Patientsikker uddannelse

Studerende for Sikre Patienter, publikation, juni 2015. Kortlægning af patientsikkerhed på de danske sundhedsfaglige uddannelse. Studerende for Sikre Patienter gennemførte i marts 2015 et review af de danske sundhedsfaglige uddannelsers studieordninger med det formål at belyse, i hvilken grad patientsikkerhed indgår som et obligatorisk element i uddannelserne. Undersøgelsen blev gennemført med finansiel støtte fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Se filen her