Konference

Patientsikkerhedskonferencen 2024

Priserne gælder ved tilmelding senest 31. marts 2024

Tilmeld dig #patient24

”Et bæredygtigt og realistisk sundhedsvæsen” er temaet, når PS! inviterer alle med interesse i at skabe et sikkert sundhedsvæsen til Patientsikkerhedskonferencen 2024.

Hvordan får vi mest værdi for ressourcerne? Det kan du blive klogere på, når Patientsikkerhedskonferencen 2024 sætter fokus på et bæredygtigt og realistisk sundhedsvæsen den 29.-30. april 2024.

I en tid med tydelige udfordringer i sundhedsvæsenet er det vigtigt at have patientsikkerhedsvinklen med, så de løsninger, vi finder, reelt er bæredygtige – for borgere, patienter og medarbejdere.

På konferencen kan du bl.a. høre om Realistic Medicine, dokumentation og tilsyn, reduktion af spild, arbejdsmiljø og rekruttering, psykologisk tryghed, sikker medicin og diagnosesikkerhed. Alt sammen ud fra et overordnet patientsikkerhedsperspektiv.

Formål og målgruppe

Med Patientsikkerhedskonferencen sætter PS! fokus på aktuelle og fremtidige udfordringer for patientsikkerheden med et mål om at formidle både viden og løsninger, inspirere og skabe netværk.

Konferencen er for alle, der arbejder med at skabe patientsikkerhed i sundhedsvæsenet. Det er især ledere og ansatte, der arbejder direkte med patientsikkerhed. Men konferencen er også relevant for beslutningstagere, interessenter, patientorganisationer, leverandører og andre med interesse i at skabe et sikkert sundhedsvæsen for alle.

Patientperspektivet på Patientsikkerhedskonferencen

Som brugere af sundhedsvæsenet kender patienter, borgere og pårørende systemet indefra og kan derfor komme med uvurderlige perspektiver til at forbedre patientsikkerhed.

Patientperspektivet vil derfor indgå i alle sessioner og workshops på Patientsikkerhedskonferencen, bl.a. via deltagelse af patientambassadørerne.

Læs om patientambassadørerne

Et bæredygtigt og realistisk sundhedsvæsen er omdrejningspunktet for Patientsikkerhedskonferencen 2024

Realistic Medicine, arbejdsglæde, sammenhæng og hvordan vi sikrer, at det, vi laver i sundhedsvæsenet, også er det, der har størst værdi for borgere, patienter og medarbejdere – det er på programmet til Patientsikkerhedskonferencen.

Læs interview med PS!-direktør Inge Kristensen om temaet for Patientsikkerhedskonferencen 2024.

Keynotes på konferencen

Beskrivelse og indhold af keynotes, sessioner, workshops og sitevisits, samt information om oplægsholdere, er under udarbejdelse. Vi opdaterer løbende beskrivelserne her på siden.

Der kan forekomme ændringer i programmet.

Mandag den 29. april (dag 1)

Keynote 1: Professor Sir Gregor Smith, Chief Medical Officer, Scottish Government
Session 1: Det oversete potentiale? Reduktion af spild i form af dårlige processer, overproduktion og overbehandling (sessionen afholdes 2 gange: for- og eftermiddag)
30-60-10!
Sundhedsvæsenet repræsenterer et paradoks. Udvikling sker over alt, men samtidig er vi ikke i stand til at levere mere og bedre. Opgørelser viser, at – groft sagt – 60% af ydelserne er i overensstemmelse med evidens eller faglig konsensus, 30% er en eller anden form for spild eller behandling med lav værdi. Og 10% er decideret skadeligt.

Samtidig er det danske sundhedsvæsen under pres. Derfor skal vi reducere spild for både medarbejdere, patienter og pårørende. Ved at reducere spild kan vi øge kvalitet og patientsikkerhed og sikre, at medarbejderne i det danske sundhedsvæsen laver så værdi- og meningsfuldt arbejde som muligt- og får styrket deres arbejdsglæde.

På sessionen vil patientambassadør Claus Hylstofte Blomsterberg fortælle om sine oplevelser med spild i sundhedsvæsenet. Overlæge og professor Anders Perner vil sætte spild/overbehandling/overproduktion til diskussion og endelig vil ledende overlæge Susanne Axelsen fortælle, hvordan man helt konkret arbejder med spild i Vælg Klogt.

Sessionen afsluttes med en paneldebat med de tre oplægsholdere modereret af Kirsten Wisborg, lægelig vicedirektør, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.
 
Det får du ud af at deltage i sessionen

1.       Forståelse for forskellige typer af spild i sundhedsvæsenet
2.       Konkrete eksempler på spild – og hvordan man kan arbejde med at reducere det
3.       Mulighed for at drøfte spild med forskellige aktører i sundhedsvæsenet

Patientambassadør
Claus Hylstofte Blomsterberg
 
Oplægsholdere
– Susanne Axelsen, overlæge, leder, Vælg Klogt
– Anders Perner, overlæge på Afdeling for Intensiv Behandling Rigshospitalet, professor
 
Moderator
– Kirsten Wisborg, lægelig vicedirektør, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Sessionen er til dig, der er
Direktion, afdelings-/afsnitsleder, frontpersonale, kvalitets-/udviklingskonsulent, politiker/beslutningstager
Session 2: Dokumentation & tilsyn – hvor meget, hvor lidt, og for hvis skyld? (sessionen afholdes 2 gange: for- og eftermiddag)
Session 3: Compassion & Joy in Work (sessionen afholdes 2 gange: for- og eftermiddag)
Session 4: Restordrer på medicin – et nyt patientsikkerhedsproblem? (sessionen afholdes 2 gange: for- og eftermiddag)
”Lægemidlet er i restordre”. Denne sætning optræder oftere og oftere, og restordrer på medicin kan påvirke patientsikkerheden og skabe unødigt spild – for patienterne, men påvirker jo hele medicinprocessen og aktørerne i den.

Patientens behandlingseffektivitet påvirkes og kan resultere i forværring af symptomer, tilbagefald af sygdom eller der kan opstå komplikationer.  Det er desuden tidskrævende for patienten, lægen og apoteket. Ved restordre af et lægemiddel, skal en læge typisk kontaktes igen og der bruges ekstra tid på at finde alternative præparater.

Mulige tiltag, der kan lette arbejdet og styrke patientsikkerheden, samt minimere spild, vil blive belyst på sessionen.   Løsninger, som kan medvirke til at dæmme op for restordreproblematikker kan også hjælpe i andre dele af medicinprocessen.

Det får du ud af at deltage i sessionen

1.       Kendskab til processer og mekanikker af mulige årsager, som kan skabe mangel på lægemidler, som kommer i restordre
2.       Hvad manglen på medicin skaber af udfordringer, som i værste fald kan påvirke Patientsikkerheden og medføre spild
3.       Identificere mulige holdbare løsninger, som kan mindske problemerne til gavn for patienter og borgere

Oplægsholdere
– Anne Christina Kjerulff, speciallæge i almen medicin og praktiserende læge, medlem af hovedbestyrelsen for Dansk Selskab for Almen Medicin, DSAM
Joo Hanne Poulsen Revell, pharmacist, PhD, MPH, Assistant professor, Sygehus Sønderjylland

Patientambassadør
– Vibeke Andersen
 
Sessionen er til dig, der er
Direktør, vicedirektør, afdelings-/afsnitsleder, frontpersonale, kvalitets-/udviklingskonsulent, politiker/beslutningstager
Session 5a: Fremtidens sundhedsvæsen – har vi husket patientsikkerhed og kvalitet? (sessionen afholdes kun formiddag og er kun for inviterede ledere)
Session 5b: Afholdes kun eftermiddag
Session 6: Escape Room med fokus på teamwork, kommunikation og beslutningstagning (sessionen afholdes 2 gange og afholdes på særtidspunkter ift. øvrige sessioner!)
Har du lyst til at lære noget om håndtering af informationer fra forskellige kilder, at prioritere, og reflektere over hvordan følelser påvirker vores tanker og handlinger? Så kom og bliv en del af et detektivhold i et escape room, der har fokus på teamwork, kommunikation og beslutningstagning.

Du vil blive en del af en gruppe på 10 personer, som skal løse forskellige opgaver i et escape room, efterfulgt af en faciliteret debriefing, hvor du vil høste læringsudbytte og undersøge forbindelserne mellem udfordringerne i escape roomet og dit daglige arbejde med patientsikkerhed.

Sessionen faciliteres af Peter Dieckmann, Forsker, Psykolog, Ph.D., Dipl.-Psych, seniorforsker ved CAMES og professor for patientsikkerhed og uddannelse i sundhedsvæsen ved Universitet i Stavanger i Norge, og lektor på Københavns Universitet.

Det får du ud af at deltage i sessionen

1.       Bruge informationer sammen fra forskellige kilder
2.       Refleksion over, hvordan man prioriterer i forskellige situationer
3.       Refleksion over, hvilke roller følelser og forforståelser spiller for vores handlinger og beslutninger
 
Sessionen er til dig, der er
Direktion, afdelings-/afsnitsleder, frontpersonale, kvalitets-/udviklingskonsulent, politiker/beslutningstager

Bemærk: Sessionen er en særsession der afholdes på andre tidspunkter end de almindelige sessioner
Formiddagssession: 11.15-13.15
Eftermiddagssession: 13.45-15.45
Keynote 2: Dr Navina Evans, Chief Workforce, Training & Education Officer, NHS England

Tirsdag den 30. april (dag 2)

Keynote 3: Hardeep Singh, professor og leder, Health Policy, Quality and Informatics, Center for Innovations in Quality, Effectiveness and Safety, Department of Veteran Affairs, Houston, Texas
Morgensession: Research Market Place
Heldagsworkshop: Forbedret diagnosesikkerhed i et bæredygtigt sundhedsvæsen
Der er internationalt og nationalt stigende erkendelse af diagnosesikkerhed, som et stort og vigtigt patientsikkerhedsproblem. En af grundpillerne i et patientsikkert sundhedsvæsen er, at patienterne får stillet en korrekt og rettidig diagnose – der kan danne grundlag for valg af den rette behandling, pleje og kommunikation til patienten. Diagnosesikkerhed handler både om at undgå underdiagnosticering (manglende, forsinket eller forkert diagnose), undgå overforbrug af diagnostiske undersøgelser/ressourcer og undgå overdiagnosticering.

Workshoppen berører følgende områder:
– Overforbrug af diagnostiske undersøgelser og overudredning som patientsikkerhedsproblem, medførende øget ressourceforbrug og unødige behandlinger, der belaster et i forvejen belastet sundhedsvæsen. Erfaringer med implementering af metoder til reduktion af unødvendige undersøgelser vil blive præsenteret.
– Viden og uddannelse i diagnostisk tænkning, kognitive faktorer og potentielle fejlkilder (diagnostisk bias) er vigtigt og en central kompetence hos klinikere bredt set, hvis risikoen for diagnosefejl skal reduceres. Der inddrages erfaringer fra almen praksis, og præsenteres metoder der kan reducere diagnostisk bias.
– Ulighed i den diagnostiske proces er et velkendt problem, psykiatriske patienter oplever underudredning og underbehandling af somatiske sygdomme medførende øget sygelighed og dødelighed. Psykiatriske patienters oplevelser og barriere i den diagnostiske proces præsenteres.

Workshoppen inkluderer en patienthistorie og en paneldebat med overskriften: ”Hvordan højner vi diagnosesikkerheden parallelt med udvikling af et mere bæredygtigt sundhedsvæsen”.

Det får du ud af at deltage i workshoppen

1.       Indsigt i konsekvenserne ved et overforbrug af diagnostiske undersøgelse, og kendskab til metoder der kan implementeres for at reducere omfanget af disse.
2.       Viden om diagnostisk tænkning, diagnostisk bias og betydningen for diagnosesikkerhed.
3.       Forståelse for patienters oplevelse af den diagnostiske proces.
4.       Indsigt og forståelse for psykiatriske patienters erfaringer og risici i den diagnostiske proces ved udredning af somatiske sygdomme.  

Patientrepræsentant
– Emil Maischnack Jensen

Oplægsholdere
– Jakob Blaabjerg Espesen, speciallæge i reumatologi, programchef Vælg Klogt ved Sygehus Lillebælt Syddansk Universitetshospital
– Simon Graff, hoveduddannelseslæge i almen medicin, Ph.d.-studerende ved Forskningsenheden for Almen praksis, Aarhus Universitet Institut for Folkesundhed
– Iben Emilie Christensen, sociolog, senioranalytiker ved VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Facilitator
– Siri Tribler, læge, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Workshoppen er til dig, der er
Direktør, vicedirektør, afdelings-/afsnitsleder, frontpersonale, kvalitets-/udviklingskonsulent, politiker/beslutningstager, forsker med interesse for diagnosesikkerhed
Heldagsworkshop: Forbedringsarbejde – lær at implementere på én dag
I denne interaktive workshop gennemgås de forbedringsmetoder, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, har anvendt i over 20 år og som har styrket både patientsikkerheden og fagligheden.  I workshoppen dykker vi ned i værktøjskassen med forbedringsmetoder, med bl.a. fokus på anvendelse af data. Vi dykker ned i teori bag forbedringsmodellen og bruger flere øvelser og praktiske eksempler, for at illustrere, hvordan teorien kan anvendes i hverdagen og hvordan der kan sættes mål ud fra borgen/patientens perspektiv. Workshoppen veksler mellem oplæg, dialog og øvelser.

Det får du ud af at deltage i workshoppen

1.       Du får en indføring i brug af forbedringsmodellen som redskab i dit daglige forbedringsarbejde
2.       Du kan efter workshoppen sætte mål for en forbedringsindsats og analysere en afprøvning (PDSA)
3.       Du får indsigt i, hvordan du bruger tidstro data og statistisk proces kontrol (SPC) til at måle om nye tiltag fører til reelle forbedringer for borgere og patienter
4.       Du opnår viden om kompetencer, der er efterspurgt i kvalitetsarbejde

Oplægsholder
– Bodil Elgaard Andersen, chefkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Workshoppen er til dig, der er
Direktør, vicedirektør, afdelings-/afsnitsleder, frontpersonale, kvalitets-/udviklingskonsulent
 
Sitevisit 1 (heldags)
Program klar primo marts
Sitevisit 2 (heldags)
Program klar primo marts
Halvdagsworkshop: En god død – sundhedsklyngernes opgave? (workshoppen afholdes 2 gange: for- og eftermiddag)
Interessen for at undgå unødvendig behandling stiger. Det er vigtigt både af hensyn til patienten, til de pårørende, til personalet og til samfundet.

Og næppe noget sted er det mere oplagt og mere forståeligt for de fleste at undgå unødvendig behandling end i livets allersidste faser.

Langt de fleste sundhedsprofessionelle kan fortælle om situationer, hvor døende mennesker er blevet overbehandlet – og mange har også eksempler fra egen familie.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har deltaget i en række ’Klar Til Samtalen’-projekter ud over landet, hvor sundhedsklynger har været udgangspunkt for en regulær tværsektoriel indsats for at sikre den enkelte borger en død i overensstemmelse med egne ønsker, hvilket ofte vil sige hjemme.

På denne workshop præsenterer  Sundhedsklynge Nykøbing Falster i Region Sjælland, Sundhedsklynge Nord i Region Nordjylland og Sundhedsklynge Midt i Region Midtjylland erfaringer med at planlægge, organisere og gennemføre en sådan tværsektoriel indsats, så alle relevante parter engageres.

De tre projekter er henholdsvis under opstart, under implementering og under konsolidering, så der er grundlag for at tage erfaringer med hjem til egne sundhedsklynger, uanset hvor meget man har arbejdet med det i forvejen.
 
Det får du ud af at deltage i workshoppen

1.       Du får de vigtigste byggesten til et Klar Til Samtalen-projekt i din egen sundhedsklynge
2.       Du får inspiration til, hvad der kan være afgørende for succes
3.       …og du får også at vide, hvad projektlederne mener absolut skal undgås

Oplægsholdere
– Peder Fabricius, lægefaglig vicedirektør, Sjællands Universitetshospital
– Hanne Agerbak, kontorchef, Sundhed og Ældre, KL
– Helle Skytte, chefsygeplejerske , Kirurgi & Karkirurgi, Regionshospitalet Viborg (Projekt ’Livets afslutning’)
– Diana Gaarskjær, sygeplejerske i det sygeplejefaglige udviklingsteam – (Projekt ’Livets afslutning’)
– Lise Christensen, konsulent, Brønderslev Kommune, (Projekt ’STOP OP! – før livet stopper’)
– Marie Damgaard Winther, sygeplejerske, Intensiv Afdelingen, Regionshospital Nordjylland, (Projekt ’STOP OP! – før livet stopper’)
– Lisette Lind Larsen, programleder Sundhedsklynge Nykøbing Falster, Nykøbing F. Sygehus, Sygehusledelsens Sekretariat (Projekt ’Den Sidste Tid’)
– Tanja Jørgensen, teamkoordinator, Ældre og Sundhed, Lolland Kommune (Projekt ’Den Sidste Tid’)

Moderator
– Hanne Agerbak, kontorchef, KL
– Ove Gaardbo, chefkonsulent, læge, PS!

Workshoppen er til dig, der er
Ansat i sundhedsklynge, region, sygehus og kommune. Direktion, afdelings-/afsnitsleder, frontpersonale, kvalitets-/udviklingskonsulent, politiker/beslutningstager, sundhedsklyngemedarbejdere.
Halvdagsworkshop: Reducér alt det, der ikke giver værdi – med udgangspunkt i din egen organisation (workshoppen afholdes 2 gange: for- og eftermiddag)
En OECD-rapport konkluderede i 2017, at 15 % af OECD-landenes hospitalsudgifter kan tilskrives spild i form af unødige undersøgelser og behandling af patienter samt på håndtering og behandling af fejl og patientskader. Det er et problem både i patientsikkerheds- og bæredygtighedsperspektiv.

I workshoppen bliver deltagerne introduceret til anvendelse af metoder til at identificere og analysere spild og arbejdsgange, som ikke skaber værdi for hverken patienter, pårørende eller sundhedsprofessionelle. I workshoppen vil deltagerne afprøve forskellige metoder, som bidrager til at reducere spild og styrke patientsikkerhed og bæredygtighed.

Efter deltagelse i workshoppen har deltagerne
1.       Viden om og kan anvende metoder til at identificere spild ved hjælp af konkret værktøj                   
2.       Viden om patientsikkerhedsmæssige risici i arbejdet med spild
3.       Viden om bæredygtighedsperspektiver i arbejde med spild
 
Oplægsholdere
– Maria Gaden, leder, Center for Bæredygtige Hospitaler, Region Midtjylland  
– Katrine Kirk, patientambassadør, PS!  

Workshoppen er til dig, der er
Direktion, afdelings-/afsnitsleder, frontpersonale, kvalitets-/udviklingskonsulent, politiker/beslutningstager
Halvdagsworkshop: Samarbejde med brugerne – patientsikker dialog og kommunikation (workshoppen afholdes 2 gange: for- og eftermiddag)
Evidens viser, at når patienter og borgere bliver behandlet som partnere i deres pleje og behandling, opnås der betydelige gevinster i form af øget sikkerhed, patienttilfredshed og sundhedsresultater. Undersøgelser viser en potentiel reduktion af skadesbyrden med op til 15 %, hvilket sparer utallige liv og milliarder af kroner hvert år. Samtidig fylder klager og bekymringshenvendelser tilsyneladende mere og mere i relationen mellem borgere og medarbejdere.

Inddragelsen af patienter og borgere kommer ikke af sig selv. Det kræver nødvendige foranstaltninger for at sikre, at patienter er aktive partnere i deres egen pleje og behandling og involveret i udformning af politikker, repræsenteret i styregrupper, mv. og dermed forebygger konflikter.
 
På workshoppen præsenteres et arbejdet med at udvikle materialet ”Tag ordet! En samtaleguide til patienter og pårørende,” der er udarbejdet af patienter og pårørende til borgere, der har samtaler i sundhedsvæsenet.
 
Patientambassadør Claus Hyltstofte Blomsterberg vil udfordre den vanetænkning, der kan være i sundhedsvæsenets møde med patienterne og patienternes rolle.
 
Dansk selskab for kommunikation i sundhedsvæsenet vil gøre os klogere på, hvad sikker kommunikation i sundhedsvæsenet er. De kommer omkring, hvilke elementer sikker kommunikation består af, hvilken viden der er på området, og hvad man kan gøre som kliniker for at kommunikere sikkert, autentisk og inddragende – med kolleger, patienter og pårørende. Oplægget er krydret med værktøjer, cases og tid til refleksion.
 
Det får du ud af at deltage i workshoppen

1.      Perspektiver på patientens rolle og oplevelser i sundhedsvæsenet
2.      Viden om hvordan man kan forstå patientsikker kommunikation som begreb
3.      Inspiration og konkrete værktøjer til at skabe sikker kommunikation med udgangspunkt i sig selv

Patientambassadører
– Claus Hylstofte Blomsterberg, patient, pårørende og selvstændig rådgiver     
– Kira Ørbækker, pårørende og konsulent
 
Oplægsholdere
– Anette Nissen Sørensen, chefsygeplejerske hos Sygehus Lillebælt i Region Syddanmark og formand i Dansk Selskab for kommunikation i sundhedsvæsnet
– Rikke Ellekilde, vicekontorchef i Koncern Kommunikation i Region Midtjylland og næstformand i Dansk selskab for kommunikation i sundhedsvæsenet
– Claus Hylstofte Blomsterberg, patient, pårørende og selvstændig rådgiver    

Workshoppen er til dig, der er
Direktør, vicedirektør, afdelings-/afsnitsleder, frontpersonale, kvalitets-/udviklingskonsulent, politiker/beslutningstager
Halvdagsworkshop: Kan digitalisering og borgerskabte data understøtte det nære sundhedsvæsen? (afholdes kun formiddag)
Det nære sundhedsvæsen handler om at flytte forebyggelse og behandling tættere på borgerne – formålet er at fremme samspillet mellem borger/patient og sundhedsvæsen på en måde, som samtidig sparer penge og aflaster et i forvejen belastet sundhedsvæsen. IT, data og digitale sundhedsservices forventes at komme til at spille en helt central rolle i denne omstilling!

I fremtidens nære sundhedsvæsen vil behandling, forebyggelse og monitorering i langt højere grad end i dag varetages af borgerne selv. Fremtidens nære sundhedsvæsen vil ikke bare bringe behandling og forebyggelse tættere på borgerne og patienterne – øget digitalisering vil også radikalt ændre den måde patienter og borgere får mulighed for at monitorere og handle på deres eget helbred og sygdomsforløb, forstå symptomer og reagere på dem og ikke mindst agere i et virtuelt univers, hvor en stigende del dialogen med lægen og sygeplejersken foregår via en skærm.

Men hvad kommer denne udvikling til at kræve af borgerne og patienterne? Forskellige devices og digitale sundhedsservices baseret på såkaldte borgerskabte data kommer til at spille en vigtig rolle, men hvordan sikrer vi borgernes rettigheder og kontrol over egne data, så tilliden mellem borgere og sundhedsmyndigheder og udbydere af digitale sundhedsservices bevares og patientsikkerheden opretholdes?

På denne workshop vil vi dykke ned i et højaktuelt emne gennem ekspertoplæg, og sammen med deltagerne vil vi udfolde forskellige perspektiver og problemstillinger gennem faciliterede samtalesaloner.

Det får du ud af at deltage i workshoppen

1.       Ny viden om borgerskabte data i sammenhæng med patientsikkerhed
2.       Direkte kontakt til netværk gennem workshops og samtalesaloner

Workshoppen er til dig, der er
Direktion, afdelings-/afsnitsleder, frontpersonale, kvalitets-/udviklingskonsulent, politiker/beslutningstager, borger
Halvdagsworkshop: Rekruttering  og tilknytning i kombination med omsorgstræthed, workarounds og Joy In Work (afholdes kun eftermiddag)

Praktisk info

Sted
Scandic Copenhagen
Vester Søgade 6
1601 København K
Pris
Hvis du tilmelder dig senest den 31. marts 2024, får du early bird-rabat på konferencen. Du får én dag til 2.750 kr. og begge dage til 4.500 kr.

Den 1. april 2024 stiger prisen til 2.950 kr. for én dag og 4.800 kr. for begge dage.

Overnatning er ikke inkluderet i prisen.
Programtider
Mandag den 29. april
9.30-10.00 Velkomst
10.00-11.00 Keynote 1
11.30-13.00 Formiddagssessioner
14.00-15.30 Eftermiddagssessioner
16.00-17.00 Keynote 2
17.00-17.10 Tak for i dag
18.00-20.00 Netværksmiddag (mod betaling)

Tirsdag den 30. april
8.00-9.00 Keynote 3 og Research Market Place
9.00-12.00 Formiddags-workshops (halvdags)
13.00-16.00 Eftermiddags-workshops (halvdags)
9.00-16.00 Heldagsworkshops
9.00-16.00 Sitevisits
Tilmelding
Tilmeld dig Patientsikkerhedskonferencen 2024

Din tilmelding til konferencen er bindende, og vi refunderer ikke deltagergebyret.

Bliver du forhindret i at deltage, har du mulighed for at overdrage din tilmelding til en kollega. Vi skal have besked om overdragelse af tilmelding hurtigst muligt på konference@patientsikkerhed.dk
Overnatning
Man kan booke værelse på konference stedet, Scandic Copenhagen, til specialpris 1.295 kr.

Book værelse – Brug bookingkode: BDAN280424

Koden kan benyttes t.o.m. den 28. marts 2024
Værelserne kan annulleres senest den 27. april 2024 kl. 18.00
Refusion – Fonden for Almen praksis
Patientsikkerhedskonferencen 2024 er blevet godkendt som refusionsberettiget i Fonden for Almen praksis, og læger som har en efteruddannelseskonto i Fonden, kan søge refusion efter konferencens afholdelse.

Aktivitetsnummer: 2024-0577 Patientsikkerhedskonferencen 29.-30. april 2024 København

Aktiviteten er godkendt til 2 dages efteruddannelseshonorar a 4000 kr., 2 dages kursusafgift a maks. 2800 kr. og transportudgifter maks. 1500 kr.

Hvis aktiviteten er gratis eller udgiften hertil er lavere end det godkendte tilskud til kursusafgift, kan lægerne søge tilskud til forplejning og evt. overnatning af dette beløb.

Guide til ansøgning om tilskud (kan også hente som pdf)

Programkomité

PS! har nedsat en programkomité, som har været med til at udvikle koncept og program for Patientsikkerhedskonferencen 2024.

Anja Thoft Bach

Sundheds- og omsorgschef, Ringkøbing-Skjern Kommune

Portrætbillede af Anne-Marie Bloch Münster

Anna-Marie Bloch Münster

Lægelig direktør, Esbjerg og Grindsted Sygehus

Billede af Anne Christina Kjerulff

Anne Christina Kjerulff

Praktiserende læge og næstformand i DSAM

Jan Mainz

Psykiatridirektør, Region Nordjylland

Kira Ørbekker

Patientambassadør

Portrætbillede af Kirsten Wisborg

Kirsten Wisborg

Lægefaglig vicedirektør, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Louise Rabøl

Centerchef, PCA

Porttrætbillede af Maja Troj Larsen

Maja Troj Larsen

Formand SKOP, BDc student at Aalborg University

Mette Kjølby

Vicedirektør, Region Midtjylland

Portrætbillede dummy

Nils Falk Bjerregaard

Lægefaglig direktør, Regionshospitalet Horsens

Portrætbillede dummy

Susanne Axelsen

Formand lægevidenskabelige Selskaber

Torben Hollmann

Centerchef for Center for Sundhed og Ældre, Næstved Kommune

Vibeke Overgaard Madsen

Udviklingskonsulent med ansvar for patientsikkerhed i Region Syddanmark

Vivi Pedersen

Chef for Kvalitet, Patientsikkerhed og Arbejdsmiljø, Regionshospital Nordjylland

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om konferencen

Carina Rendbæk

Carina Rendbæk

Projektkoordinator / Project Coordinator
Konferencer, læringsseminarer, virtuelle arrangementer, kursus- og uddannelsesadministration.
Ditte Snel Hartmann

Ditte Snel Hartmann

Projektkoordinator / Project Coordinator
Koordinering af konferencer og læringsseminarer. Kursus-, uddannelses- og netværksadministration. Hjemmeside, nyhedsbreve, webinarer og virtuelle arrangementer.