Interview med formand Lars Gaardhøj: Sundhedsvæsenet har brug for PS!

I april 2022 tog Lars Gaardhøj formandskasketten på, og i december vedtog bestyrelsen en ny strategi for PS!. Det er en ambitiøs strategi med en vision om et sikkert sundhedsvæsen for alle. Vi har bedt formanden udlægge strategien for os.

PS!' formand Lars Gaardhøj sidder i bestyrelsen for Danske Regioner. Her er han 2. næstformand samt regionrådsformand for Region Hovedstaden.

Hvilken betydning ser du PS! have for det danske sundhedsvæsen?

I et stort sundhedsvæsen som det danske har man brug for, at der er nogen, der giver et kritisk blik ind på organisationen og kommer med mulige forbedringspunkter. Der bliver allerede arbejdet meget med patientsikkerhed, udvikling og læring, men der er god værdi i at have et eksternt, kvalificeret blik. Det kan PS! levere.

PS! er allerede aktiv ude i alle regioner og alle dele af landet, men jeg tror, at PS! kan være involveret i endnu mere. Som formand har jeg en drøm om, at PS! kan komme flere til gavn ved at være knudepunkt for viden og videreformidling af erfaringer.

Tre vigtige roller

Bestyrelsen har defineret tre roller for PS!, som skal bidrage til at realisere strategien: Ekspert, inspirator og facilitator. Hvordan ser du de forskellige roller?

Det hænger jo sammen: Hvis man vil være ekspert, har man også mulighed for at påtage sig rollen som inspirator og være med til at sætte en dagsorden. Det kan vi både gøre med gode artikler, men også når vi holder en stor landsdækkende konference, hvor der sættes fokus på vigtige emner for patientsikkerheden. Og så er der den tredje rolle med at facilitere, hvor den indsamlede viden skal rulles ud og implementeres.

Det er tre roller, der er vigtige i en organisation, der eksternt byder ind med perspektiver. Til det tror jeg godt, PS! kunne have en endnu større rolle i forhold til at sætte en dagsorden.

Se strategi for PS!

I strategien står, at PS! både vil pege på fremtidige udfordringer og problemstillinger, men også komme med forslag til løsninger. Hvorfor er sidstnævnte vigtigt?

Ekspertrollen forpligter. Alle kan være fejlfinder og fortælle andre, hvor dumme de er. Dem har vi rigeligt af. Se bare på sociale medier. Det, der er interessant, er både at kunne se hullerne i osten, men også at kunne være en del af løsningen.

Sundhedsvæsenet er kompliceret og indviklet, der er mange fagligheder og sammenhænge, og derfor er det vigtigt, at nogle af dem, som er specialister – og eksperter – ikke nøjes med at sige, at noget er galt, men i virkeligheden også prøver at sige, hvad vi kan gøre ved det. Det er jo den svære del. De der nemme greb, man kunne ønske fandtes – de er der jo næsten aldrig. Det spændende er, hvordan vi finder løsninger på ret komplekse problemstillinger.

Det er vigtigt at huske, at sundhedsvæsenet er til for patienter og borgere – det er mennesker, det i sidste ende handler om. Alle vil gerne gøre det bedre. Og der har PS! vist over årene, at de kan bidrage.

Et sikkert sundhedsvæsen for alle

I den nye strategi er visionen et sikkert sundhedsvæsen for alle – både borgere, patienter og personale. Det er nyt, at vi også har fokus på personalet i visionen. Hvorfor er det vigtigt?

Det her med at passe på vores sundhedsmedarbejdere, det er vigtigt, og måske i særlig grad i den situation, vi er i, hvor demografien er under forandring. Vi skal passe godt på de medarbejdere, vi har.

PS! har længe haft fokus på patientsikkerhed og medarbejdernes vigtige rolle og ansvar, men nu er vi endnu skarpere på – og bevidste om – sammenhængen mellem patientsikkerhed og kvalitet på den ene side og arbejdsmiljø, arbejdsglæde og trivsel på den anden.

Når jeg besøger afdelinger og hører om hverdagen, er der stor stolthed og dedikation og også stor glæde. Et godt arbejdsmiljø er adgangen til så mange ting, vi gerne vil. Både i forhold til patientsikkerhed, men også i forhold til at få afviklet ventelister, den gode behandling og patienttilfredshed. Alle de ting hænger sammen. Nok mere, end jeg hidtil har troet.

Der står også, at PS! skal understøtte, at borgere og patienter har tillid til, at de får en sikker pleje, behandling og omsorg, når de møder sundhedsvæsenet. Hvorfor er det, at tillid og tryghed er vigtigt, når vi taler patientsikkerhed?

Vi har som samfund og land skabt de største resultater på grund af en stor grad af tillid. Det gælder også sundhedsvæsenet. Når man bliver patient i sundhedsvæsenet, så lægger man en del af sig selv og sin skæbne i andres hænder. Så skal du have tillid til de personer og deres kompetencer.

Nogle oplever at være utrygge ved situationen, når de kommer ind på et hospital eller et andet sted i sundhedsvæsenet. Her spiller det en stor rolle for behandlingen, at man hurtigt får etableret en god tillid – særligt når det kan være alvorligt. For her handler tillid også om at skabe tryghed.

Jeg synes, der er noget, der indikerer, at tolerancen ikke er helt så stor længere. Der er ikke så langt til at hænge sundhedsprofessionelle ud på sociale medier. For mig er det et udtryk for, at vi virkelig skal værne om tilliden, som er så meget værd. Tillid giver medarbejderne den ro, de skal have for at kunne yde deres bedste.

Derfor er det klogt at arbejde med patientsikkerhed. Der vil altid ske fejl i alle systemer, hvor man har mennesker. Men så har man en forpligtigelse til at være åben omkring det og lære af det.

Knudepunkt for viden

I strategien nævnes den unikke platform, PS! har, bl.a. qua bestyrelsen, og at vi på den måde kan samle aktører og være et samlingssted for viden. Hvad ser du som PS!’ styrke her, og hvad håber du, vi kan opnå?

Jeg håber på, at PS! i de kommende år kan komme til at stå meget tydeligere i landskabet som dem, man ringer til, når man har et problem, spørgsmål eller noget, man vil have løst. Jeg tror, der allerede i dag er kæmperespekt for PS!’ arbejde og indsats over årene, og det skal fortsætte.

Hvor forankres de erfaringer og den læring, der finder sted i sundhedsvæsenet? Der er mange knopskydninger rundt om i sundhedsvæsenet; råd, gode idéer, projekter og intentioner, men hvor stor er slagkraften og bæredygtigheden? Der tror jeg, det er vigtigt at samle viden, så det ikke forsvinder. PS! skal være knudepunkt for den viden og dele ud af den.

Jeg tror, vi kan vinde meget ved at etablere PS! tydeligere som ekspertrolle og give organisationen en tydeligere profil. Der er brug for PS! i det danske sundhedsvæsen.

Ny strategi for PS!: Først, gør ingen skade

Find mere om