Hvad er vigtigt for dig?-dagen: Spørg borgere og patienter den 9. juni 2022

Der er ikke længe til Hvad er vigtigt for dig?-dagen den 9. juni, som vi hos Dansk Selskab for Patientsikkerhed håber, at I sundhedsprofessionelle vil være med til at markere, og dermed sætte fokus på et vigtigt spørgsmål i sundhedsvæsenet.

På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital blev patienten Per Høgebjerg sidste år spurgt, hvad der er vigtigt for ham i mødet med sundhedsvæsenet.

– At jeg kan danse igen.

Sådan lød svaret fra Per Høgebjerg, der lider af Parkinson, sidste år på Hvad er vigtigt for dig?-dagen, da sygeplejerske Johanne Lauersen Lykke stillede det vigtige spørgsmål. Per Høgebjerg havde endelig fået en operation, så han igen havde kontrol over sine arme og ben. Udover operationen, som gav Per Høgebjerg sin førlighed og værdighed tilbage, så lagde han stor vægt på Bispebjerg Hospitals omgivelser i sit svar:

-Jeg får en god livskvalitet, når jeg er her. Her er varme og identitet med de bevaringsværdige haver. Det betyder meget. Det er vigtigt at kunne gå udenfor, mener Per Høgebjerg.

– Patienten er ikke et patientforløb, men en person med sin egen historie, spørgsmål og ønsker. Det skal vi altid huske. Og når vi spørger ind til personen, gør vi vores pleje og behandling mere rettet mod den enkelte patient og hjælper os med at prioritere. Det er jo helt fantastisk, hvad et spørgsmål som ”Hvad er vigtig for dig” kan åbne op for, siger Johanne Lauersen Lykke.

Læs, hvordan andre i sundhedsvæsenet markerede dagen sidste år

Vær med til at markere dagen den 9. juni 2022

Hvad er vigtigt for dig?

Når man stiller dette enkle spørgsmål, oplever borgeren og patienten at blive mødt som et helt menneske – og ikke som en sygdom, et handicap, et organ eller et laboratorieresultat.

Selve spørgsmålet – eller variationer herover – stiller sundhedspersonale året rundt, men vi bruger denne tilbagevendende begivenhed til at minde os selv og hinanden om det, så det har et vedvarende fokus i sundhedsvæsenet.

Hos PS! håber vi, at I vil deltage i begivenheden og være med til at markere dagen og det vigtige emne. På vigtigtfordig.dk kan du læse mere om og få inspiration til, hvordan I kan være med til at markere dagen. I kan bl.a. downloade gratis materialer, finde og dele erfaringer og inspiration samt få svar på ofte stillede spørgsmål i en Q&A.

Få inspiration til dagen på vigtigtfordig.dk

49 lande spørger: Hvad er vigtigt for dig?

Det er en begivenhed, der på kort tid har spredt sig til mere end 49 lande over hele verden. Vi håber, at I vil være med til at sætte ekstra fokus på alt det, der er vigtigt for patienter, borgere og brugere af det danske sundhedsvæsen!

Danmark kom for alvor med i Hvad er vigtigt for dig-bevægelsen for et par år siden, og de mange danske idéer og erfaringer bliver delt i det internationale netværk omkring eventen. Til inspiration for andre.

Hvad er vigtigt for dig?-dagen bliver normalt afholdt den 6. juni, men fra 2020-2022 vil den blive afholdt den 9. juni.

Læs Maureen Bisognanos blog: What Matters to You Matters to Me