Diagnosesikkerhed – der er brug for en businesscase for at skabe motivation for handling

Dansk delegation deltog i europæisk konference om diagnosesikkerhed i Utrecht i juli. “Der er brug for handling på området,” lyder det fra PS!-direktør Inge Kristensen.

PS!-direktør Inge Kristensen deltog i paneldebat, hvordan forskningen i diagnosesikkerhed kan få gennemslagskraft på politiske niveau på europæisk konference i Holland.

’The future of diagnosis – navigating uncertainty’ var titlen på den 3. europæiske konference om diagnosesikkerhed, arrangeret af den amerikanske organisation Society to Improve Diagnosis in Medicine.

En lille dansk delegation fra Netværk for diagnosesikkerhed deltog i konferencen, overlæge Perle Darsø, Region Hovedstaden, kvalitetschef Vivi Pedersen, Regionshospital Nordjylland, lektor Lene Nøhr-Jensen og adjunkt Nicoline Lykke Hansen, begge fra Bioanalytikeruddannelsen, samt Charlotte Frendved og direktør Inge Kristensen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Direktør Inge Kristensen deltog i en paneldebat om, hvordan forskningen i diagnosesikkerhed kan få gennemslagskraft på politiske niveau. Panelet bestod af en international gruppe af ledere i sundhedsvæsenet, blandt andre Hardeep Singh, som er en af verdens førende forskere på området, og Aidan Fowler, som er direktør for patientsikkerhed ved NHS England.

– Hvis vi vil skabe motivation blandt ledere og beslutningstagere, har vi brug for en businesscase, der viser, hvor meget der er at hente ved at styrke diagnosesikkerheden. Vi har i mange år brugt kræfter på at øge medicineringssikkerheden, og nu kan vi se, at diagnoseområdet er mindst lige så vigtigt, siger Inge Kristensen. Hun mener, at forskningen taler sit tydelige sprog, og at der nu er brug for handling på området.

Ved konferencen blev der præsenteret en lang række forskningsresultater og undersøgelser, der demonstrerer, at diagnoseområdet er værd at kigge nærmere på. Blandt andet blev PS!’ nye rapport ‘Veje til bedre diagnoser 2’ fremlagt ved en posterpræsentation.

Konferencen blev indledt med en gennemgang af begrebet diagnosesikkerhed af internationalt førende eksperter, professor Hardeep Singh, grundlæggeren af SIDM, professor emeritus Mark Graber og assistant professor Laura Zwaan fra Rotterdam i Holland.

En vigtig pointe herfra var, at diagnosticering er en vanskelig disciplin, blandt andet fordi der findes 10.000 forskellige sygdomme, men kun 200 forskellige symptomer, der kan bruges til at skelne sygdommene fra hinanden med.

Mange af sessionerne ved konferencen kom ind på usikkerheden omkring det at stille en diagnose og vigtigheden af at erkende og at kommunikere denne usikkerhed – både blandt de sundhedsprofessionelle og i kontakten med patienten og de pårørende. Dette er blandt andet et vigtigt element i ‘Safety Netting’, der går ud på at spænde et sikkerhedsnet under den diagnostiske proces, blandt andet for at sikre opfølgning med patienten.

Nyhed om safety netting: Kommunikationsværktøj fungerer som sikkerhedsnet for diagnosefejl

Også begrebet overdiagnose var et tema på konferencen, hvor professor Hardeep Singh konkluderede, at diagnosesikkerhed indebærer at diagnosen stilles korrekt og uden forsinkelse, men også at det sker med mindst mulig brug af ressourcer og under hensyntagen til patientens præferencer.

Læs også interview med Inge Kristensen fra konferencen i artiklen “More data needed on disparities in patient safety research, experts say” hos Association of Health Care Journalists

Den danske delegation, som deltog på konferencen i Utrecht. Fra venstre: Overlæge Perle Darsø, Region Hovedstaden, lektor Lene Nøhr-Jensen og adjunkt Nicoline Lykke Hansen, begge fra Bioanalytikeruddannelsen, direktør Inge Kristensen og Charlotte Frendved, begge Dansk Selskab for Patientsikkerhed og kvalitetschef Vivi Pedersen, Regionshospital Nordjylland.

Find mere om