Ny strategi for PS!: Først, gør ingen skade

I december 2022 vedtog bestyrelsen en ny strategi for PS!. Visionen er et sikkert sundhedsvæsen for borgere, patienter og personale. PS! skal indtage en ekspertrolle og være et knudepunkt for viden om patientsikkerhed i sundhedsvæsenet.

Formand Lars Gaardhøj ifm. fejringen af PS!' 20-års fødselsdag. Den nye strategi beskriver, hvordan PS! fremover skal bidrage til at realisere visionen om et sikkert sundhedsvæsen.

Et sikkert sundhedsvæsen. Så kort kan den nye vision for PS! siges. Missionen er at accelerere og understøtte forbedringer af patientsikkerhed i sundhedsvæsenet. Det skal ske ved at udbrede og frembringe viden og metoder samt opbygge kompetencer, der kan understøtte sikkerhed.

Interview med formand Lars Gaardhøj: Sundhedsvæsenet har brug for PS!

Sikkerhed for alle

Visionen er at skabe et sikkert sundhedsvæsen for borgere, patienter og personale. Og PS! arbejder for et sundhedsvæsen, hvor ingen borgere eller patienter skades i deres møde med sundhedsvæsenet. Kort og godt: ”Et sikkert sundhedsvæsen”. 

I mange kommuner anvendes begrebet borgersikkerhed i stedet for patientsikkerhed. Ordet sikkerhed anvendes for at afspejle, at visionen omfatter hele det danske sundhedsvæsen.

Patientsikkerhedsbegrebet

At arbejde med patientsikkerhed handler også om at blive stadig mere bevidst om forhold, der kan have indvirkning på og betydning for, hvordan sundhedsvæsenet kan levere en sikker pleje og behandling for borgere og patienter. Et eksempel på dette er den øgede viden og bevidsthed om sammenhængen mellem sundhedsprofessionelles mentale sundhed og den kvalitet og sikkerhed, borgere og patienter oplever. For bare et par år siden var der ikke mange, der koblede arbejdsmiljø sammen med patientsikkerhed. Det gør vi nu.

I strategien understreges det, at patientsikkerhedsbegrebet altid har været under udvikling og fortsat skal være det, så PS! løbende kan indsamle viden om og sætte fokus på faktorer, der påvirker, at man kan levere en sikker pleje og behandling.

Først, gør ingen skade
Strategiens titel ”Først, gør ingen skade” (primum non nocere) er et fundamentalt princip i sundhedsydelser. Det tilskrives den græske læge Hippokrates (ca. 460-370 f.Kr.) – ”lægekunstens fader”, der også står bag den hippokratiske ed, som er den første kendte nedskrivning af etiske og kollegiale regler for læger og lægegerning.

Unik platform

PS! er grundet sin konstruktion med centrale aktører på tværs af organisationer og sektorer en helt unik platform for at samarbejde om og accelerere forbedringer af patientsikkerheden i sundhedsvæsenet.

Det er en opgave, der er nødvendig, og som PS! tager på sig. PS! skal være et professionelt mødested, hvor aktører kan udvikle og udveksle visioner og planer for fremtidens patientsikkerhedsarbejde. Vi skal være et knudepunkt for arbejde med læring, forbedringer og patientsikkerhed. Vi skal danne netværk og selv høste ny viden og metoder via et stærkt internationalt netværk.

PS! skal være et bindeled mellem forskning og praksis, så ny evidensbaseret viden om patientsikkerhed kan omsættes og blive implementeret i arbejdsgange og processer. Og vi skal selv bidrage til at frembringe viden og evidens om, hvad der virker i forhold til at styrke patientsikkerheden.

Se PS!’ strategi og roller

PS!’ roller

Ekspert

Inspirator

Facilitator

Find mere om