Borgernes svar på Hvad er vigtigt for dig?-dagen bliver brugt i det videre arbejde

Vallensbæk og Horsens var blandt de kommuner fra I sikre hænder, som var med til at markere den internationale Hvad er vigtigt for dig?-dag den 9. juni. Kommunerne gjorde det ikke alene, for over hele verden spurgte sundhedsprofessionelle borgerne: Hvad er vigtigt for dig?

Kvalitetskonsulent Annie Abildtrup, centerchef Susanne Ormstrup og udviklingskonsulent Mette Kristensen i Vallensbæk Kommune kigger på svarene fra borgerne, som de vil bruge i deres kvalitetsarbejde.

– Dagen giver en god platform overfor borgerne, så man kan sige, at det er noget, man gør i mange kommuner den dag. Borgene var taknemlige og glade for, at vi kom og talte med dem, og at de kunne dele deres oplevelser og ønsker, siger Mette Kristensen, udviklingskonsulent i Center for Pleje og Omsorg i Vallensbæk Kommune.

Sammen med andre kommuner fra I sikre hænder var de med til at markere Hvad er vigtigt for dig?-dagen den 9. juni 2022, hvor borgere og patienter i mere end 49 lande blev spurgt, hvad der er vigtigt for dem. Det store spørgsmål blev stillet på flere forskellige måder til borgerne, som fx “Hvad er vigtigt for dig, når du bor her på plejehjemmet?”.

– Dagen giver en ekstra anledning til at spørge borgerne, hvad der er vigtigt for dem. Nationale mærkedage som denne kan tvinge én til at få det gjort i en travl hverdag. Det er også en god anledning for lederne til at tage temperaturen på borgerne og få talt med dem, fortæller kvalitetskonsulent Annie Abildtrup, der arbejder sammen med Mette Kristensen i Center for Pleje og Omsorg i Vallensbæk Kommune.

Fælles for de to kommuner var, at svarene fra borgerne gik videre til ledelse og det politiske niveau, og at de vil blive brugt i kommunernes arbejde.

Svarene udvikler kommunens måde at arbejde på

I Vallensbæk kommune forlod centerleder, afdelingsledere og kvalitetskonsulent kontorerne og tog den 9. juni ud til borgerne i alle kommunens områder – dvs. til hjemmesygeplejen, hjemmeplejen, midlertidige pladser, plejeboligområdet, daghjem og aktivitetscenter – med spørgsmålet om, hvad der er vigtigt for borgerne i det hele taget, men også i relation til de ydelser, borgerne får i kommunen.

– Det, der er specielt, er, at lederne er gået forrest. Det var dem, der var ude og stille spørgsmålene. At det er lederne, der er nysgerrige, sender et godt signal til vores borgere og til personalet, om at vi i den grad skal bruge data til at lære af og kigge på i forhold til vores strategi og udvikling, påpeger Annie Abildtrup.

Svarene fra dagen er nu i gang med at blive analyseret og grupperet, så kommunen kan lære af de input, som de har fået fra deres borgere og pårørende.

– På et politisk niveau giver det noget godt. Det er et sjovt spørgsmål, for det kan tale ind i flere ting, og der kan komme mange gode refleksioner. Vi kommer til at bruge det som et læringsafsæt i vores kvalitetsarbejde, fortæller Annie Abildtrup.

Det betyder, at jeg får lidt mere selvtillid. Det er rart, at man kan bestemme noget selv. Ligesom man synes, at man betyder noget og man bliver regnet for noget.
– Kirsten Hjort, beboer, plejehjemmet Kastanjehaven

I store træk var det vigtigt for borgerne, at personalet er venlige, søde og imødekommende, men der var også et andet svar, der gik igen:

– Det er ønsket om ro og kontinuitet – at borgerne ikke ser så mange forskellige mennesker i hverdagen, og at de kender de folk, der kommer i deres hjem. Det er en stor trend, i de svar vi har fået. Det er den helt store udfordring, når vi mangler personale, fremhæver Mette Kristensen.

Svaret kom ikke som en overraskelse for kommunen, da det også bliver nævnt i kommunens tilfredshedsundersøgelser. Kommunen er allerede i gang med et initiativ, som kan give borgerne det, som de efterspørger. Fx kører de pt. et projekt med små teams i ældreplejen.

– Svarene har givet et skub og taler det endnu mere op, hvor væsentligt det er med kontinuitet. Det handler om ledelse og planlægning og om at gøre mere af det, vi har fokus på i øjeblikket, pointerer Annie Abildtrup.

Fra postkort til politisk visionsdag

– Flere afdelinger i Sundhed og Ældre har netop benyttet Hvad er vigtigt for dig?-dagen den 9. juni til at sætte ekstra fokus på alt det, der er vigtigt for borgere, pårørende og brugere af vores sundhedsvæsen.

Det fortæller projektleder for I sikre hænder for Horsens Kommune Michelle Bryde Nielsen.

I uge 23 havde medarbejderne sat en Hvad er vigtig for dig?-postkasse i venteområdet på Vital Horsens Genoptræning. Her kunne borgerne via postkort og dialog dele med medarbejderne, hvad der netop er vigtigt for den enkelte borger.

Flere af de indsamlede perspektiver fandt efterfølgende vej til en ”inspirationscelle” på Fængslet ved Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalgets visionsdag. Her kunne politikerne, forud for dagens arbejde med udvalgets arbejdsgrundlag, se nogle af de mange indkomne perspektiver fra postkassen. Perspektiver som afdelingen vil arbejde videre med.

Hvad er vigtigt for dig?-dagen var blot ét af initiativerne i en ”I sikre hænder-fokusuge”, som I sikre hænder-arbejdsgruppen havde arrangeret i uge 23.

– Formålet med fokusugen var at sprede kendskabet til vores arbejde med I sikre hænder og at understøtte forbedringsarbejdet lokalt. Her er inddragelse af borger og pårørende et af vores indsatsområder, siger Michelle Bryde Nielsen.

Borgeren i centrum året rundt

Hos en af de tidligere I sikre hænder kommuner bliver variationer af spørgsmålet stillet året rundt til borgerne. På plejehjemmet Kastanjehaven på Frederiksberg arbejder medarbejderne på, at borgerne bliver involveret så meget som muligt i beslutninger om hverdagslivet på plejehjemmet.

Borgerne er med i forskellige udvalg, som fx kostudvalget, hvor de snakker om maden på plejehjemmet, og festudvalget, hvor de sætter rammen for diverse arrangementer i fællesskab. De er med til at vælge, hvilket porcelæn der skal indkøbes, og hvor eftermiddagskaffen skal drikkes. Og det har stor betydning for borgernes livskvalitet at blive spurgt:

– Det betyder, at jeg får lidt mere selvtillid. Det er rart, at man kan bestemme noget selv. Man synes, at man betyder noget og man bliver regnet for noget, fortæller beboer Kirsten Hjort.

I videoen kan du komme med til et festudvalgsmøde på plejehjemmet – og selvfølgelig også til selve festen! Og så kan du høre mere om, hvordan beboerne oplever det at blive spurgt i det daglige, og hvordan medarbejderne er kommet frem til den måde at arbejde på.

Det er viden og metoder fra I sikre hænder, som Kastanjehaven har brugt til at afprøve, hvordan de involverer borgerne mere i hverdagen og spørger, hvad der er vigtigt for dem. Helle Valdbjørn, afdelingssygeplejerske på Kastanjehaven, fortæller, at det ikke altid har været let:

– Det har vi trænet i en periode, og efterhånden så involverer vi dem mere og mere. I starten var det bøvl og besvær, men nu er det blevet nemmere, fordi vi har vænnet os til det. Det er blevet en måde at arbejde og tænke på – så vi tænker meget mere: Hvad tænker beboerne om det her?

Hvad er vigtigt for dig?-dagen

På denne dag spørger sundhedsprofessionelle borgere verden over, hvad der er vigtigt for dem. Selve spørgsmålet – eller variationer herover – stiller sundhedspersonale året rundt, men vi bruger denne tilbagevendende begivenhed til at minde os selv og hinanden om det, så det har et vedvarende fokus i sundhedsvæsenet.

Læs mere om forbedringsmetoderne