Overbelægning på sygehuse skader sikkerheden for patienterne og arbejdsmiljøet for personalet.

I projektet Sikkert Patientflow har 12 akutsygehuse arbejdet med at blive bedre til at forudsige udskrivelser og indlæggelser samt tilpasse ressourcer, så der ikke opstår barrierer for patienternes videre færd gennem sygehuset. Det har betydet, at sygehusene har skabt mere sikre og sammenhængende forløb for patienterne.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Danske Regioner og TrygFonden stod bag projektet, som sluttede ved udgangen af 2015.

To centrale værktøjer i projektet Sikkert Patientflow er korte, daglige tavlemøder på afsnitsniveau og kapacitetskonferencer på sygehusniveau.

På tavlemøderne danner personalet sig et overblik over, hvilke patienter der er klar til udskrivelse, og hvilken information de skal have i forbindelse med udskrivelsen.

På kapacitetskonferencen skaber personalet og ledelsen sig et overblik over sygehusets samlede kapacitet og imødegår eventuelle problemer med overbelægning i nogle afsnit.

Sikkert Patientflow udbredes til alle akutsygehuse

I februar 2016 indgik sundhedsministeren og partierne bag finansloven en aftale om en akutpakke, der skal nedbringe overbelægningen på sygehusene.

I den forbindelse blev der afsat 88 millioner til at udbrede erfaringerne og metoderne fra Sikkert Patientflow til alle akutsygehusene i Danmark.

Metoderne bruges til at skabe sikker sammenhæng

Med afsæt i erfaringerne fra Sikkert Patientflow skal projektet Sikker Sammenhæng skabe bedre forløb for ældre mellem hospital og kommune.

I projektet samarbejder Dansk Selskab for Patientsikkerhed med Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samt Københavns Kommune.

Vibeke Rischel

Vicedirektør / Head of Healthcare Improvement

Strategisk forbedringsledelse- og kundskab, patientsikkerhed, uddannelse og kapacitetsopbygning, int. samarbejde

T

(+45) 23370517

Læs mere her

Video: Sådan skaber Sikkert Patientflow sammenhængende patientforløb

10. marts 2016

Se video om, hvordan de 12 akutsygehuse arbejder med metoderne fra Sikkert Patientflow. En video om Sikkert Patientflows betydning for patientforløbene på akutsygehusene præsenteres på den internationale konference om patientsikkerhed ‘International Forum on Quality and Safety in Healthcare’. På konferencen i Gøteborg den 12.-15. april deltager omkring 3000 mennesker fra over 80 lande. I projektet […]

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens fortsætter arbejdet med Sikkert Patientflow

24. februar 2016

Ambitionen i 2016 for Hospitalsenheden Horsens er at fastholde og udbygge de gode resultater fra projektet Sikkert Patientflow. Halvt så mange patienter som tidligere bliver flyttet fra en afdeling til en anden om natten. Ingen medarbejdere har siden februar 2015 oplevet situationer med overbelægning på 120 procent, hvilket tidligere var ret almindeligt. Det er nogle […]

Læs mere

Statussamtaler giver tryg udskrivning

16. februar 2016

Ortopædkirurgisk Afdeling på Holbæk Sygehus har indført en fast samtale om udskrivelse med hoftebrudspatienter og deres pårørende. Tre til fem dage efter operationen gennemfører hoftebrudsteamet på Ortopædkirurgisk Afdeling en statussamtale med den pågældende patient og de pårørende. Initiativet er affødt af projektet Sikkert Patientflow, som også har fokus på sikkerhed i udskrivelse. Patienter med hoftebrud […]

Læs mere

Sikkert Patientflow skal udbredes til flere akutsygehuse

2. februar 2016

Sundhedsministeren og partierne bag finansloven 2016 har indgået aftale om en akutpakke, som afsætter penge til udbredelse af metoderne fra Sikkert Patientflow. Se video om projekt Sikkert Patientflow 88 millioner. Det er beløbet, som sundheds- og ældreminister Sophie Løhde og partierne bag finansloven 2016 har sat af til at udbrede erfaringerne og metoderne fra Sikkert […]

Læs mere

Sikkert Patientflow er en succes i Slagelse

25. januar 2016

Markant fald i overnattende patienter på gangene og kortere indlæggelsestid. Det er nogle af de resultater, som Sikkert Patientflow har skabt på Slagelse Sygehus. Overnattende patienter på gangene er efterhånden et særsyn, og indlæggelserne varer kortere tid uden en stigning i antallet af genindlæggelser. Det er den nye virkelighed for patienterne på Slagelse Sygehus efter […]

Læs mere