Hjemmebehandling, teknologi og ulighed er temaer for konferencen Patientsikkerhed i det sammenhængende sundhedsvæsen

Vi kan nu løfte sløret for temaer, keynotes, sporsessioner og workshops på PS!’ store konference om patientsikkerhed i det sammenhængende sundhedsvæsen i november.

Tilmeldingen til efterårets konference om patientsikkerhed i det sammenhængende sundhedsvæsen er nu åben! Og temaer, keynotes, sporsessioner og workshops kan vi nu endelig offentliggøre!

Den 20.-21. november 2023 samler PS! kolleger fra hele landet på Hotel Comwell i Kolding for at blive klogere på hjemmebehandling, teknologi og ulighed i patientsikkerhed, der er de overordnede temaer for efterårets konference om patientsikkerhed i det sammenhængende sundhedsvæsen.

Med konferencen om patientsikkerhed i det sammenhængende sundhedsvæsen ønsker PS! at sætte fokus på aktuelle og fremtidige udfordringer for patientsikkerheden og at formidle løsninger og viden, som sundhedsvæsenet kan finde inspiration i.

Konferencen vil desuden have fokus på:

  • Sikker medicinering på tværs af sundhedsvæsenet
  • Omsorgstræthed i sundhedsvæsenet – hvordan påvirker det patientsikkerheden?
  • Dokumentation og patientsikkerhed
  • Sammenhængende patient- og borgerforløb.

Se sporsessioner og workshops på Konference om patientsikkerhed i det sammenhængende sundhedsvæsen

Temaer: Hjemmebehandling, teknologi og ulighed i patientsikkerhed

Hjemmebehandling og nye digitale løsninger til at forbedre plejen, behandlingen og effektiviteten i sundhedsvæsenet er i rivende udvikling i Danmark og internationalt.

Vi sætter fokus på, hvilken betydning det har for patientsikkerheden, at behandlingen flytter hjem i borgerens eget hjem, og at der udrulles nye teknologiske løsninger til at overvåge, diagnosticere, behandle og pleje borgere og patienter. Vi kigger på, hvilke muligheder og udfordringer der for patientsikkerheden.

Konferencen sætter også fokus på den ulighed i patientsikkerhed, der eksisterer i sundhedsvæsenet. Alle borgere i Danmark har ikke den samme adgang til de rette sundhedsydelser, og vi ser også, at udsatte grupper i befolkningen får dårligere kvalitet og oplever flere utilsigtede hændelser.

Vi dykker ned i, hvordan man på tværs af sundhedsvæsnet kan arbejde med at reducere ulighed i patientsikkerhed.

Keynote: David Levine om hospitalsbehandling i eget hjem

Hospitalsbehandling i eget hjem (Hospital at Home) er i rivende udvikling internationalt og nationalt. Der er stort potentiale i hjemmebehandling, og flere initiativer er i gang i udlandet og i Danmark. Alt peger på, at initiativerne og prioriteringen af disse vil blive større fremadrettet. David Levine, MD, MPH, MA og Assistant Professor på Harvard Medical School, sætter spot på det højaktuelle emne i sin keynote.

Levine er en internationalt anerkendt ekspert i at designe og implementere avanceret hjemmebaseret pleje og behandling ved at bruge digital sundhedsteknologi.

Han er ansat ved Brigham & Women’s Hospital og Harvard Medical School, hvor han grundlagde og leder Brighams hjemmehospitalsprogram. Han var medstifter og medformand for Hospital at Home Users Group, der er et samarbejde mellem hjemmebehandlingsprogrammer i hele USA og Canada. Levine er en del af fakultetet ved Ariadne Labs, der er et center for sundhedssysteminnovation på Harvard School of Public Health.

Keynote: Kristian Larsen om ulighed i sundhed

I dag har socialt udsatte markant dårligere sundhed og trivsel end befolkningen generelt, og socialt udsatte dør i gennemsnit ca. 20 år før andre i befolkningen.

Keynote-taler Kristian Larsen, der er professor i sundhedssociologi ved Københavns Universitet, hvor han forsker i ulighed i sundhedssektoren, og forfatter til bogen ” Sundhedskapital”, vil i sin keynote zoome ind på ulighed i sundhed. Han vil bl.a. tage udgangspunkt i sit debatindlæg “Lighed i adgang til sundhedsvæsenet er en illusion”, som blev bragt i Kristeligt Dagblad i april 2023, hvor han bl.a. skriver:

– Det er velkendt, at dem, der kæmper for deres ret, får nogen fortrin. Det gælder også inden for sundhedsområdet. Ved siden af de krævende borgere har vi de mange tavse borgere, der bare ligger i systemet som et stykke papir. De bliver naturligvis taberne. Det er hverken rimeligt eller smukt, men det er sådan, det er. Den lighedsideologi, vi har i sundhedsvæsenet, kamuflerer for, at vi faktisk ikke behandler alle lige.