Nyt projekt skal skabe Sikker Sammenhæng for ældre – mellem hospital og kommune

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Københavns Kommune og Dansk Selskab for Patientsikkerhed indleder i 2017 et fælles samarbejdsprojekt, der med fokus på den ældre borger skal nedbringe ventetiden på udskrivelse fra hospitalet og reducere antallet af akutte genindlæggelser.

I projekt Sikker Sammenhæng er Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Københavns Kommune og Bispebjerg-Frederiksberg Hospital gået sammen om at styrke patientsikkerheden på tværs af sektorer.

Hvert år bliver op mod 2.500 ældre over 65 år udskrevet fra et hospital til rehabilitering i Københavns Kommune. For at gøre overgangen mellem hospital og kommune til en god oplevelse for den ældre, hvor udskrivelsen fra hospitalet sker hurtigst muligt, og hvor risikoen for akutte genindlæggelser reduceres, indleder Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Københavns Kommune og Dansk Selskab for Patientsikkerhed samarbejdet ”Sikker Sammenhæng”.

– Vi har arbejdet benhårdt med at nedbringe antallet af ventedage, så borgeren hurtigst muligt kan komme hjem og i gang med genoptræning eller rehabilitering. Vi er nået langt, men for at vi for alvor kan komme helt i mål på området, er der brug for mere effektiv koordinering på tværs af sektorer og et stærkt samarbejde mellem hospital og kommune. Og det er det, vi forventer at finde en god model til igennem projektet her, siger Merete Røn Christensen, chef i Center for Omsorg og Rehabilitering, Københavns Kommune.

Københavns Kommune har allerede formået at knække kurven i antallet af ventedage. Fra 2014 til 2015 faldt det samlede antal dage, som ældre må vente på at blive udskrevet, fra 6.297 til 3.553. Et tal som forventes at blive reduceret yderligere med projektet.

Afprøvede løsninger

Sikker Sammenhæng er et innovationsprojekt, som skal udvikle og afprøve nye metoder. Projektet ser på, hvordan arbejdsgange og kommunikation i og på tværs af hospital og kommune kan skabe et godt og sikkert forløb for den ældre borger. Konkret vil projektet bl.a. benytte sig af tværsektorielle læringsnetværk. Desuden arbejdes med Forbedringsmodellen, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed tidligere har anvendt i andre forbedringsprojekter, bl.a. Sikkert Patientflow.

– Sikker Sammenhæng er banebrydende. Vi tager de velafprøvede metoder fra f.eks. Sikkert Patientflow og anvender dem til et nyt formål. Hvor Sikkert Patientflow fik reduceret ventetiden for patienter på akutafdelinger, skal det nye tværsektorielle projekt nedbringe antallet af ventedage for ældre på vej fra sygehuset til rehabilitering i kommunen, siger Inge Kristensen, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Hent erfaringsopsamling fra projekt Sikkert Patientflow

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital ser frem til at finde nye måder at samarbejde på for at skabe robuste og trygge rammer for borgerne.

– Det er nødvendigt at skabe og sikre endnu bedre samarbejdsmåder mellem de kommunale og hospitalets sundhedsydelser, og også her er læger på hospitalet og praktiserende læger meget vigtige i dette samarbejde – for det handler grundlæggende om mennesker og dermed handler det om liv, siger ledende oversygeplejerske Charlotte Rahbek Akutmodtagelsen og pointerer, at man skal blive endnu dygtigere til, med baggrund i patienter, borgere og pårørendes erfaringer og oplevelser, at skabe gode og trygge oplevelser, når sygdommen rammer.

Fakta: Om Sikker Sammenhæng

Sikker Sammenhæng er finansieret via satspuljemidler. Projektet finder sted i perioden 2016-2018.

I 2017 vil projektet have fokus på ældre borgere, der bliver udskrevet fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital til en midlertidig døgnplads i Københavns Kommune.  I 2018 vil ældre borgere, der udskrives til plejecentre og hjemmepleje blive inddraget i projektet.