Sikker Psykiatri evalueringsrapport

2018. Rapporten er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Den præsenterer resultaterne af evalueringen af Sikker Psykiatri– et fireårigt nationalt forbedringsprojekt, der er gennemført i samarbejde mellem Danske Regioner, TrygFonden, Det Obelske Familiefond og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Sikker Psykiatri blev afsluttet pr. 31. december 2017. Hensigten var at forbedre patientsikkerheden i psykiatrien på ni psykiatriske enheder i Danmark og på Færøerne.

Se filen her

Redskabet tilhører projekt: Sikker Psykiatri