Nyt netværk for diagnosesikkerhed

Nyt netværk skal diskutere, tage initiativ til og koordinere den fremtidige indsats for øget diagnosesikkerhed i det danske sundhedsvæsen.

PS! har oprettet et nyt netværk for diagnosesikkerhed, der skal bestå af klinikere, kvalitetsfolk, forskere og patientrepræsentanter med interesse for diagnosesikkerhed og den diagnostiske proces.

Formålet med arbejdet er at forbedre diagnosesikkerheden i sundhedsvæsenet gennem en sikker diagnostisk proces. En bedre diagnosesikkerhed er både at undgå underdiagnosticering, forsinket diagnosticering, forkert diagnose og at undgå overdiagnosticering og dermed overbehandling.

Diagnosesikkerhed er et relativt nyt fokusområde inden for patientsikkerhed. Det er et område, der internationalt blev sat fokus på i 2015 med den amerikanske rapport Improving Diagnosis in Health Care. PS! fulgte i 2019 op med rapporten Veje til bedre diagnoser i samarbejde med Patienterstatningen.

Internationalt er arbejdet med diagnosesikkerhed øget væsentligt gennem de senere år, og PS! har ambitioner om at arbejde videre med området og at udvikle og afprøve målemetoder og interventioner, der kan understøtte en sikker diagnostisk proces. PS! har mange internationale kontakter og mulige samarbejdspartnere på området.

Et nyt netværk

Diagnosesikkerhed er imidlertid et meget bredt område, og det kan være vanskeligt at indkredse, hvilken forskning og hvilke interventioner der kan være relevante og mulige i dansk regi. Derfor ønsker PS! at samle folk med interesse for diagnosesikkerhed i et netværk, hvis formål er at diskutere, tage initiativ til og koordinere den fremtidige indsats for øget diagnosesikkerhed i det danske sundhedsvæsen.

Akutområdet i første omgang

Rapporten Veje til bedre diagnoser viste, at der er to store områder, som det er vigtigt at arbejde med, når det gælder øget diagnosesikkerhed, nemlig akutområdet og kræftområdet.

PS! har valgt, at netværket i første omgang sammensættes af folk med interesse for diagnose af akutte sygdomme, dækkende hele patientens vej gennem akutsystemet, herunder vagtlæge/1813, præhospital, almen praksis, FAM og patientens videre færd efter udskrivelse/overflytning fra FAM.

Konference i Holland i juli

I forbindelse med netværket vil vi gerne samle en dansk delegation, der kan deltage i den kommende europæiske konference om diagnosesikkerhed i Utrecht, Holland, den 3.-4. juli 2023. Konferencen er arrangeret af den amerikanske organisation Society to Improve Diagnosis in Medicine, SIDM.

Læs mere om konferencen på SIDS’s hjemmeside

Her kan du også finde prisen for at deltage i konferencen.

Udgifter i forbindelse med konferencen står man selv for.

På konferencen ønsker vi at samle interesserede, danske aktører. Vi tænker, at deltagelse i konferencen kan skabe interesse og motivation for området og inspirere til konkrete projekter i det danske sundhedsvæsen. I forbindelse med konferencen ønsker Dansk Selskab for Patientsikkerhed samtidig at afsøge muligheder for et europæisk samarbejde på området, der evt. kan udmønte sig i en fælles ansøgning om EU-midler.

Aktiviteter i netværket 2023

Følgende aktiviteter planlægges for i netværket i år:

  • Tirsdag den 25. april, kl. 15-16.30: Et online introduktionsmøde
  • Tirsdag den 16. maj: Et fysisk møde (evt. med mulighed for online-deltagelse) – i forbindelse med den internationale patientsikkerhedskonference i København
  • 3.-4. juli: Fælles deltagelse i europæisk konference om diagnosesikkerhed i
    Utrecht, Holland.
  • August/september: Opsamling efter Utrecht-konferencen – evt. i form af workshop eller lign. – tilrettelæggelse af det videre arbejde.

Der kan desuden arrangeres møder med nationale eller internationale kapaciteter på området. PS! faciliterer aktiviteterne i netværket uden beregning for individuelle medlemmer eller organisatoriske medlemmer af PS! (hospital/kommune medlem).

Medlemskab af Dansk Selskab for Patientsikkerhed er en forudsætning for at deltage. Hvis du ikke er medlem af PS!, så kan du blive medlem her

Hvis du ønsker at deltage i netværket, så kan tilmelding ske til: info@patientsikkerhed.dk

Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af PS!, og som udkommer ca. 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. 
Tilmeld dig Fagligt Nyt

Find mere om