Formandens julehilsen 2022: Vi skal passe på medarbejderne

Året går på hæld, og PS! formand Lars Gaardhøj benytter anledningen til at takke alle, der følger Dansk Selskab for Patientsikkerheds arbejde.

Tak for i år!

Året går på hæld, og jeg vil gerne benytte anledningen til at sige tak, fordi du følger med.

Særligt et tema træder tydeligt frem, når jeg ser tilbage på det forgangne år: Vi skal passe på sundhedsvæsenets vigtigste ressource – medarbejderne.

Medarbejdernes mentale sundhed hænger uløseligt sammen med patientsikkerhed. Det viser et projekt, vi afsluttede i efteråret, hvor PS! har samarbejdet med Afdelingen for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling på Herlev Hospital og Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES).

Læs om projektet Mental sundhed for sundhedsprofessionelle her

Arbejdsmiljøet var også i fokus på PS!’ patientsikkerhedskonference i april, der havde det overordnede tema ”Patientsikkerhed, arbejdsmiljø og nye organisationsformer”. Her så vi bl.a. nærmere på, hvordan vi kan få bedre patientsikkerhed og mere arbejdsglæde på én gang. Det står klart, at vi for alvor er nødt til at arbejde systematisk med at sikre sundhedspersonalets trivsel og arbejdsglæde. Det er en forudsætning for, at vi kan levere en sikker pleje og behandling for borgeren. Og det er en forudsætning for, at der er rum, tid og overskud til, at vi kan yde den pleje, omsorg og nærvær, som borgerne fortjener, når de møder sundhedsvæsenet.

I de kommende år skal vi i sundhedsvæsenet for alvor i gang med at sikre, at sundhedsvæsenet og sundhedspersonalet har de rette betingelser og forudsætninger for at kunne yde en omsorgsfuld og sikker behandling. Her har vi i PS! gode inspirationsprojekter, der kan vise vejen for resten af sundhedsvæsnet.

Et projekt i Sønderborg Kommune, der har fået meget omtale i år, har netop arbejdet med at frigive mere tid til omsorg og nærvær ved at arbejde med kvalitet og forenkling af dokumentation. Vi kan se, at det samtidig skaber arbejdsglæde og mindsker risikoen for fejl. PS! har udgivet et inspirationskatalog på baggrund af projektet i Sønderborg.

Find inspirationskataloget her

Også i det kommende år ønsker PS! at bidrage til arbejdet med at skabe forbedringer og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet. I 2022 samarbejdede vi med Odense Universitetshospital om podcasten Forbedringer, der sætter fokus på, hvordan man systematisk kan arbejde med at forbedre kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet.

Læs mere og find podcasten her

På de mere interne linjer kan jeg nævne, at PS! i 2022 har fået en ny bestyrelse, som jeg selv er ny formand for, og vi har bl.a. brugt året på at vedtage en ny strategi, hvor sikkerhedsbegrebet i sundhedsvæsenet netop favner både borgerne og personalet, og hvor vi får et øget fokus på at udvikle og formidle viden om, hvordan sikkerhed og tryghed bliver endnu bedre. Vi glæder os til arbejdet.

Glædelig jul og godt nytår til alle jer, der hver dag bidrager til patientsikkerheden.

På vegne af PS!’ bestyrelse og medarbejdere

Lars Gaardhøj, formand

Find mere om