De pårørendes rolle

Hej Sundhedsvæsen, publikation, 2015. En kvalitativ undersøgelse af, hvad pårørende gør for at være en hjælp og støtte, når deres nærmeste er i behandling i sundhedsvæsenet. Rapporten bygger på fokusgruppeinterview og enkeltpersoninterview og illustrerer, hvorledes pårørende, der tager aktivt del i patientens forløb, ofte påtager sig mange roller og funktioner i mødet med sundhedsvæsenet.

Se filen her

Redskabet tilhører projekt: Hej Sundhedsvæsen