Engelsk undersøgelse: Diagnosefejl og medicinproblemer er hyppigste årsager til alvorlig patientskade i almen praksis

Betydende og forebyggelige patientskader er ikke ualmindelige i almen praksis. Det konkluderer forfatterne i en ny artikel i BMJ Quality and Safety. Journaler fra 12 lægeklinikker er gennemgået, og der blev fundet 77 tilfælde af betydende patientskade, der var sandsynligt forebyggelige.

60 % af skaderne var relateret til diagnosefejl, 25 % til medicinfejl og 10 % til forsinket henvisning.

I 70 % af tilfældene var der patientrelaterede faktorer, der havde betydning for, at skaden var sket. Multisygdom, komorbiditet og sjældne sygdomstilfælde var de mest almindelige patientrelaterede faktorer.

 


Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, PS!, og udkommer 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. Mere Fagligt Nyt

30. november 2020

Fagligt NytNyheder