Konference

Patientsikkerhedskonferencen 2024

#patient24

Sæt kryds i kalenderen. Program og flere informationer kommer senere.