Hospitalsenheden Horsens fortsætter arbejdet med Sikkert Patientflow

Ambitionen i 2016 for Hospitalsenheden Horsens er at fastholde og udbygge de gode resultater fra projektet Sikkert Patientflow.

Om Sikkert Patientflow
12 akutsygehuse arbejder i projekt Sikkert Patientflow med at skabe sikre og sammenhængende patientforløb uden unødig ventetid. Konkret arbejder sygehusene med at afholde tavlemøder i alle afsnit og en fælles kapacitetskonference på sygehusniveau.
Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Danske Regioner og TrygFonden stod bag projektet, som officielt sluttede december 2015. På baggrund af de gode erfaringer skal Sikkert Patientflows metoder udbredes til alle akutsygehuse i Danmark.
Besøg Sikkert Patientflows hjemmeside

Halvt så mange patienter som tidligere bliver flyttet fra en afdeling til en anden om natten. Ingen medarbejdere har siden februar 2015 oplevet situationer med overbelægning på 120 procent, hvilket tidligere var ret almindeligt. Det er nogle af de resultater, som personalet på Hospitalsenheden Horsens har opnået ved hjælp af metoderne fra Sikkert Patientflow.

– Vi har fået skabt større sammenhængskraft og bedre koordinering på tværs af hospitalet, så vi nu er sammen om at løse eventuelle udfordringer, når der opstår periodevise situationer med overbelægning, forklarer Sikkert Patientflow-projektleder fra Hospitalsenheden Horsens, Christina Egelund Antonsen:

– Patienternes sikkerhed og oplevede kvalitet er tilsvarende blevet højnet, fordi vi er blevet bedre til at forudsige og planlægge både patientindtag, udskrivelser og overflytninger.

Nye initiativer i 2016

På baggrund af resultaterne og ambitionen om at gøre det endnu bedre har Hospitalsenheden Horsens valgt at fortsætte og udvikle indsatsen i 2016. Udover at fastholde de gode resultater udbygger Hospitalsenheden Horsens indsatsen med nye initiativer.

For eksempel skal tidspunkterne for udskrivelse rykkes frem til tidligere på dagen, aftenkonferencen skal genindføres, og så introducerer hospitalet nye måder, hvormed sundhedspersonalet kan foregribe kritisk forværring af sygdom.

– Vi har været i gang med Sikkert Patientflow i 2 ½ år og står med mærkbare resultater og et projekt, som har udviklet sig, og som fortsat vil være en strategisk indsats på hospitalet. Derfor har vi store forventninger til at kunne fortsætte udviklingen og tage indsatsen til et nyt niveau for at opnå endnu flere forbedringer til gavn for vores patienter og personalets arbejdsmiljø, siger sygeplejefaglige direktør, Inge Pia Christensen.

Hent erfaringsopsamling om projekt Sikkert Patientflow

Se video om Sikkert Patientflow: Sikre og sammenhængende patientforløb uden unødig ventetid

Find mere om