Forebyggelige dødsfald under hospitalsindlæggelse

DSFP, notat, 2015. Gennemgang af danske og udenlandske undersøgelser af hyppigheden og forebyggeligheden af hospitalsdødsfald, der skyldes behandlingsrelateret skade. Ud fra de foreliggende undersøgelser er det Dansk Selskab for Patientsikkerheds vurdering, at et realistisk bud på antal hospitalsdødsfald, der betinges af skader opstået under indlæggelsen, i Danmark ligger på 1200-3000 årligt. Ud fra et groft skøn om, at ca. halvdelen af disse dødsfald ville være forebyggelige med mindst 50% sandsynlighed, kan det årlige antal forebyggelige hospitalsdødsfald i Danmark ligge mellem 600 og 1500 årligt.

Se filen her