Sikker Sammenhæng: Erfaringskatalog

Erfaringsopsamling for projektet Sikker Sammenhæng, der fandt sted i perioden 2016-2019. I projektet gik Københavns Kommune, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og Dansk Selskab for Patientsikkerhed sammen om at styrke patientsikkerheden på tværs af sektorer.

Denne rapport beskriver metoderne samt erfaringerne fra projektet. Målgruppen er alle, der ønsker viden om, hvordan der kan etableres gode sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer.

Se filen her

Redskabet tilhører projekt: Sikker Sammenhæng