Borgernes sikkerhed i ældreplejen er højnet i 15 kommuner

15 kommuner har i et 2-årigt forbedringsprogram højnet borgernes sikkerhed og kvaliteten af plejen og skabt større faglig stolthed og arbejdsglæde for medarbejderne. Det er sket gennem metoder til at skabe systematiske arbejdsgange, løbende fokus på læring og udvikling og tværfagligt samarbejde.

Social- og sundhedsassisten dosere medicin ved et bord.
Vital Horsens Døgnrehabilitering har ikke haft en medicinfejl, der kræver lægekontakt i 300 dage - før havde de i gennemsnit 10 dage imellem medicinfejlene. De har også opnået en medicinhåndtering på 99 %. Et af målene i I sikre hænder er en medicinsikkerhed på 95 %.

15 kommuner har været en del af forbedringsprogrammet I sikre hænder, der har øget borgernes sikkerhed og forbedret kvaliteten af plejen på plejehjem og i hjemmeplejen markant ved at reducere antallet af medicinfejl, tryksår, fald, uplanlagt vægttab, infektioner og forebyggelige indlæggelser.

Efter det 2-årige forløb tæller listen 33 kommuner, der har deltaget i programmet og vist, at det er muligt at skabe forbedringer for både borgere og personale. Erfaringerne viser, at I sikre hænder er med til at sikre borgerne en sikker pleje og behandling, men også at det øger den faglige stolthed og arbejdsglæde blandt personalet. Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) udtaler:

– De mange ældre, som er i kontakt med den kommunale syge- og ældrepleje, har krav på en pleje og behandling af høj kvalitet. Derfor er det også helt afgørende, at man i det nære sundhedsvæsen kan reducere fx medicinfejl, infektioner og tryksår, så man styrker patientsikkerheden og forebygger sygehusindlæggelser.

I sikre hænder 3 er et samarbejde mellem Sundhedsministeriet, KL og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, hvor 3. runde blev afsluttet ved udgangen af marts 2023.

Læs også: 10 års arbejde med forbedringer i ældreplejen har bragt borgerne i 33 af landets kommuner i sikre hænder

Kommunerne har opnået flotte resultater og er med til at vise, hvordan man i praksis kan øge kvaliteten i ældreplejen til gavn for både borgere og personale. Det er godt gået.

Sophie Løhde, Indenrigs- og sundhedsminister (V)
Om I sikre hænder 3
Målet med forbedringsprogrammet I sikre hænder er at give borgerne i ældreplejen en sikker pleje og behandling ved at reducere tryksår, medicinfejl, fald, uplanlagt vægttab, infektioner og forebyggelige indlæggelser.
 
I sikre hænder begyndte med 5 pilotkommuner i 2013, udvidede i 2016 med 13 kommuner, og i efteråret 2020 kom yderligere 15 kommuner med i forbedringsprogrammet.
 
I sikre hænder 3 er finansieret gennem Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2020-2023, hvor regeringen har afsat 16 mio. kr. til udbredelse af forbedringsprogrammet.
 
Gennem I sikre hænder har medarbejdere og ledelse lært forbedringsmetoder til at skabe systematiske arbejdsgange, at indsamle og analysere data og have et løbende fokus på læring og udvikling.
 
I forbedringsprogrammet har kommunerne arbejdet med de fokusområder, der har været størst behov for hos dem. Dog har alle arbejdet med medicinsikkerhed, heriblandt sikker medicinering af borgere med demens.

Kommunerne i I sikre hænder 3 er: Ballerup, Fredericia, Gentofte, Gribskov, Guldborgsund, Holstebro, Horsens, Kolding, Middelfart, Ringkøbing-Skjern, Ringsted, Slagelse, Vallensbæk, Vesthimmerland og Ærø.
 
Find information om og metoder, materialer og forbedringsideer fra I sikre hænder på isikrehænder.dk

Helt afgørende indsats af kommunerne

600 dage uden medicifejl, der kræver lægekontakt, har hjemme- og sygeplejegruppe Vest i Sakskøbing i Guldborgsund Kommune opnået. Plejecenter Østre Elkjær i Fredericia Kommune har undgået medicinfejl med lægekontakt i 400 dage.

200 dage uden uplanlagte vægttab har Midlertidige Pladser i Vallensbæk Kommune opnået. Ingen tryksår i 100 dage har Plejecenter Højgården i Vesthimmerlands Kommune opnået. Sønderhavens Plejehjem i Ballerup Kommune har undgået fald, der medfører skade, i 100 dage.

Og resultaterne er mange flere. Indenrigs- og sundhedsministeren giver anerkendelse til kommunerne:

– Jeg har fulgt ’I sikre hænder’ i en årrække og er glad for at se, at flere og flere kommuner har deltaget i programmet. Kommunerne har opnået flotte resultater og er med til at vise, hvordan man i praksis kan øge kvaliteten i ældreplejen til gavn for både borgere og personale. Det er godt gået, siger Sophie Løhde.

Læs mere om I sikre hænder på projektsiden for forbedringsprogrammet

I sikre hænder har øget borgersikkerheden markant og har også højnet medarbejdernes faglige stolthed og arbejdsglæde.

Christian Harsløf, direktør, KL
Resultater fra I sikre hænder 3
Ballerup
Sønderhavens Plejehjem: 100 dage uden fald, der medfører skade
 
Fredericia
Plejecenter Othello: 200 dage uden medicifejl, der kræver lægekontakt
Plejecenter Øster Elkjær: 400 dage uden medicifejl, der kræver lægekontakt
 
Gribskov
Skovsminde Plejecenter: 200 dage uden medicifejl, der kræver lægekontakt
Trongården Plejecenter: 400 dage uden medicifejl, der kræver lægekontakt
 
Guldborgsund
Hjemme- og sygeplejegruppe Vest i Sakskøbing: 600 dage uden medicifejl, der kræver lægekontakt og 100 dage uden forebyggelige indlæggelser
Hjemmeplejegruppen Grønsund: 300 dage uden medicifejl, der kræver lægekontakt og 200 dage uden forebyggelige indlæggelser
Plejecenter CHR: 200 dage uden fald, der kræver lægekontakt
Plejecenter Doktorparken: 100 dage uden fald, der kræver lægekontakt
Plejecenter Toreby: 100 dage uden fald, der kræver lægekontakt
 
Holstebro
Plejecenter Beringshaven: 100 dage uden medicifejl, der kræver lægekontakt
Plejecenter Ulfborg Aktivcenter: 100 dage uden uplanlagte vægttab
 
Horsens
Vital Horsens Døgnrehabilitering: 300 dage uden medicifejl, der kræver lægekontakt
Vital Horsens Døgnrehabilitering: 200 dage uden forebyggelige indlæggelser
 
Middelfart
Rehabiliteringscenter Middelfart: 300 dage uden medicifejl, der kræver lægekontakt
Kongshøj Plejehjem: 300 dage uden medicifejl, der kræver lægekontakt
Kongshøj Plejehjem: 100 dage uden forebyggelige indlæggelser
 
Ringsted
Hjemme- og Sygepleje Sydøst: 100 dage uden fald, der kræver lægekontakt
 
Slagelse
Plejecenter Lützensvej: 100 dage uden medicinfejl, der kræver lægekontakt
Hjemme- og sygepleje Grevsensgade: 100 dage uden medicinfejl, der kræver lægekontakt
 
Vallensbæk
Hjemmeplejen Syd: 200 dage uden medicifejl, der kræver lægekontakt
Hjemmeplejen Rønnebækhus: 300 dage uden medicifejl, der kræver lægekontakt
Midlertidige Pladser: 200 dage uden uplanlagte vægttab
 
Vesthimmerland
Plejecenter Kærbo: 200 dage uden medicifejl, der kræver lægekontakt
Plejecenter Højgården: 100 dage uden tryksår

Større sikkerhed for de ældste i samfundet

Mange borgere er udsat for tryksår, medicineringsfejl og andre utilsigtede hændelser og skader i kontakten med sundhedsvæsenet. En del af skaderne medfører sygehusindlæggelser, som kunne have været undgået.

At der er fundet en solid metode til at komme problemerne i ældreplejen til livs, glæder direktør i KL, Christian Harsløf.

– Langt flere borgere vil i fremtiden have behov for pleje og behandling af høj kvalitet i det nære sundhedsvæsen, og derfor bliver det kun endnu vigtigere, at kommunerne har metoder til at forbedre borgersikkerheden. Vi skal sikre, at vores ældste i samfundet får en sikker pleje og behandling – hver gang. I sikre hænder har øget borgersikkerheden markant og har også højnet medarbejdernes faglige stolthed og arbejdsglæde, siger Christian Harsløf.

Læs også: Sikre arbejdsgange og nye kompetencer øger arbejdsglæden hos medarbejderne i I sikre hænder

Kommunerne viser endnu en gang, at en målrettet indsats kan mindske antallet af fejl og utilsigtede hændelser i ældreplejen.

Inge Kristensen, direktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Systematisk arbejde med kvalitet i kommunerne

Med forbedringsprogrammet har medarbejdere og ledere i kommunerne fået redskaber, der sikrer, at kvaliteten af plejen er på et højt niveau i hjemmeplejen og på plejecentre.

– Kommunerne viser endnu en gang, at en målrettet indsats kan mindske antallet af fejl og utilsigtede hændelser i ældreplejen, siger Inge Kristensen, der er direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, og fortsætter:

– Med I sikre hænder har medarbejderne fået mulighed for at bruge deres faglighed, og de har samtidigt lært metoder til at systematisere arbejdsgange og opbygge en lærings- og udviklingskultur. Deres indsats har i den grad skabt en forskel for borgernes sikkerhed og livskvalitet.

Find mere om