Blog: Det allernærmeste sundhedsvæsen

Dansk Selskab for Patientsikkerheds direktør, Inge Kristensen, har skrevet en blog til nyhedsbrevet Kommunal Sundhed. Med tilladelse fra Kommunal Sundhed bringes bloggen her i sin fulde længde.

“Mens der tales om nærhed – så flytter sundhedsvæsnet ikke ind i nærheden – det flytter helt hjem til os!”, skriver Inge Kristensen i sin blog i Kommunal Sundhed.

Det allernæmeste sundhedsvæsen: ‘Frivillighedstjenesten’ kan styrke sundhedsindsats

Forebyggelse af ensomhed og aldersdepression er en kæmpe udfordring – og bliver endnu større. Kommunalt ansatte kan ikke fungere som borgernes helt nære venner. Til gengæld kan frivillige bidrage til at skabe den nærhed, borgerne har brug for og efterlyser. Samspillet mellem det offentlige og det private er også en del af patientsikkerhed og kvalitet i det nære sundhedsvæsen, og vi skal lære nyt for at imødekomme fremtidens udfordringer.

»Jeg arbejder i frivillighedstjenesten,« siger Ernst, en af de frivillige ildsjæle, der har spillet en afgørende rolle i projekt Sikkert Seniorliv. Der findes naturligvis ikke noget, der formelt set hedder ‘frivillighedstjenesten’, men Ernsts hjemmelavede udtryk fortæller noget grundlæggende om hans positive indstilling og værdi.

Ernst er begejstret for frivilligt og ulønnet at ‘tjene’ sine ældre kommunale medborgere. Selvom han selv er en ældre mand, har Ernst masser af energi til at arrangere cykelture, udflugter og fællesspisninger for de ældre i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det er svært ikke at komme i godt humør, når man er sammen med Ernst. Han kan både grine og pjatte og tale alvorligt om tungsind og depression. På en helt anden måde end en kommunal medarbejder kan. Og kommunen omfavner heldigvis Ernsts proaktive indsats og metoder, der sagtens kan bestå af ribbensteg, brun sovs, varme kartofler og kolde øl. For Ernsts metoder virker – bl.a. imod depression.

Sikkert seniorliv

En stor, men ikke så synlig problemstilling, for ældre er ensomhed og aldersdepression.  Ifølge litteraturen og eksperter underdiagnostiseres og fejlbehandles depression i alderdommen i stor stil. Anslået opdages over halvdelen af de mennesker, der møder en depression i alderdommen ikke. Og blandt de, der opdages, modtager kun omkring 10-20 % relevant behandling.Nogle undersøgelser peger på, at op mod 250.000 +65-årige føler sig ensomme, forstået som »uønsket alene«. Og i statistikkerne over selvmord er de ældre – især mænd – overrepræsenteret.

Med forebyggende besøg og tiltag som fællesspisning samarbejder tre kommuner med frivillige om at opspore og forebygge depression i alderdommen i projektet Sikkert Seniorliv.

Siden 2017 har kommunerne Horsens, Thisted og Faaborg-Midtfyn arbejdet med projektet.

Målet er at finde nye veje til at opspore og forebygge depression i alderdommen og forbedre ældres mentale sundhed og livskvalitet. Der har været en erkendelse af, at der må tages anderledes metoder i brug. Metoder som dem Ernst og hans ‘kolleger’ kan levere.

Frivillige fra civilsamfundet i de tre kommuner deltager derfor i projektet på lige fod med kommunalt ansatte. På læringsseminarer kan frivillige og ansatte også idéudvikle og lade sig inspirere af de andre kommuner, ligesom det styrker samarbejdet og kendskabet til hinandens arbejde.

Borgernes egne ressourcer

Uanset hvad der sker med sundhedsvæsenet de kommende år, så vil kommunerne få en større betydning for danskernes sundhed. Og når kommunerne rykker endnu tættere på borgerne, når vi gerne vil opnå større ‘nærhed’, så giver det i den grad mening at udnytte borgernes egne ressourcer. Det er derfor progressivt, bæredygtigt og visionært, når kommunerne samarbejder med en engageret frivillig som Ernst.

En alvorlig samfundsudfordring som depression blandt ældre kræver dybdegående og seriøst arbejde fra det danske sundhedsvæsen, herunder kommunerne. Men mange afgørende bidrag til det dybdegående og seriøse arbejde kan sagtens – ja, måske kun – komme fra en person, der ikke er en del af det institutionaliserede sundhedsvæsen. Et menneske, andre ældre kan møde i det lokale supermarked og få sig en spontan snak med.

Selve det at aktivere frivillige sociale netværk kan for mange borgere udgøre forskellen på et liv med depression eller en dagligdag med høj livskvalitet. Det er livgivende at møde Ernst, Svend-Aage og Irene. Det er også det allernærmeste sundhedsvæsen, der skal aktiveres og synliggøres i de kommende år, og der er ‘frivillighedstjenesten’ afgørende.

Se filmen med Ernst her

Find mere om