Plenumindlæg under Patientsikkerhedskonferencen, april 2018

Den kommunale leder: Konferencen giver inspiration og nye muligheder

Margrethe Kusk Pedersen, centerleder Sundhed og Omsorg, Helsingør Kommune, fortæller hvorfor Patientsikkerhedskonferencen er vigtig for ledere og medarbejdere i kommunerne.

Flere oplæg, sessioner og workshops på konferencen giver en specifik og aktuel vinkel på den stadigt vigtigere kommunale sektor (f.eks. ”Ude godt – hjemme bedst – når behandlingen flytter hjem”).

Centerleder Margrethe Kusk Pedersen er medlem af den programkomite, der er med til at udvikle og kvalificere programmet for Patientsikkerhedskonferencen. Frits Bredal, kommunikationschef i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, har spurgt hende, hvad kommunalt ansatte får ud af at deltage i konferencen.

Margrethe Kusk, hvad får man som ansat i en kommune ud af at være med til Patientsikkerhedskonferencen?

Årets tema ’Det næste sundhedsvæsen’ er væsentligt for os alle. Vi arbejder tværsektorielt hårdt på at skabe sammenhængende patientforløb og et nært sundhedsvæsen.

Konferencen sætter fokus på aktuelle patientsikkerhedstemaer, og med det brede udvalg af oplæg er der rig mulighed for  at indhente fornyet inspiration og energi med tilbage til kommunerne. Konferencen er samtidig et ideelt sted til at danne netværk og til at tale med kolleger, der er optagede af samme temaer.

Der er mange rigtig gode og innovative initiativer rundt omkring i det danske sundhedsvæsen og i de danske kommuner. På konferencen præsenteres udvalgte og særligt interessante initiativer i sessioner og i workshops. Masser af stof til eftertanke. Gode ideer til, at vi kan tænke videre på muligheder for vores eget bagland.

Hvorfor skal kommunale ledere prioritere at sende medarbejderne til Patientsikkerhedskonferencen?

Som kommunal leder er det af største betydning at sætte retning og opbygge en platform for forbedringskultur.

Man kan ikke arbejde med forbedringer uden at påvirke kulturen, men forbedringskultur er et langt og sejt træk, et træk der skal omfatte medarbejdere på alle niveauer.

Den er en brændende platform, som man skal være sig bevidst.

Betydningen af hverdagsagtige forhold i kommunikationen, f.eks. god tone og en åben dialog, er afsættet for en opbyggelig forbedringskultur.

På konferencen vil der blive sat fokus på arbejdsglæde og faglig stolthed. Der vil være fokus på de negative konsekvenser af disrespektfuld kommunikation mellem sundhedsprofessionelle. Det er et problem, som har vist sig at være en stor trussel for patientsikkerheden.

Medarbejdere er sundhedsvæsenets vigtigste ressource, og set fra en kommunal vinkel, set fra min vinkel, vil dette tema være et væsentligt afsæt for forbedringskultur. Det er et tema, som alle medarbejdere på alle niveauer vil kunne genkende.

Hvor vigtigt er patientsikkerhed og forbedringsarbejde for kommunerne?

Vi begår fejl i sundhedsvæsnet. Desværre. Fejlene, og især hvordan systemet er opbygget til at lære af vores fejl, er af afgørende betydning for ”det næste sundhedsvæsen”, som er det gennemgående tema på Patientsikkerhedskonferencen 2019. Men det er lige så vigtigt at lære af alle vores vellykkede forbedringer – at lære af vores tilsigtede hændelser.

Det er kendt, at medicinfejl er en af de hyppigste patientsikkerhedsfejl i sundhedsvæsnet, og medicinområdet er derfor et af de steder, hvor vi har sat gang i forbedringer. De gode tiltag, vi finder frem til via vores systematiske forbedringsarbejde, skal vi bruge til at lære af – altså lære af vores ”Tilsigtede hændelser”, som der også står i overskriften til en af sessionerne på konferencen.

I Helsingør kommune er vi stolte af at være godt på vej med platformen til en forbedringskultur. At have en fælles og systemisk tilgang, et sprog og en rammesætning for at arbejde med patientsikkerhed, giver tryghed i sig selv. Patientsikkerhed og systematisk forbedringsarbejde er ultravigtigt for borgerne og deraf en helt selvfølgelig opgave for kommunerne.

Patientsikkerhedskonference 2019

18. december 2018

Nyheder