Sundhedsvæsenet har stor indflydelse på, hvordan borgere og patienter – og deres pårørende – oplever den sidste del af deres liv.

Som sundhedsprofessionelle skal vi understøtte en værdig sidste tid. Det skal vi ved at være Klar til samtalen med de ældste og de mest syge om deres ønsker, så der bliver så høj en grad af overensstemmelse mellem ønskerne og den behandling og pleje, der faktisk gives, som muligt.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har ledet to store projekter, som skal gøre personalet mere Klar til samtalen.

Det ene projekt ”Borgernes ønsker til den sidste levetid – Klar til samtalen” er finansieret af Fremfærd Sundhed og Ældre og involverer 3 kommuner med hver deres plejecenter. Det andet ”Klar til samtalen – I god tid” er finansieret af TrygFonden og involverer 9 sygehuse.

På denne hjemmeside kan du finde alt om projekterne – god fornøjelse!

Materialer fra Fremfærd Sundhed og Ældre-webinarer om Klar til samtalen

Afrapportering og anbefalinger

Du finder her afslutningsrapporten fra Klar til samtalen. Rapporten fortæller om arbejdet med projektet, men først og fremmest indeholder den de anbefalinger, som projektdeltagernes erfaringer har ført til. Der er i rapporten en lang række henvisninger til arbejdet i kommunerne og på sygehusene.

Nedenfor kan du hente det som samlet rapport, men du har også mulighed for at gå direkte til dele af rapporten. Pdf’erne er klikbare, så via indholdsfortegnelsen og overskrifter kan du gå direkte til det indhold, du er interesseret i.

Se den samlede rapport her

Se enkeltdele fra rapporten:

Her på hjemmesiden kan du også læse om arbejdet hos projektdeltagerne. Under disse beretninger er der hos hver projektdeltager links til alt det materiale, de gavmildt har delt med os og med alle andre, der har brug for det.

Så download frit fra det og anvend det direkte eller tilpasset til jeres egne forhold.

Du finder indholdet nedenfor under henholdsvis Borgernes ønsker til den sidste levetid – Klar til samtalen (ældreprojektet) og Klar til samtalen – I god tid (sygehusprojektet).

Billede

Borgernes ønsker til den sidste levetid - Klar til samtalen

På plejecentre og i hjemmeplejen skal man blive bedre til at tage samtaler med de ældre om deres ønsker til den sidste levetid. Dette mål har Fremfærd Sundhed og Ældre besluttet at bruge midler på.

Læs mere om projektet i kommunerne

Klar til samtalen - I god tid

Dette projekt skal medvirke til, at sundhedspersonalet på landets sygehuse rutinemæssigt tilbyder de ældste og de mest syge patienter samtaler om den sidste levetid og behandlingsmulighederne.

Læs mere om projektet på sygehuse

Videnskab og undersøgelser

Klar til samtalen har ikke været et videnskabeligt projekt, men alligevel baserer det sig på en del videnskabelige og andre undersøgelser.

En del af dem har vi omtalt i et særnummer af Fagligt Nyt om behandling og pleje ved livets afslutning.

Værktøj til samtalen om den sidste tid: Klar til at tage samtalen

Samtaleguiden “Klar til at tage samtalen” er udviklet til at understøtte sundhedsprofessionelles samtaler med patienter om livets afslutning.

Materialet baserer sig på forskning og klinisk erfaring og er udviklet af Heidi Bergenholtz, klinisk sygeplejespecialist og postdoc, Holbæk Sygehus og REHPA, og Ove Gaardboe, overlæge og chefkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Guiden består af et lommekort og en uddybende pjece.

Klar til samtalen under coronaepidemien

I forlængelse af projekt Klar til samtalen ønsker Dansk Selskab for Patientsikkerhed at understøtte, at sygehuse og kommuner i så høj grad som muligt afklarer patienternes ønsker til behandlingsniveauet, hvis de skulle blive smittet med coronavirus. Og at de opbygger ensartede systemer til at vurdere, hvilken behandling der skal tilbydes COVID-19-patienter.

Praktisk jura om fravalg af genoplivning

De to vejledninger om henholdsvis fravalg af livsforlængende behandling og om genoplivning og fravalg af genoplivningsforsøg kan være svære at læse.

I forbindelse med projekt Klar til samtalen har PS! udarbejdet to korte beskrivelser af reglerne omkring fravalg af genoplivningsforsøg.

En til læger og en til plejepersonale. Dokumenterne gælder både sygehuse og kommuner.

Praktisk jura for læger: Fravalg af genoplivningsforsøg (PDF)

Praktisk jura for plejepersonale: Fravalg af genoplivning (PDF)

Omtale

Klar til samtalen er blevet omtalt i flere medier, ligesom vi selv og samarbejdspartnerne har bragt flere artikler. Her er et udvalg af medieomtaler og debatindlæg:

Overlæge: Vi er godt i gang med samtalen om døden, Altinget, 18. januar 2022

Vil man undgå livsforlængende behandling, skal man handle, mens man kan, Kristeligt Dagblad, 10. december 2021

Fravalg af genoplivningsforsøg, Månedstidsskriftet.dk, september 2021

Vi skal turde tale om døden, Jammerbugtposten, 16. juni 2021

Klar til samtalen om den sidste tid, Ergoterapeuten, 4. juni 2021

Ekspertråd for genoplivning: Vi har overset menneskeretten til at dø, Medicinsk Tidsskrift, 19. april 2021

Svækkede ældre skal genoplives trods deres eget ønske, Kristeligt Dagblad, 13. marts 2021

Din konkrete guide til samtalen om livets afslutning, Hjerteforeningen, 26. februar 2021

Chefkonsulent: Papiret i skuffen er ikke nok, hvis Mona vil undgå livforlængende behandling, debatindlæg i Altinget, 23. februar 2021

Chefkonsulent: Der er brug for en her-og-nu-løsning i reglerne for fravalg af genoplivning, debatindlæg i Altinget, 8. februar 2021

Plejepersonalet i Thisted Kommune vil blive bedre til at tage samtalen om den sidste tid, Viden på tværs, 11. januar 2021

Debat: Grethe kan ikke sige nej til genoplivning, Avisen Danmark, 31. oktober 2020

Der er mange gode grunde til, at vi skal tale mere om døden – også sundhedsøkonomiske, Ugeskriftet, 26. oktober 2020

Sundhedsvæsenet skal blive bedre til samtalen om den sidste tid. Det giver bedre livskvalitet og understøtter patientens eget valg, debatindlæg i Kristeligt Dagblad, 29. september 2020

Frederikshavn-læger gør noget særligt ved samtalen om døden, Dagens Medicin, 5. juni 2020

Har du spurgt, hvor din patient helst vil dø?, Dagens Medicin, 5. juni 2020

Solsidecentret Nibe lykkes med at opfylde beboernes ønsker for den sidste tid, Kommunal Sundhed, 4. juni 2020

Har du spurgt, hvor en borger helst vil dø?, Kommunal Sundhed, 4. juni 2020

No. 1 — Den svære samtale, Sygeplejersken Podcast, 15. november 2019

Temanummer: Den værdige død, Sygeplejersken 1019 (13), 15. november 2019

Her taler de ældre om døden: ‘Man vil ikke ende som en anden grøntsag’, DR, 17. oktober 2019

Temanummer: Tal om døden, Danske Kommuner 2019 (nr. 17), 10. oktober 2019

Nye anbefalinger gør det nemmere at tale om den sidste tid, Fagbladet FOA, 15. juli 2019

Om den sidste tid, TV 2/Bornholm, 21. juni 2019

Tal med din gamle mor om, at hun skal dø, Berlingske, 9. juni 2019

»Der skal bare en samtale til«, Ugeskrift for Læger, 27. maj 2019

Læge ignorerede Sørens mors sidste ønske: ‘Så respektløst’, B.T., 27. maj 2019

Podcast #28: Døden er da noget, vi taler om, Sundhedskommunikation, 4. april 2019

#TagSamtalen

Ove Gaardboe

Chefkonsulent, overlæge / Senior Advisor, Med.Sc.D.

Klar til samtalen om livets afslutning, behandlingsloft, overbehandling, fravalgsjura, patienten bestemmer

T

(+45) 21259242

Læs mere her