Diagnosefejl – et stort patientsikkerhedsproblem

For et par år siden udkom rapporten Improving Diagnosis in Health Care fra det anerkendte Institute of Medicine (eller The National Academies of Science, Engineering and Medicine, Health and Medicine Division, som instituttet har skiftet navn til). Rapporten vurderer, at forkert og forsinket diagnose forekommer hyppigt både blandt ambulante og indlagte patienter.

To amerikanske undersøgelser sætter nu fornyet fokus på området, og meget tyder på, at diagnosefejl også er et stort og overset problem i det danske sundhedsvæsen. Forsinket diagnose var fx også et centralt punkt i forløbene i de tre sager, som Patienterstatningen netop har afgjort, hvor teenagedrenge døde af meningitis.

Men diagnosefejl vedrører ikke bare akutte situationer som meningitis. Det er et generelt problem, som vi skal have kigget nærmere på, sådan at vi kan finde frem til nogle løsningsmodeller. At få stillet den rigtige diagnose er forudsætningen for, at den rette pleje og behandling kan sættes i værk, og korrekt diagnose er dermed helt centralt for patientsikkerheden.

En ny opgørelse fra USA viser, at når patienter klager og får udbetalt erstatning, er det i 22 % af tilfældene med baggrund i diagnosefejl. Også herhjemme har opgørelser vist, at patienterstatninger hyppigt har baggrund i den diagnostiske proces. Opgørelser, som Patientforsikringen (nu: Patienterstatningen) i samarbejde med Patientombuddet udgav i 2013, viser, at “overset diagnose” er både den hyppigste årsag til, at patienter tilkendes erstatning og samtidig den årsag, der udløser det største erstatningsbeløb.

En ny stor spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført i den amerikanske befolkning, giver samme billede. 59 procent af dem, der havde oplevet fejl, sagde, at de havde oplevet en diagnosefejl. Enten var diagnosen ikke blevet stillet, diagnosen var forkert eller diagnosen var stillet på et for sent tidspunkt.

Rapporten Improving Diagnosis in Health Care fra 2015 oplister en række tiltag, der kan bidrage til at forbedre den diagnostiske proces. Blandt de vigtigste punkter er, at den diagnostiske proces skal foregå som et teamwork mellem de sundhedsprofessionelle, patienten og de pårørende.

Det er interessant, at der internationalt er kommet fokus på diagnosefejl og den betydning, de har for patientsikkerheden. Lad os lytte til signalerne, få analyseret området nærmere også i dansk kontekst og komme i gang med at udvikle løsningsmodeller.

Find mere om