Break the rules!

Det er tid til en tidlig forårsrengøring. De overflødige regler skal væk. Sådan skriver PS!-direktør Inge Kristensen i Kommunal Sundhed.

Logo bringes med tilladelse fra breaktherules.dk

Dansk Selskab for Patientsikkerheds direktør, Inge Kristensen, har skrevet en blog til Kommunal Sundhed. Med tilladelse fra Kommunal Sundhed bringes bloggen her i sin fulde længde. 

I næste uge er det international ‘breaking the rules’-uge!

Fra 13.-17. februar inviterer Institut for Healthcare Improvement (IHI) alle til at gå med i en ‘indsats for at fjerne myter, vaner og forældede ‘regler’, der belaster vores arbejdsstyrke, frustrerer vores borgere/patienter og hæmmer vores bestræbelser på at skabe systemer, hvor alle mennesker trives’.

I Danmark er vi kendt for at være relativt lov-overholdende.

Udlændinge observerer med en vis forundring, at vi står for rødt lys kl. 2 om natten og den slags. Af mange forskellige årsager – bl.a. at vores sanktionssystemer også er ret effektive – har vi det med at overopfylde visse regler.

En af de første gange, jeg oplevede det, var ved tilfælde af faldscreening på børneafdelinger, hvor man – uden at det var påkrævet – screenede børn, som man ville gøre med ældre.

Men i de senere år er det faktisk blevet værre og værre: Der er rigtig meget ‘cover my ass’-dokumentation derude. Virkelig meget.

Det kan gibbe noget i en god lovoverholdende dansker at høre om at bryde reglerne. Men det kan være ganske befriende indimellem at se på, hvordan vi kan komme overflødige regler til livs. Rydde ud og rydde op, fordomsfrit og nysgerrigt.

Gang i oprydningen i det sydlige Danmark

Det er det, der er sket i Sønderborg Kommune, hvor man med hjælp udefra har set på, om den dokumentation, der foregår, i alle tilfælde giver mening.

Det gør den ikke, kunne vi konstatere. At gå fra 93 skemaer til ét skema kræver analyse og mod og er helt konsistent med en ‘break the rules’-tankegang.

Kvalitet og forenkling af dokumentation i Sønderborg Kommune

De kan noget i det sydlige Danmark. I nogle år har man i Aabenraa Kommune holdt en ‘break-the-rules-kampagne’, og den vil jeg slå et slag for, at man er nysgerrig på.

Der kommer rigtig mange idéer til forbedringer frem i kampagnen, og mange af dem omsættes til konkrete ændringer. På Rusmiddelcenteret har man i løbet af den måned, kampagnen har kørt, fået 11 solide forslag at arbejde videre med.

Læs om kampagnen i Aabenraa Kommune på breaktherules.dk

Til kamp mod spildtiden

Hvorfor interesserer vi os for at ‘bryde’ reglerne i Dansk Selskab for Patientsikkerhed?

Fordi andet er spild! Vi ser masser af processer og dokumentation, som ikke bare er overflødige, men som i sidste ende risikerer at udgøre en risiko for patientsikkerheden.

Vi taler selvfølgelig ikke om de nødvendige registreringer af (sundheds)faglige aktiviteter, men om alt det, der ikke giver mening, og som oftest har et eller andet kontroludspring, og/eller som bliver udført for en sikkerheds skyld.

For nylig har vi i hospitalsverdenen set rigtig mange copy-paste-løsninger.

Det betyder, at i en lang journal, som jo ofte indehaves af en borger med mange sygdomme, er der talrige gentagelser, og hvor der så en gang imellem er indføjet en ny sætning, som er den, man skal bide mærke i.

Gæt, om den er nem at finde!? Det er tid, der anvendes dårligt (spild!), og det er i hvert fald ikke god patientsikkerhed.

Ex-nover!

Vi fylder på i arkæologiske lag. Vi skal også fjerne – ‘ex-novere’. Er det sexet? Ja, det synes jeg, men mange vil helst bare finde på nyt. Det duer bare ikke.

Så ‘break the rules’ – og lad jer inspirere af kollegerne i Sønderborg og Aabenraa – og internationalt.

Bolden er givet op, og invitationen til en tidlig forårsrengøring er klar: Break-the-Rules! På vores gode danske måde.

Læs om Breaking the Rules for Better Care og download Resource Guide fra IHI’s hjemmeside