Problemer med rekruttering og fastholdelse i sundhedsvæsenet skal løses med langsigtet plan: Træn, fasthold, reformér

Rekruttering og fastholdelse af medarbejderne i sundhedsvæsenet er en universel udfordring. Medarbejderne er sundhedsvæsenets største ressource og afgørende for, at vi har et bæredygtigt sundhedsvæsen. Navina Evans, Chief Workforce Training and Education Officer hos NHS England, sætter ord på udfordringerne og fortæller om NHS’ løsning – en langsigtet plan for arbejdsstyrken.

Portrætfoto af Navina Evans
"Hvis du ikke tænker bæredygtighed ind i forhold til dine medarbejdere, kommer de til at brænde ud eller knække og sige op," siger Navina Evans, Chief Workforce Training and Education Officer hos NHS England. Hør hende på Patientsikkerhedskonferencen 2024.

Udfordringerne i sundhedsvæsenet med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere er universelle ifølge Navina Evans, der er Chief Workforce Training and Education Officer hos National Health Service England (NHS England).

– Der er en global mangel på arbejdskraft, og vi kæmper alle om de samme ressourcer. Vi kan sammenligne udfordringerne med en utæt spand. Hvis vi bliver ved at fylde vand på uden at lukke hullet, så kommer vi aldrig problemet til livs. Det nytter ikke noget at blive ved at erstatte medarbejderne, der siger op. Vi bliver nødt til at have en langsigtet plan, der tænker langt ind i fremtiden. Vi bliver nødt til at begynde nu, selvom resultaterne først viser sig om 5-15 år, siger Navina Evans.

Der er mange årsager til udfordringerne, men Evans giver sit bud på de vigtigste grunde til, at flere forlader jobbet i sundhedsvæsenet:

– Folk arbejder meget hårdt for at opnå den moralske belønning ved arbejdet, og det resulterer i udbrændthed. Og så er sundhedsvæsenet i konstant udvikling i forhold til fx teknologi, behandlingsmuligheder og komplekse sygdomme. Vi skal sikre os, at vores arbejdsstyrke kan følge med i udviklingen. Det er tydeligt, at tingene ikke kan forblive på samme måde, så vi bliver nødt til at tænke på, hvordan vi kan reformere på alle områder – hvordan vi lærer, arbejder og leverer ydelser.

Det er spild af en værdifuld ressource, hvis vi ikke udnytter sundhedspersonalet optimalt.

Navina Evans, Chief Workforce Training and Education Officer, NHS England

På Patientsikkerhedskonferencen 2024 kan du høre Navina Evans’ keynote om, hvad der skal til for at opbygge en bæredygtig organisation med fokus på rekruttering og fastholdelse af medarbejderne

Spild af ressourcer ikke at udnytte personalet optimalt

Evans mener, det er åbenlyst, at patientsikkerhed og medarbejdernes trivsel hænger sammen.

– Vi skal indrette systemerne sådan, at vi passer på medarbejderne, så de yder deres bedste. På den måde bliver de mere produktive og sikre i det, de gør, og det giver bedre resultater for patienterne, siger hun.

Hvis vi ikke indretter vores arbejdsgange, processer og systemer, så det gavner medarbejderne, kan det have konsekvenser for samfundet, men også for den enkelte patient.

– Det er spild af en værdifuld ressource, hvis vi ikke udnytter sundhedspersonalet optimalt. Hvis der sker fejl og skader, skal vi ikke give skylden til individuelle medarbejdere, men til processer og systemer, der ikke er designet godt nok til at forebygge skade. Vi kan bruge vores arbejdsstyrke til at være mere proaktive i at forebygge fejl og skade, da det koster meget mere at helbrede end at forbygge – både økonomisk, men også for patientens livskvalitet.

Vi mister for mange gode mennesker, fordi vi er for rigide. Det er nemt at sige, men svært at omforme til praksis.

Navina Evans, Chief Workforce Training and Education Officer, NHS England

En langsigtet plan er løsningen

NHS England har udarbejdet en langsigtet plan for at rekruttere og fastholde arbejdsstyrken.

– Vi har arbejdet på at gå fra prognose til forudsigelse, som handler om at tænke langt ind i fremtiden. Som leder skal man ikke kun løse nutidens problemer, men også fremtidens. Det kan godt være, man ikke selv er leder mere, men så er man måske 80 år og modtager af plejen og behandlingen, siger Navina Evans.

Planen fokuserer på hovedområderne træn, fasthold og reformér. Det er nødvendigt, at vi investerer energien i, hvordan vi kan fastholde medarbejderne, og hvordan de gerne vil arbejde, mener Evans. Hos NHS England har de gjort sig vigtige erfaringer, der har betydning for medarbejdernes ansættelse:

– Medarbejderne i dag arbejder for at kunne leve. At lade folk arbejde fleksibelt er virkelig en vigtig faktor. Det kræver, at man ændrer systemet. Vi fandt også ud af, at kvinder, handicappede og marginaliserede medarbejdere forlod jobbet, fordi det ikke var tilpasset deres behov, så vi skal også tænke på mangfoldighed, inklusion og lighed. Vi mister for mange gode mennesker, fordi vi er for rigide. Det er nemt at sige, men svært at omforme til praksis, siger Navina Evans og fortsætter:

– Kulturen og værdierne i en organisation er også meget vigtige faktorer. Relationen mellem medarbejderne og lederne har stor betydning for, hvorvidt medarbejderne bliver eller siger op. Arbejdsmiljøet, at arbejde i et team og at belønningen for arbejdet ikke kun er økonomisk, spiller en rolle.

Læs om The NHS Long Term Workforce Plan hos NHS

Hvis du ikke tænker bæredygtighed ind i forhold til dine medarbejdere, kommer de til at brænde ud eller knække og sige op.

Navina Evans, Chief Workforce Training and Education Officer, NHS England
Om “The NHS Long Term Workforce Plan”
NHS’ langsigtede plan for rekruttering og fastholdelse af arbejdsstyrken i sundhedsvæsenet fokuserer på følgende 3 hovedområder:

·        Træn: Udvidelse af arbejdsstyrken gennem øget uddannelse og træning samt øget antal lærepladser og alternative veje til jobs i sundhedsvæsenet.

·        Fasthold: Arbejder på at forbedre kultur og lederskab på tværs af NHS-organisationer og bedre understøttelse af personalet gennem hele deres karriere for at sikre, at NHS fastholder flere af sine medarbejdere.

·        Reformér: Forbedring af produktiviteten blandt arbejdsstyrken ved at sikre, at personalet har de rette færdigheder til at drage fordel af nye teknologier, der vil give patienterne den pleje, de har brug for mere effektivt, og ved at udvide forbedrede, avancerede og associerede roller for at tilbyde moderniserede karrierer, med en stærkere vægt på de generalistiske og kernefærdigheder, der er nødvendige for at tage sig af patienter med multimorbiditet, skrøbelighed eller mentale sundhedsbehov.

Læs om The NHS Long Term Workforce Plan hos NHS

Organisationens bæredygtighed afhænger af medarbejderne

Ifølge Navina Evans er medarbejderne i sundhedsvæsenet den største ressource og dermed afgørende for, om din organisation er bæredygtig. Hun opfordrer til at integrere tiltag, der understøtter, vedligeholder og passer på vores arbejdsstyrke, for så kommer de positive økonomiske og patientsikkerhedsmæssige følger af sig selv.

– Du har kun en bæredygtig organisation, hvis du har de rigtige folk med de rette kompetencer, der gør det rigtige på det rette sted og tidspunkt hver gang. Det handler om at gøre din arbejdsstyrke robust og sund med et system, der passer på dine medarbejdere, siger Evans og slutter:

– Du har bæredygtighed i din infrastruktur, hvor du servicerer din IT og dine bygninger. Du skal gøre det samme for din arbejdsstyrke. Hvis du ikke tænker bæredygtighed ind i forhold til dine medarbejdere, kommer de til at brænde ud eller knække og sige op.

Fremtrædende aktører i sundhedsvæsenet glæder sig til at høre Navina Evans’ keynote på Patientsikkerhedskonferencen 2024

Erik Jylling, lægefaglig koncerndirektør, Region Hovedstaden
”Jeg glæder mig til at blive inspireret af en leder, der både har skabt resultater for patienter og for sundhedsvæsenet. Navina er stor fortaler for ligestilling, inklusion og diversitet og jeg ser frem til at høre hendes bud på løsninger på nogle af sundhedsvæsenets væsentligste udfordringer. Vi ønsker alle at knække den nød, der forener kvalitet, patientsikkerhed, godt arbejdsmiljø, effektivitet og bæredygtighed.” 
Dorte Crüger, medlem af Sundhedsstrukturkommissionen og fhv. koncerndirektør i Region Hovedstaden
“Jeg glæder mig rigtig meget til at blive inspireret af Navina Evans. Hun har været med til at sætte patientsikkerhed og arbejdsglæde øverst på dagsordenen i England og har skabt nogle flotte resultater. NHS England har ligesom mange andre lande oplevet, at medarbejdere og ledere føler sig stressede og udbrændte og har mistet lysten til at arbejde i sundhedsvæsenet. Det genkender vi også i Danmark, og derfor er det fuldstændig afgørende for vores fremtidige sundhedssektor, at vi får gode ideer til, hvordan vi får genskabt glæden og stoltheden ved at arbejde med noget så meningsfyldt som det at hjælpe andre mennesker.”
Inge Kristensen, direktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
“Navina Evans har ikke alene visionerne for, hvordan vi opnår høj patientsikkerhed og samtidig høj arbejdsglæde – hun har som CEO i en stor driftsorganisation i England opnået uovertrufne resultater i at skabe en bæredygtig organisation, hvor brugerne har optimal sikkerhed, medarbejderne har høj arbejdsglæde, og hvor ressourcerne bliver brugt optimalt. Det er en stor ære, at Navina Evans vil gæste os – og noget af et scoop.”