Hvad er vigtigt for dig – er rigtig vigtigt!

Vi må erkende og anerkende, at der skal rammer og metoder til, og at vi bliver nødt til at øve os i at spørge borgerne, hvad der er vigtigt for dem, i stedet for at tage udgangspunkt i hvad der er i vejen med dem, skriver Inge Kristensen.

Dansk Selskab for Patientsikkerheds direktør, Inge Kristensen, har skrevet en blog til Kommunal Sundhed. Med tilladelse fra Kommunal Sundhed bringes bloggen her i sin fulde længde.

»In a world where you can be anything – be kind«

Dette citat, som jeg ikke aner hvor stammer fra, har jeg set på en t-shirt. Citatet er almengyldigt, men omsorg og venlighed er og bliver endnu vigtigere i relationen til mennesker, der er syge, hvad enten det er en akut krise eller kronisk.

Torsdag 9. juni stiller sundhedsprofessionelle over hele landet spørgsmålet ‘Hvad er vigtigt for dig’ til patienter, beboere, klienter, brugere og borgere.

Heldigvis er der større og større opmærksomhed på, at de såkaldt bløde værdier er hård valuta i et sundhedsvæsen præget af træthed. For nylig udkom en rapport fra Etisk råd om omsorg, en rapport som heldigvis har fået stor opmærksomhed. Og forleden bragte Kommunal Sundhed et interview med den engelske læge, Bob Klaber, som med udgangspunkt i evidens og systematik fremhæver vigtigheden af venlighed (kindness).

Venlighed kræver træning

Det er velkendt, at de muskler man træner, de bliver stærkere. Sådan er det også med venlighed. Jo mere venlig man er, jo nemmere bliver det. Det er ikke noget jeg tror, det er der forskning, der viser. Men konsistent at udvise venlighed og at bringe borgeren i centrum dag efter dag, kommer ikke af sig selv. Som alt andet kvalitetsarbejde, kræver det systematik.

Vi må erkende og anerkende, at der skal rammer og metoder til – og at vi bliver nødt til at øve os i at spørge borgerne, hvad der er vigtigt for dem, i stedet for at tage udgangspunkt i hvad der er i vejen med dem.

Et skridt på vejen er at afsætte en dag, hvor det er det, vi er dedikeret til – hele dagen!

49 lande – fra Chile til Island har som Danmark indført en ‘Hvad er vigtigt for dig’-dag.

Hospitalsafsnit, plejecentre, rehabiliteringsenheder osv. – mange enheder i hele Danmark og på tværs af sundhedsvæsenet deltager, også i år i Vigtigt for dig-dagen. Der bliver rigtig mange kager, balloner og badges, og forhåbentlig en masse gode oplevelser, erfaringer og historier at bygge videre på!

Udover at skrive sig ind i en dagsorden om venlighed og omsorg er dette fokus vigtigt – også – fordi venlighed og omsorg ganske enkelt har betydning for behandlingsresultatet: Gang på gang er det tilfældet, at borgere, patienter og pårørendes viden ikke anvendes – og den viden er afgørende for ikke bare at undgå fejl og skader, men for at få det bedst mulige udbytte af en given indsats – og for at bevare helbred og værdighed. Det hele hænger sammen.

Vigtigt udgangspunkt

I vores jagt på at optimere i forhold til rettigheder og faglig kvalitet har vi ikke udviklet så meget på, hvordan en af de vigtigste dimensioner i kvalitet: borger/patientcentrering og den ultimative effekt af vores tiltag – virker det for dem, vi arbejder for og med!?

Hver år kommer der udsagn frem, som gør os klogere på praksis, f.eks. om at det for nogen er vigtigt at vide, hvornår der kommer nogen i ens bolig, og der kommer rørende udsagn som: Det, der er vigtigt, det er da dig. Det gør jo det hele værd.

Det at lave en kampagne én dag om året er selvfølgelig ikke hele svaret på, hvordan vi sikrer, at borgerens behov og ønsker kommer i centrum. Men det er helt centralt, at vi sætter fokus på det, kommer i gang og får afprøvet helt konkret, hvordan det helt enkle (men også svære) spørgsmål faktisk kan hjælpe på vej.

At tage udgangspunkt i ‘Hvad er vigtigt for dig’, kan ændre på hele vores tilgang, og det er og bliver afgørende i udviklingen af vores fælles sundhedsvæsen til alle.