Tidligere arrangementer, Webinar

Webinar: Få konkrete inputs til at højne diagnosesikkerheden

Tilmeld dig webinaret om diagnosefejl

Diagnosefejl er en af de hyppigste årsager til patientskade. I 2019 viste rapporten Veje til bedre diagnoser, at der årligt ca. er 760 personer, der får erstatning for skader som følge af fejldiagnosticering – heraf ca. 63 personer, der dør som følge af patientskaden.

Se optagelsen af webinaret her:

Det anslås, at mørketallet for erstatningsgivende patientskader som følge af fejldiagnosticering, der kunne, men ikke bliver anmeldt til Patienterstatningen, kan være mellem 2 og helt op til 10 gange højere. Internationale undersøgelser viser et lignende mønster.

Hvordan kan vi komme diagnosefejlene til livs? Det sætter dette webinar fokus på. Webinaret er for dig, der vil have konkrete inputs til, hvordan der kan arbejdes systematisk og løsningsorienteret med at forbedre diagnosesikkerheden.

På webinaret vil Jeffrey Salvon-Harman, Vice President for Safety hos Institute for Healthcare Improvement (IHI) og ekspert i diagnosesikkerhed, give sit perspektiv på, hvordan sundhedsvæsenet kan arbejde med at skabe en kultur for diagnostisk sikkerhed.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har for nylig taget initiativ til oprettelse af et nyt netværk, der kan diskutere, tage initiativ til og koordinere en fremtidig indsats for øget diagnosesikkerhed i det danske sundhedsvæsen.

Læs om netværket for diagnosesikkerhed