsoplæg i forhold til at integrere hjemmebehandling i samklang med den øvrige behandling og på nye områder. I workshoppen deltager også patientambassadører.

Det får du ud af workshoppen:
– Du får indsigt i lovgivning på det offentlige digitale område og perspektiver på digital inklusion
– Du får indsigt i integration af hjemmebehandling i eksisterende tilbud og arbejdsgange
– Vi ser nærmere på fremtidsudsigterne for digital hjemmebehandling og udarbejder sammen bud på anbefalinger til arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed på området

Patientperspektivet:
Patientambassadører deltager i gruppedrøftelser ved bordene. Patientambassadør Tobias Bøggild-Damkvist bidrager derudover som facilitator for gruppedrøftelse og med perspektiver på dagens workshop i afrunding sammen med Vibeke Rischel, vicedirektør i PS!.

Til dig, der arbejder som:
– Direktionsmedarbejder
– Afdelingsleder/afsnitssleder
– Frontpersonale
– Kvalitets-/udviklingskonsulent
– Politiker/beslutningstager

Oplægsholdere:
– Casper Freundlich Larsen, chefkonsulent, Digitaliseringsstyrelsen
– Jarl Voss Sigaard, overlæge, Esbjerg og Grindsted Sygehus

Moderator:
– Vibeke Rischel, vicedirektør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Workshop 3: Hvordan sikres læringen i den nye rapporteringspligt for utilsigtede hændelser?
En ændret rapporteringspligt for utilsigtede hændelser trådte i kraft 1. juli 2023. Det betyder, at reglerne for, hvilke hændelser der er pligt til at rapportere, ændrer sig – for alle.

Der er i den nye bekendtgørelse fokus på, at der skal arbejdes med de utilsigtede hændelser, der kan bruges til læring og forbedring. Men hvordan kan den nye rapporteringspligt ændre læringsarbejdet? Og hvordan omsættes den viden, der foreligger, til læring og konkrete forbedringer i praksis?

Denne workshop dykker ned i, hvordan man kan arbejde med både patientsikkerhedskultur og læringssystemer, når man skal arbejde med de utilsigtede hændelser.

Du får indsigt i:
– hvordan du kan omsætte den viden, der opnås via de utilsigtede hændelser til læring og konkrete forbedringer i praksis
– hvordan du kan arbejde både reaktivt og proaktivt med patientsikkerhed
– redskaber til at opbygge patientsikkerhedskultur og læringssystemer i arbejdet med utilsigtede hændelser

Patientperspektivet:
Vi vil have fokus på, hvordan vi kan inddrage patienten/borgeren i arbejdet med utilsigtede hændelser.

For dig, der arbejder som:
– Afdelingsleder/afsnitssleder
– Frontpersonale
– Kvalitets-/udviklingskonsulent
 
Oplægsholdere:
– Jeanette Hounsgaard, seniorkonsulent, Region Syddanmark
– Janet Johannesen, oversygeplejerske, Styrelsen for Patientsikkerhed
– Liv Nørregaard Skøtt, projektchef, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Site Visit: Nedbringelse af dokumentation – og sikre sammenhængende patient- og borgerforløb (begrænset antal pladser)
Ved at forenkle kommunikation, koordination og dokumentation har Sønderborg Kommune frigivet mere tid til direkte borgerkontakt. Sønderborg Kommune tager beslutninger om indsatser med baggrund i data for at sikre et sammenhængende borgerforløb og større borgertilfredshed.
Du kommer til at møde medarbejdere og ledere fra plejecenteret Mølleparken og hjemmeplejen Distrikt Alssund i Sønderborg bymidte.

Det får du ud af at være med på site visit:
– Du får indsigt i, hvordan man kan forenkle dokumentationsopgaven og stadig arbejde med data i forbedringsarbejde
– Du får inspiration til, hvordan Sønderborg Kommune arbejder med forbedringer i praksis, som er baseret på data, dialog samt læring indenfor kvalitet og patientsikkerhed – herunder hvordan medarbejdere og samarbejdspartnere inddrages som ex. Sygehus Sønderjylland.
– Du får indsigt i, hvordan medarbejdere og ledere fra både plejecentre og hjemmepleje i Sønderborg Kommune arbejder med dokumentation, kvalitet og patientsikkerhed. Herunder får du ligeledes mulighed for at opleve de fysiske rammer, som borgere og medarbejdere har i den daglige praksis.

Patientperspektivet
Det bliver muligt for deltagerne at møde en borger eller pårørende.

Til dig, der arbejder som:
– Direktionsmedarbejder
– Afdelingsleder/afsnitssleder
– Frontpersonale
– Kvalitets-/udviklingskonsulent
– Politiker/beslutningstager

Oplægsholdere
– Medarbejdere og ledere, plejecenteret Mølleparken
– Meadarbejdere og ledere, hjemmeplejen Distrikt Alssund i Sønderborg bymidte

Se inspirationskataloget fra projektet i Sønderborg Kommune

Vi tager forbehold for ændringer ift. sessioner, workshops og site visit.

Pris

En dag: 2.750 kr.

Begge dage: 4.500 kr.*

Netværksmiddag: 500 kr.

*Som medlem af PS! tilbydes rabat på konferenceprisen ved deltagelse begge dage. 
Individuelle medlemmer tilbydes 10 % rabat.
Kollektive medlemmer tilbydes 10 % rabat ved samtidig tilmelding af minimum 5 personer med samme EAN-nr.
Tilmelding sker via speciallink, som er sendt til organisationens kontaktperson.

Overnatning er ikke inkluderet i prisen.

Overnatning

Overnatning ifm. konferencen kan bookes til specialpris via www.comwell.com med angivelse af kode: BC-DSP-SRG (når koden er tastet, skal man huske at trykke på +).

Enkeltværelse: 907 kr.

Dobbeltværelse: 1.207 kr.

Tidspunkter

Dag 1
Program fra kl. 9.15 – 16.00.
Netværksmiddag kl. 18.00.

Dag 2
Program fra kl. 8.00 -15.00.

Ændringer i tidspunkter kan forekomme.

Afbud

Tilmelding er bindende. Bliver du forhindret i at deltage i konferencen, bedes du kontakte os. Du er velkommen til at overdrage din plads til en anden, men kun efter forudgående aftale.

Refusion – Fonden for Almen praksis

Konference om patientsikkerhed i det sammenhængende sundhedsvæsen 2023 er blevet godkendt som refusionsberettiget i Fonden for Almen praksis, og læger som har en efteruddannelseskonto i Fonden, kan søge refusion efter konferencens afholdelse.

Kurset har aktivitetsnummer: 2023-1061 Konference om patientsikkerhed i det sammenhængende sundhedsvæsen 20.-21. november 2023 Kolding

Kurset er godkendt til 2 dages efteruddannelseshonorar a 4.000 kr., 2 dages kursusafgift a op til 2.800 kr. og transportudgift max. 1.500 kr. Hvis kurset er gratis, kan man kun bruge kursusafgiften til forplejning og evt. overnatning.

Her findes link til Guide til ansøgning om tilskud
Hvis der er spørgsmål vedr. selve udbetalingen, er man velkommen til at sende en mail til euf.plo@dadl.dk


Programkomité

PS! har nedsat en programkomité, som har været med til at udvikle koncept og program for Konference om patientsikkerhed i det sammenhængende sundhedsvæsen 2023.

Anja Thoft Bach

Sundheds- og omsorgschef, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bente Ourø Rørth

Hospitalsdirektør, Nordsjællands Hospital

Jan Mainz

Professor og direktør, Patientforløb og Kvalitet i Psykiatrien, Region Nordjylland

Kira Ørbekker

Patientambassadør

Kristine Binzer

Praktiserende læge og lægefaglig konsulent, Region Sjælland 

Mette Kjølby

Vicedirektør, Region Midtjylland

Poul Henning Madsen

Cheflæge, Fælles Akutmodtagelse, OUH

Torben Hollmann

Centerchef for Center for Sundhed og Ældre, Næstved Kommune

Vivi Pedersen

Chef for Kvalitet, Patientsikkerhed og Arbejdsmiljø, Regionshospital Nordjylland

Ved spørgsmål ang. det faglige indhold, kontakt Carina – praktisk om tilmelding el. lign., kontakt Ditte:

Ditte Snel Hartmann

Ditte Snel Hartmann

Projektkoordinator / Project Coordinator
Koordinering af konferencer og læringsseminarer. Kursus-, uddannelses- og netværksadministration. Hjemmeside, nyhedsbreve, webinarer og virtuelle arrangementer.
Carina Rendbæk

Carina Rendbæk

Projektkoordinator / Project Coordinator
Konferencer, læringsseminarer, virtuelle arrangementer, kursus- og uddannelsesadministration.