Klar til samtalen – nye vejledninger

Styrelsen for Patientsikkerhed har i samarbejde med faglige organisationer og patientorganisationer udarbejdet to nye vejledninger om henholdsvis fravalg af livsforlængende behandling og fravalg af genoplivningsforsøg. Ove Gaardboe, overlæge og chefkonsulent i PS!, har deltaget i arbejdsgruppen.

“Et godt samarbejde mellem behandlingsansvarlig læge, øvrige sundhedspersoner og patient er afgørende for, at vi undgår uværdige og uhensigtsmæssige situationer omkring genoplivningsforsøg,” siger Ove Gaardboe i forbindelse med lanceringen af to nye vejledninger.

Han opfordrer til, at lægen får talt med patienten om ønskerne til en værdig afslutning på livet: 

“Vi læger skal huske at tale med patienten om den sidste tid og få dokumenteret patientens holdning til genoplivning eller vores lægeligt begrundede fravalg af genoplivningsforsøg i journalen,” siger han og tilføjer:

“Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og andet plejepersonale kan være med til at forhindre uhensigtsmæssige genoplivningsforsøg ved at opfordre patienten til at få talt med lægen om den sidste tid, mens patienten er habil og stadig har evnen til at træffe beslutninger for sit liv”.

Læs mere på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

Overlæge Ove Gaardboes indsats i arbejdsgruppen har ligget i forlængelse af projekt Klar til samtalen, hvor han er projektleder.

I en række film, produceret for Styrelsen for Patientsikkerhed, fortæller Ove Gaardboe om de nye vejledninger.

Se film på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

Læs om projektet Klar til samtalen

Find mere om