De studerendes arbejde mod et patientsikkert sundhedsvæsen

Studerende for Kvalitet og Patientsikkerhed, SKOP, afholdt d. 21. oktober deres årlige patientsikkerhedskonference på Aalborg Universitetshospital. ”Prioriteringer i sundhedsvæsenet” var et gennemgående tema, og der blev bl.a. talt om at undgå overbehandling.

De sundhedsprofessionelle skal være klar til samtalen med de ældste og de mest syge – og man kan lige så godt starte i studietiden”, sagde Ove Gaardboe, projektleder for udviklingsprojektet ‘Klar til samtalen’.

Et gennemgående tema ved de studerendes patientsikkerhedskonference i Aalborg var ”Prioriteringer i sundhedsvæsnet”. Emnet blev belyst ved afholdelse af en række forskellige oplæg.

Næstformanden i FADL Aalborg, Liv Therese Holm-Nielsen, og Kamilla K. Futtrup, der er formand i SLS København, var også repræsenteret til konferencen. I samarbejde med SKOP havde de udarbejdet en workshop, der skulle bringe de studerendes viden om patientsikkerhed i spil og samtidig vise, hvilken betydning og nødvendighed patientsikkerhed har for den enkelte.

At undgå enhver form for overbehandling er også et spørgsmål om patientsikkerhed, og det blev der også talt om på konferencen.

SKOP’s hjemmeside

Undgå overbehandling – ved at være klar til samtalen

Ove Gaardboe, overlæge og konsulent hos Dansk Selskab for Patientsikkerhed, deltog også som oplægsholder på konferencen. Ove Gaardboe er projektleder for udviklingsprojektet Klar til samtalensom blev præsenteret.

Klar til samtalen handler om, at man som sundhedsprofessionel skal tage snakken med de ældste og mest syge for at understøtte en værdig sidste tid. Fokus på ønsker, så der i så høj grad er overensstemmelse mellem ønskerne, hvis man for eksempel ikke ønsker genoplivning efter hjertestop, og den behandling og pleje der ydes.

I forbindelse med oplæg på konferencen har vi spurgt Ove Gaardboe, hvordan han havde det med at skulle fortælle om emnet for studerende, der repræsenterer de kommende sundhedsprofessionelle i sundhedsvæsenet.

– Jeg synes, det er vigtigt – også over for de studerende på sundhedsuddannelserne – at gøre opmærksom på, at der er nogle, der er så syge, at de dør af det. De sundhedsprofessionelle skal være klar til samtalen med de ældste og de mest syge – og man kan lige så godt starte i studietiden, siger Ove Gaardboe.

Mere om projektet Klar til samtalen

Find mere om