Overbelægning på sygehuse skader sikkerheden for patienterne og arbejdsmiljøet for personalet.

I projektet Sikkert Patientflow har 12 akutsygehuse arbejdet med at blive bedre til at forudsige udskrivelser og indlæggelser samt tilpasse ressourcer, så der ikke opstår barrierer for patienternes videre færd gennem sygehuset. Det har betydet, at sygehusene har skabt mere sikre og sammenhængende forløb for patienterne.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Danske Regioner og TrygFonden stod bag projektet, som sluttede ved udgangen af 2015.

To centrale værktøjer i projektet Sikkert Patientflow er korte, daglige tavlemøder på afsnitsniveau og kapacitetskonferencer på sygehusniveau.

På tavlemøderne danner personalet sig et overblik over, hvilke patienter der er klar til udskrivelse, og hvilken information de skal have i forbindelse med udskrivelsen.

På kapacitetskonferencen skaber personalet og ledelsen sig et overblik over sygehusets samlede kapacitet og imødegår eventuelle problemer med overbelægning i nogle afsnit.

Sikkert Patientflow udbredes til alle akutsygehuse

I februar 2016 indgik sundhedsministeren og partierne bag finansloven en aftale om en akutpakke, der skal nedbringe overbelægningen på sygehusene.

I den forbindelse blev der afsat 88 millioner til at udbrede erfaringerne og metoderne fra Sikkert Patientflow til alle akutsygehusene i Danmark.

Metoderne bruges til at skabe sikker sammenhæng

Med afsæt i erfaringerne fra Sikkert Patientflow skal projektet Sikker Sammenhæng skabe bedre forløb for ældre mellem hospital og kommune.

I projektet samarbejder Dansk Selskab for Patientsikkerhed med Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samt Københavns Kommune.

Vibeke Rischel

Vicedirektør

Head of Healthcare Improvement

T

(+45) 23370517

Læs mere her