Go with the OP Flow

Overbelægning, ventetid og aflyste operationer skader sikkerheden for patienterne og arbejdsmiljøet for personalet på hospitaler. Optimering af flow udgør en stor del af løsningen. På Patientsikkerhedskonferencen den 8.-9. april vil akuthospitalerne i Region Midtjylland fortælle om deres resultater med sikkert operationsflow.

Et forudsigeligt flow gør det muligt at tilpasse ressourcerne til indlæggelser og udskrivelser, så der ikke opstår barrierer for patienternes videre færd gennem sygehuset. Resultatet er mere sikre og sammenhængende forløb for patienterne.

Akuthospitalerne i Region Midtjylland er blandt de hospitaler, der har gode erfaringer med at optimere flow. Målet er øget patientsikkerhed og medarbejdertrivsel, mindre ventetid, bedre ressourceanvendelse og bedre intern kommunikation.

Region Midtjylland videreudvikler resultater og metoder fra forbedringsprojektet Sikkert Patientflow. De fem akuthospitaler i regionen arbejder systematisk på at give patienterne det bedst mulige forløb. På at anvende data og fælles metoder på alle ledelsesniveauer til at understøtte det lokale forbedringsarbejde på de enkelte hospitaler.

– Alle hospitaler i regionen leverer allerede på et højt niveau, men ved at lære af hinanden såvel som fra internationale erfaringer, så tror vi på, at vi kan give patienterne et endnu bedre operationsforløb, fortæller Jonas Dahl, hospitalsdirektør på Regionshospitalet Randers og formand for styregruppen bag ‘Sikkert OP Flow’.

– Vi arbejder med operationsforløbene ud fra både et patient-, medarbejder- og organisationsperspektiv, og netop derfor er projektet ret unikt i dansk sammenhæng, siger Jonas Dahl.

Nyhed om første læringsseminar i Sikkert OP Flow fra Regionshospitalet Horsens

Sikkert Patientflow

Workshop om flow på #Patient19

Hør meget mere om flow og om de specifikke erfaringer fra Region Midtjylland i workshop 2 på Patientsikkerhedskonferencen: ”Sikkert OP Flow – Proaktiv og patientsikker kapacitetsstyring af operationsforløb i Region Midtjylland.”

På workshoppen vil du få et indblik i, hvordan Region Midtjylland arbejder med data og forbedringer. Du vil få inspiration fra Institute for Healthcare Optimization (IHO), og du vil via øvelser opleve, hvordan der kan arbejdes med at optimere flow processer.

Følgende oplægsholdere deltager (listen over oplægsholdere kan ændres/udvides):

  • Nils Falk Bjerregaard, lægefaglig direktør, Regionshospitalet Horsens
  • Einar Pahle, ledende overlæge Mave- og tarmkirurgisk afdeling, Hospitalsenhed Midt
  • Palle Juelsgaard, ledende overlæge Bedøvelse og Operation, Aarhus Universitetshospital
  • Martin Rostgaard-Knudsen, afdelingslæge Operation og Intensiv, Regionshospitalet Randers
  • Stine Rasmussen, specialkonsulent og regional projektleder, Regionshospitalet Randers (facilitator)
  • Christian Egelund Antonsen, kvalitetskonsulent og programleder, Aarhus Universitetshospital (facilitator)

Patientsikkerhedskonference 2019

Find mere om