Forskning i koordinering og kommunikation er vigtigst for diagnosesikkerhed

Hvad er det vigtigt at forske i, hvis diagnosesikkerheden skal forbedres? Patienters holdning til dette spørgsmål er kortlagt gennem en konsensusproces, iværksat af et internationalt forskerhold. Det viser sig, at patienter lægger vægt på andre aspekter end sundhedsprofessionelle eksperter.

Hvordan opnår vi bedre koordinering og kommunikation mellem det kliniske team og patienter og pårørende for at opnå større præcision og effektivitet gennem den diagnostiske proces? Sådan lyder det spørgsmål, som patienter rater allerhøjst, når de skal prioritere forskningsområder inden for diagnosesikkerhed.

Patienter identificerer blinde pletter i den diagnostiske proces

Et forskerhold bestående af internationale eksperter i diagnosesikkerhed har kortlagt patienternes forskningsprioriteter gennem en konsensusproces, hvor 41 patienter er kommet med forslag til og derefter har prioriteret de spørgsmål, som de helst vil have belyst gennem forskning i diagnosesikkerhed. På top ti over prioriteret forskning er også, hvordan diagnostiske fejl bedst kan rapporteres (også af patienter), og hvordan kan den diagnostiske proces bedst sikres over sektorovergange.

Det samme forskerhold har tidligere gennemført en lignende konsensusproces blandt sundhedsprofessionelle eksperter, der gav deres bud på de vigtigste forskningsområder inden for diagnosesikkerhed.

Top 20 prioriterer forskning i diagnosesikkerhed

Det viser sig, at patienter lægger vægt på andre aspekter end de sundhedsprofessionelle.  Afprøvning af it-hjælpemidler og beslutningsstøtte lå fx højt på de sundhedsprofessionelles liste, men ikke på patienternes.

Generelt ønskede patienterne forskning i det sammenhængende patientforløb på tværs af overgange og sektorskifte, mens de sundhedsprofessionelle fokuserede mere på, hvordan diagnosesikkerheden kunne forbedres inden for en given klinisk setting. En forskel, som afspejler de forskellige perspektiver i patienternes og de sundhedsprofessionelles oplevelser.

Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af PS!, og som udkommer ca. 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. 
Tilmeld dig Fagligt Nyt


Reference:

Laura Zwaan, Kelly M. Smith, Traber D. Giardina, Jacky Hooftman, Hardeep Singh, Patient generated research priorities to improve diagnostic safety: A systematic prioritization exercise, Patient Education and Counseling, Volume 110, 2023, 107650, ISSN 0738-3991, https://doi.org/10.1016/j.pec.2023.107650.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738399123000307

Find mere om