Et bæredygtigt og realistisk sundhedsvæsen bliver omdrejningspunktet for Patientsikkerhedskonferencen 2024

Realistic Medicine, arbejdsglæde, sammenhæng og hvordan vi sikrer, at det, vi laver i sundhedsvæsenet, også er det, der har størst værdi for borgere, patienter og medarbejdere – det er på programmet til Patientsikkerhedskonferencen den 29.-30. april 2024.

PS!-direktør Inge Kristensen på scenen, da den internationale konference International Forum on Quality and Safety in Healthcare blev afholdt i København i maj 2023. Når PS!’ egen patientsikkerhedskonference afholdes i april 2024, vil der også være inspiration at hente fra udlandet. Foto: Phillip Waterman, phillipwaterman.com

”Et bæredygtigt og realistisk sundhedsvæsen” er temaet for Patientsikkerhedskonferencen 2024. Konferencen vil belyse, hvordan vi får mest værdi for ressourcerne fra forskellige vinkler – set ud fra et overordnet patientsikkerhedsperspektiv.

– Formålet med vores konferencer er altid at sætte fokus på aktuelle og fremtidige udfordringer for patientsikkerheden og både formidle løsninger og viden. Vi kan se, at både bæredygtighed og realisme er nogle af de parametre, vi er nødt til at forholde os til i sundhedsvæsenet fremover. Hvordan påvirker det patientsikkerheden – og hvordan kan vi finde løsninger, der holder? siger PS!-direktør Inge Kristensen.

Konferencens tema og indhold er udviklet sammen med en programkomité af nøglepersoner i sundhedsvæsenet, som alle har peget på det overordnede tema som det vigtigste lige nu.

– I en tid med tydelige udfordringer i sundhedsvæsenet, nedsættelsen af en sundhedsstrukturkommission og en generel debat om, hvor sundhedsvæsenet skal bevæge sig hen, er det vigtigt, at vi har patientsikkerhedsvinklen med, så de løsninger, vi finder, reelt også bliver bæredygtige. Både for de borgere og patienter, der skal benytte sig af sundhedsvæsenet, men også for de medarbejdere, der skal arbejde i det, siger Inge Kristensen.

Bæredygtighed på mange niveauer

Det bæredygtige aspekt har flere vinkler, men det handler overordnet om at bruge ressourcerne bedst muligt på alle måder.

– Vi har en udfordring med at sikre, at der er nok personer til at løse opgaven. Vi skal sikre, at de ting, vi laver, er dem med størst værdi for borgere, patienter og medarbejdere. På konferencen ser vi på, hvordan arbejdsmiljø, compassion og det menneskelige sundhedsvæsen spiller sammen med patientsikkerhed, siger Inge Kristensen og forsætter:

– Vi skal arbejde med den synergi, så det, der er godt for patientsikkerheden, også er godt for medarbejderne. Og omvendt. Både de medarbejdere, der er der nu, og dem, vi gerne vil have til at arbejde i sundhedsvæsenet i fremtiden.

Keynote om rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft

Vi kan allerede nu afsløre den første keynotetaler til konferencen, og her kan deltagerne glæde sig til nye perspektiver på de udfordringer, vi står med i mange lande i forhold til rekruttering og fastholdelse.

Navina Evans, der er Chief Workforce Training and Education Officer hos NHS England, har netop bekræftet sin deltagelse.

– Jeg glæder mig meget til at præsentere Navina Evans for konferencedeltagerne. Hun har ikke alene visionerne for, hvordan vi opnår høj patientsikkerhed og samtidig høj arbejdsglæde – Navina Evans har som CEO i en stor driftsorganisation i England opnået uovertrufne resultater i at skabe en bæredygtig organisation, hvor brugerne har optimal sikkerhed, medarbejderne har høj arbejdsglæde, og hvor ressourcerne bliver brugt optimalt. Det er en stor ære, at Navina Evans vil gæste os – og noget af et scoop, siger Inge Kristensen.

Mest mulig sundhed for pengene

Konferencen sætter ikke kun fokus på et bæredygtigt sundhedsvæsen – det skal også være realistisk. I Skotland kalder de det for ”Realistic Medicine”, og det er ifølge dem den fundamentale ændring i tankegang og kultur, der skal til, for at løse sundhedsvæsenets udfordringer.

– Realistic Medicine handler om, at befolkningen skal have mest mulig sundhed inden for de begrænsede økonomiske rammer, og det indebærer, at borgere og patienter involveres på en anden måde end hidtil. Det handler også om at yde pleje og behandling, som giver ægte værdi for patienter og borgere, og det handler om at begrænse patientskader, overbehandling, om at gøre det rigtige første gang og reducere spild, siger Inge Kristensen.

Realistic Medicine består af flere temaer, der arbejdes med sideløbende, bl.a. at:

  • bruge Fælles Beslutningstagen
  • tilrettelægge behandling efter individuelle behov
  • reducere skader og spild
  • tackle ubegrundet variation i praksis og resultater
  • håndtere risiko bedre.

– Der er allerede gode eksempler fra Danmark på, at kvalitet og patientsikkerhed kan øges, samtidig med at ressourceforbruget begrænses. Det er ikke spørgsmålet, om vi skal til at arbejde med Realistic Medicine. Det er en tvingende nødvendighed. Vi håber, at konferencen kan bidrage med inspiration, viden og løsninger i den retning, siger Inge Kristensen.

Skotland har kurs mod et mere realistisk sundhedsvæsen

Sammenhæng på tværs og i den enkelte organisation

Patientsikkerhedskonferencens indhold kan ikke undgå også at handle om sammenhæng i sundhedsvæsenet. Derfor håber Inge Kristensen også på en bred repræsentation fra sundhedsvæsenet blandt deltagerne:

– Hvis vi skal lykkes med de her ting, så er det vigtigt, at alle, der arbejder med at forbedre sundhedsvæsenet, er en del af løsningerne. Både på tværs af sektorer og på tværs i den enkelte organisation, lige fra ledere og HR til frontpersonale og it-konsulenter. Men konferencen er bestemt også relevant for beslutningstagere, patientorganisationer og andre med interesse i at skabe et sikkert sundhedsvæsen for alle.

Tilmelding er åben nu

Patientsikkerhedskonferencen 2024 afholdes i København den 29.-30. april 2024.

Tilmelding er åben nu, og tilmelder du dig inden 1. april 2024, opnår du rabat.

Læs mere og tilmeld dig her