Sundhedsvæsenet har stor indflydelse på, hvordan borgere og patienter – og deres pårørende – oplever den sidste del af deres liv.

Som sundhedsprofessionelle skal vi understøtte en værdig sidste tid. Det skal vi ved at være Klar til samtalen med de ældste og de mest syge om deres ønsker, så der bliver så høj en grad af overensstemmelse mellem ønskerne og den behandling og pleje, der faktisk gives, som muligt.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har ledet to store projekter, som skal gøre personalet mere Klar til samtalen.

Det ene projekt ”Borgernes ønsker til den sidste levetid – Klar til samtalen” er finansieret af Fremfærd Sundhed-Ældre og involverer 3 kommuner med hver deres plejecenter. Det andet ”Klar til samtalen – I god tid” er finansieret af TrygFonden og involverer 9 sygehuse.

På denne hjemmeside kan du finde alt om projekterne – god fornøjelse!

Materialer fra Fremfærd Sundhed og Ældre-webinarer om Klar til samtalen

Afrapportering og anbefalinger

Du finder her afslutningsrapporten fra Klar til samtalen. Rapporten fortæller om arbejdet med projektet, men først og fremmest indeholder den de anbefalinger, som projektdeltagernes erfaringer har ført til. Der er i rapporten en lang række henvisninger til arbejdet i kommunerne og på sygehusene.

Nedenfor kan du hente det som samlet rapport, men du har også mulighed for at gå direkte til dele af rapporten. Pdf’erne er klikbare, så via indholdsfortegnelsen og overskrifter kan du gå direkte til det indhold, du er interesseret i.

Se den samlede rapport her

Se enkeltdele fra rapporten:

Her på hjemmesiden kan du også læse om arbejdet hos projektdeltagerne. Under disse beretninger er der hos hver projektdeltager links til alt det materiale, de gavmildt har delt med os og med alle andre, der har brug for det.

Så download frit fra det og anvend det direkte eller tilpasset til jeres egne forhold.

Du finder indholdet nedenfor under henholdsvis Borgernes ønsker til den sidste levetid – Klar til samtalen (ældreprojektet) og Klar til samtalen – I god tid (sygehusprojektet).

Billede

Borgernes ønsker til den sidste levetid - Klar til samtalen

På plejecentre og i hjemmeplejen skal man blive bedre til at tage samtaler med de ældre om deres ønsker til den sidste levetid. Dette mål har Fremfærd Sundhed-Ældre besluttet af bruge midler på.

Læs mere om projektet i kommunerne

Klar til samtalen - I god tid

Dette projekt skal medvirke til, at sundhedspersonalet på landets sygehuse rutinemæssigt tilbyder de ældste og de mest syge patienter samtaler om den sidste levetid og behandlingsmulighederne.

Læs mere om projektet på sygehuse

Videnskab og undersøgelser

Klar til samtalen har ikke været et videnskabeligt projekt, men alligevel baserer det sig på en del videnskabelige og andre undersøgelser.

En del af dem har vi omtalt i et særnummer af Fagligt Nyt om behandling og pleje ved livets afslutning.

Værktøj til samtalen om den sidste tid: Klar til at tage samtalen

Samtaleguiden “Klar til at tage samtalen” er udviklet til at understøtte sundhedsprofessionelles samtaler med patienter om livets afslutning.

Materialet baserer sig på forskning og klinisk erfaring og er udviklet af Heidi Bergenholtz, klinisk sygeplejespecialist og postdoc, Holbæk Sygehus og REHPA, og Ove Gaardboe, overlæge og chefkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Guiden består af et lommekort og en uddybende pjece.

Klar til samtalen under coronaepidemien

I forlængelse af projekt Klar til samtalen ønsker Dansk Selskab for Patientsikkerhed at understøtte, at sygehuse og kommuner i så høj grad som muligt afklarer patienternes ønsker til behandlingsniveauet, hvis de skulle blive smittet med coronavirus. Og at de opbygger ensartede systemer til at vurdere, hvilken behandling der skal tilbydes COVID-19-patienter.

Praktisk jura på ældreområdet

Overordnet set regulerer sundhedsloven, hvordan borgerne kan tage beslutninger om egen livsafslutning. Selvbestemmelsesretten er afgørende i denne situation, og generelt gælder det, at en habil borger kan sige fra i forhold til en bestemt behandling i en bestemt situation – f.eks. genoplivningsforsøg ved hjertestop – men at man ikke kan kræve en bestemt behandling.

De to vejledninger om fravalg af livsforlængende behandling har været svære at læse, og derfor er der i kommuneprojektet i september 2018 i samarbejde med følgegruppen – herunder Styrelsen for Patientsikkerhed – udarbejdet en fortolkning gældende uden for sygehuse:

Praktisk jura på ældreområdet: Aftaler med borgere i hjemmeplejen, på plejecentre og lignende om afståelse fra livsforlængende behandling og genoplivningsforsøg

Aktuelt er der et arbejde i gang i Styrelsen for Patientsikkerhed med nye vejledninger for området. Alle følgegruppeorganisationer i Klar til samtalen deltager i arbejdet, og der er forhåbning om betydeligt mere overskuelige og forståelige vejledninger, der også indeholder indholdsmæssige forbedringer.

På grund af folketingsvalget i juni er arbejdet sat på hold, men forventes afsluttet i efteråret 2019.

#TagSamtalen

Ove Gaardboe

Chefkonsulent, overlæge

Senior Advisor, Med.Sc.D.

T

(+45) 21259242

Læs mere her